Lakossági Fórum

 

Tisztelt Lakosok, Érdekképviseleti, Civil és Gazdálkodó szervezetek, Vallási Közösségek!

Tisztelt Véleményező Partnerek!

 

Orosháza Város Önkormányzata a 225/2022. (XI.26.) K.t., 235/2022. (XI.23.) K.t. és 278/2022. (XII.15.) K.t. számú Képviselő-testületi határozatokkal elindította a Településrendezési eszközök részleges módosításának tervezését a lakosság és vállalkozások kérelmeinek kezelése és a közösségi fejlesztési szándékok tervbe való beillesztése érdekében. A módosítás a 69/2017. (III.31.) K. t. határozattal elfogadott szerkezeti tervet és a Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2017. (III.31.) önkormányzati rendeletet érinti a város tizenegy különböző helyszínén.

Új beépítésre szánt terület keletkezik az 1-2 sorszámú ügyekben.

Az 1. ügyben egy korábban aszfaltkeverő üzemént működő, belterületi fekvésű, a 44-es számú főút mellett fekvő terület ismét aszfaltkeverő és inert hulladékkezelő telephellyé válik a jelenlegi homokbánya besorolás helyett (Strabag Aszfalt Kft. kérelme alapján). A terület telephelyengedéllyel rendelkezik. A környezet rendezettebbé válik, a tárolás és a technológia megújul. Az ipari építési övezet a tervezett fejlesztések megvalósítására alkalmas. A terület művelésből kivont. A környezet nincs beépítve, lakóépület legközelebb 200 m-re található (tanya).

A 2. ügyben az Aradi úti belterületi építőanyag üzlet (Padló bolt) bővítése érdekében az Lk jelű kisvárosias lakóterület kismértékben (0,22 hektárral) kiegészül az Mk kertes mezőgazdasági területből, amely szintén belterületi fekvésű, egyidejűleg erdőövezetbe kerül át a tulajdonos által befásított terület.

Szerkezeti tervet érintenek, de nem keletkeztetnek új beépítésre szánt területet a 3-8. sorszámú ügyek.

Mezőgazdasági és erdőgazdasági terület közötti használatváltás miatt kezdeményezték a 3. ügyet: a mezőgazdasági területbe ékelődő kisméretű erdőfolt akadályozza a meliorációs szántóművelésre való áttérést (Vegetáció Kft ügye).

Vízgazdálkodási terület fejlesztése érdekében indult a 4. ügy. A Földvári úti halasított tározó bővítése miatt az érintett erdőfoltot egy azonos tulajdonú másik helyszínen pótolja a kérelmező.

Vasútfejlesztési projekt kapcsán kül- és belterületi ingatlanrészek kerülnek át KÖk kötöttpályás közlekedési területbe az 5. ügy keretében. A változások egy része beépítésre nem szánt területet érint (2,58 hektár), míg 1,41 hektár terület építési övezetből válik vasúti övezetté. A területbővítések a pálya fejlesztését, biztonságát (pl. vasúti átjárók beláthatóságát, ívsugarak korrekcióját) és a szakági műszaki előírásokban foglalt egyéb feltételek teljesítését szolgálják.

Építési övezetek közötti módosítást tartalmaz a 6. ügy. A 2017 évi tervezés során Gyopáros városrész jelentős területei kerültek át üdülő helyett lakó építési övezetbe, mivel egyre többen élnek életvitelszerűen az eredetileg üdülési célra fejlesztett területeken. A városfejlesztési koncepcióval összhangban lévő tendencia folytatódott az elmúlt 5 évben is, a konkrét ügyben szintén lakóövezet kijelölését kérték a már beépített telkek tulajdonosai.

A 7. ügyben vegyes övezetek közötti módosítás történik: a városi piac területhasználata (alacsony zöldfelületi fedettsége) szempontjából a Vt településközponti terület kedvezőbb építésjogi feltételeket biztosít, mint a jelenlegi Vi intézményi kategória.

Lakó helyett gazdasági célú felhasználás valósul meg a 8. ügy keretében. Az Ipari Park melletti telken támogatható ez a változási irány.

Szerkezeti tervet nem érintő szabályozási tervi változás szerepelnek a 9. sorszámú ügyben. Gyopároson a kis telekmélység miatt az előkert előírt méretének csökkentését kérték.

Technikai jellegű javítás történik a 10. ügyben: a szabályozási tervlapon betűcsere történt az övezeti jel beírásában: a növénykert különleges építési övezet jele nem Kn, hanem Nk kell, hogy legyen, a HÉSZ normaszövegével összhangban.

HÉSZ normaszöveg módosul a 11. sorszámú tételben. A kérelmet benyújtó Vasex Kft. a belterület K-i határán, a Török Ignác utca 40. alatt működtet barkácsáruházat. A közelben található az IKR Agrár Kft. telephelye, amelynek tevékenysége a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet értelmében veszélyes üzemnek minősül. Az ilyen üzemek környezetében egyes létesítmények (pl. lakóház, üzlet, tömegtartózkodásra szolgáló épület) elhelyezésének engedélyezése egyéb feltételekhez kötött, a Helyi Építési Szabályzat azonban tiltó rendelkezéseket is tartalmaz, amelyek nem elég rugalmasak az egyedi esetek kezelésére. Az IKR Agrár Kft. telephelyére megállapított belső-, középső és külső veszélyességi zóna határa a szabályozási tervben 2018. évi adatszolgáltatás alapján helyesen van megjelenítve. Változás csak a HÉSZ-ben történik, az országos szabályoknál szigorúbb, az adott ügy esetén a barkácsáruház működését, fejlődését is akadályozó előírások törlésre fognak kerülni.

A módosítási terv véleményezése a Lechner Tudásközpont E-TÉR https://www.oeny.hu/oeny/4tr/#/fooldal online felületén megindult, a beregisztrált partnerek írásos véleményüket feltölthetik a felületre az ott megjelölt határidőn belül.

Helyben is biztosítja Orosháza Önkormányzata a véleményezési lehetőséget a Partnerek számára a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 65. § szerint.

Lakossági fórumra kerül sor a módosítások ügyeiben 2023. március 21-én 10:00 órától a Városháza I. emeleti tárgyalójában. 

Tisztelt lakosaink és egyeztető partnereink a módosítási ügyekkel kapcsolatos véleményeiket a lakossági fórumon szóban, a fórum után 5 napon belül írásban is közölhetik elektronikusan a varoshaza@oroshaza.hu címen, írásban pedig postai úton az 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. címre.

Dávid Zoltán
polgármester

Módosítási Terv

letoltes_pdf

Leave a Comment

Lap olvasása Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Scroll to Top
Orosháza Önkormányzatának honlapja