Ügyintézés

Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Hivatal

Hivatali ügyfélfogadás:

Hétfő: 8.00 órától 12.00 óráig
12.30 órától 17.00 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8.00 órától 12.00 óráig
12.30 órától 16.00 óráig
Csütörtök: 8.00 órától 12.00 óráig
délután nincs ügyfélfogadás
Péntek: nincs ügyfélfogadás

Hivatalos küldemény átvételének időpontjai (fsz. 15/A):

Hétfő-Csütörtökig: 8.00 órától 12.00 óráig
12.30 órától 16.00 óráig
Péntek: nincs ügyfélfogadás

Helyszín:

Cím: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
Telefon: +36-68/413-022 (zöld vonal: 80/931-001)
Fax: +36-68/411-545
Email: varoshaza@oroshaza.hu

Ügytípusok listája

Adóügyek

A bizonyítványhoz 4.000  Ft illeték szükséges, kivéve a mentes eseteket (pl. gyámügy).

Szervezeti egység: Adó Csoport
Ügyintéző:

Az önkormányzati adóhatóság igazolása arról, hogy a kérelmezőnek nincs adótartozása vagy adók módjára behajtandó egyéb köztartozása önkormányzat felé.

Az igazolás iránti kérelemben meg kell jelölni a pontos joghelyet, milyen célból kéri kiállítani az igazolást.

Ügyintézés az adócsoport fsz. 12-13. sz. irodáiban

Az elektronikus űrlap elérhető az e-ügyintézés felületen.

Eljárási illeték: 
Eljárási határidő:

Szervezeti egység: Adó Csoport
Ügyintéző:

Szervezeti egység: Adó Csoport

Ügyintéző:

Azon vállalkozóknak, akik Orosháza közigazgatási területén vállalkozói tevékenységet folytatnak vagy magánszálláshelyet adnak ki, a tevékenység megkezdését követő 15 napon belül bejelentési kötelezettségük keletkezik.

Az elektronikus űrlap elérhető az e-ügyintézés felületen.

Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:

ImageTitleLink
Bejelentkezési lap helyi adókhoz, változás bejelentés
Bejelentkezési lap helyi adókhoz, változás bejelentés

Szervezeti egység: Adó Csoport
Ügyintéző:

Olaszné Kovács Erika

A bíróságon kapott nyomtatványt tölti ki az adóhatóság ügyintézője.

Ügyintézés a fsz. 21-ben

Szervezeti egység: Adó Csoport

Ügyintéző:

Használatbavételi engedély megszerzése, vásárlás vagy eladás esetén, változások bejelentése.

Határidő: az újonnan használatba vett épület esetén a használatbavételi engedély megszerzését követő hónap 15. napja, meglévő épület vétele vagy eladása, valamint az adókötelezettséget érintő egyéb változás esetén a követő év januárjának 15. napja.

Az elektronikus űrlap elérhető az e-ügyintézés felületen.

Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:

ImageTitleLink
Építményadó bevallás
Építményadó bevallás

Szervezeti egység: Adó Csoport
Ügyintéző:

A gépjárműadó 2021-től a NAV hatásköre.

A beszedett és befizetett idegenforgalmi adó bevallása.

Határidő a tárgyhónapot követő hónap 15. napja.

Az elektronikus űrlap elérhető az e-ügyintézés felületen.

Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:

ImageTitleLink
Idegenforgalmi adó bevallás
Idegenforgalmi adó bevallás

Szervezeti egység: Adó Csoport
Ügyintéző:

A bevallásokat a NAV-on keresztül kell benyújtani, az önkormányzathoz csak az előlegmódosítási kérelmet lehet beadni.

Az elektronikus űrlap elérhető az e-ügyintézés felületen.

Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:

ImageTitleLink
Bevallás állandó tevékenységről
Bevallás állandó tevékenységről
Bevallás ideiglenes tevékenységről
Bevallás ideiglenes tevékenységről

Szervezeti egység: Adó Csoport
Ügyintéző:

Méltányossági kérelem ügyében a kérelemmel érintett adónem ügyintézőjét keresse, ügyintézőnk részletes felvilágosítást fog nyújtani a kérelem benyújtásának módjáról és az esetleges illetékről.

Szervezeti egység: Adó Csoport
Ügyintéző:

 

Szervezeti egység: Adó Csoport
Ügyintéző:

A mezőgazdasági termelők által üzemeltetett gépjárművek útdíj fizetése alóli mentesülésének részletes szabályairól szóló 243/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) értelmezése szerinti mezőgazdasági termelő (őstermelő, egyéni vállalkozó, jogi személy, szövetkezet, stb.) a székhely vagy lakóhely szerinti települési önkormányzat jegyzőjétől kérelmezheti az autópályák kivételével, a Rendelet szerinti termények (zöldségek, dinnye, gabonafélék, olajos magvak) közül a kérelemben meghatározott termény szállítására vonatkozó, a jegyző illetékességi területén található vagy azon kívül eső, a kérelmező székhelye vagy lakóhelye és a használatában álló termőföld, tanya vagy telephely közötti útdíjköteles elemi útszakaszra vonatkozó – július 1-je és november 30-a között – a kérelemben meghatározott termény betakarításának időtartamáig, de legfeljebb 30 napig érvényes, díjmentes – viszonylati jegy váltására jogosító hatósági bizonyítvány kiadását.

A hatósági bizonyítvány iránti kérelem bejelentése formanyomtatványon történik.

Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:

ImageTitleLink
Kérelem viszonylati jegy váltására jogosító hatósági bizonyítvány kiadása iránt
Kérelem viszonylati jegy váltására jogosító hatósági bizonyítvány kiadása iránt

Eljárási illeték: Az eljárás költség- és illetékmentes.
Eljárási határidő: 3 nap

Szervezeti egység: Általános Igazgatási Csoport
Ügyintéző:

Anyakönyv-vezetés

Orosháza városában történt születés, házasságkötés, haláleset bejegyzéséről az érintett ügyfél kérelmére adható ki anyakönyvi kivonat.

Állami anyakönyvezés 1895. október 1-jétől létezik, ennél régebbi bejegyzés az egyházi anyakönyvekben áll rendelkezésre.

Eljárási Költség: illetékmentes

Ügyintézési határidő: 8 nap

Szervezeti egység: Általános Igazgatási Csoport
Ügyintéző:

Állampolgársági eljárás szabályait a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény és a végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmazza.

A magyar állampolgárság megszerzése történhet honosítással, visszahonosítással, nyilatkozattétellel.

A kérelem csak személyesen nyújtható be a megyei kormányhivatal járási hivatalánál, konzuli tisztviselőnél, integrált ügyfélszolgálati irodánál, továbbá állampolgársági ügyekben eljáró szervnél.

Állampolgársági ügyekben tájékoztatás kérhető a kérelem átvételére jogosult szervnél, ahol a szükséges nyomtatványok is rendelkezésre állnak.

A 2011. január 1-én hatályba lépett egyszerűsített honosítással kapcsolatos részletes útmutató és letölthető nyomtatványok a www.allampolgarsag.gov.hu oldalon elérhetők.

A magyar állampolgárság honosítással, visszahonosítással történő megszerzéséről a köztársasági elnök dönt és ad ki okiratot. A kérelem teljesítése esetén a magyar állampolgárságot a kérelmező az állampolgársági eskü illetve fogadalom letételének napjával szerzi meg.

Eljárási illeték: Az eljárás költség és illetékmentes.

Eljárási határidő: eskütétel esetén a központi anyakönyvi szerv által megállapított határidő

Szervezeti egység: Általános Igazgatási Csoport

Ügyintéző:

A bejegyzett élettársi kapcsolat csak azonos nemű személyek között jöhet létre.

Ahhoz hogy a kapcsolatot hivatalossá tegyék szándékukat együtt, és személyesen kell bejelenteni.

Igazolni kell személyazonosságukat, állampolgárságukat, a tervezett bejegyzett élettársi kapcsolat törvényes előfeltételeit. A törvény nem ír elő várakozási időt a bejelentés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése között. Az eljárás során készített jegyzőkönyv 1 évig érvényes.

Az anyakönyvvezető külső helyszíni bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésénél csak illetékességi területén, azaz Orosháza Város közigazgatási területén közreműködhet.

A bejelentéshez szükséges iratok:

 • érvényes személyazonosító igazolvány vagy útlevél,
 • személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
 • születési anyakönyvi kivonatok,
 • családi állapot igazolására (elvált családi állapot esetén az utolsó házasság felbontását igazoló záradékolt házassági anyakönyvi kivonat, özvegy családi állapot esetén a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy a házastárs halálát tartalmazó záradékolt házassági anyakönyvi kivonat. Hajadon vagy nőtlen családi állapotot nem kell igazolni.).

Szükséges dokumentumok:

 • érvényes személyazonosító igazolvány vagy útlevél,
 • személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
 • születési anyakönyvi kivonatok,
 • családi állapot igazolására (elvált családi állapot esetén az utolsó házasság felbontását igazoló záradékolt házassági anyakönyvi kivonat, a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy a házastárs halálát tartalmazó záradékolt házassági anyakönyvi kivonat; hajadon vagy nőtlen családi állapotot nem kell igazolni).

Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:

 •  

Eljárási illeték: Az eljárás költség és illetékmentes.
Eljárási határidő: mindkét fél jelenléte esetén azonnal

Szervezeti egység: Általános Igazgatási Csoport
Ügyintéző:

Ünnepélyes családi események során szolgáltatások igénybevételének megrendelése, előkészítése, majd lebonyolítása.

Eljárási illeték: helyben történő szabályozás, helyi önkormányzati rendelet alapján
Eljárási határidő: 30 nap

Szervezeti egység: 

Ügyintéző:

 • Kótiné Nagy Éva megbízott rendezvényfelelős

A települési önkormányzat jegyzője a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról  szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) 54. §-a alapján az apa adatai nélkül anyakönyvezett gyermek születése esetén tájékoztatja az anyát arról, hogy

 •  a gyermek érdekében a családi jogállás rendezése milyen módon biztosítható, és
 • a kiskorú apa apai elismerő nyilatkozatának felvételére bármely gyámhivatal illetékes, valamint, hogy az apai elismerő nyilatkozatot anyakönyvvezető, bíróság vagy közjegyző előtt is meg lehet tenni, ha van olyan férfi, aki a gyermeket magáénak elismeri.

A gyermek érdekében a családi jogállás rendezése az alábbi módokon biztosítható:

 1. Ha van olyan férfi, aki a gyermeket magáénak elismeri, a családi jogállás rendezése történhet teljes hatályú apai elismerő nyilatkozattal.
  Apai elismerő nyilatkozatot a gyermeknél legalább tizenhat évvel idősebb férfi tehet. Az apai elismerő nyilatkozatot személyesen lehet megtenni. Az apai elismerő nyilatkozat teljes hatályához szükséges az anyának, a kiskorú gyermek törvényes képviselőjének és – ha a gyermek a tizennegyedik életévét betöltötte – a gyermeknek a hozzájárulása.
  A kiskorú apa apai elismerő nyilatkozatának felvételére bármely gyámhivatal illetékes, nagykorú apa esetén az apai elismerő nyilatkozatotés a hozzájárulást az anyakönyvvezetőnél, a bíróságnál, a gyámhatóságnál vagy hivatásos konzuli tisztviselőnél kell jegyzőkönyvbe venni vagy közjegyzői okiratba kell foglalni. A hozzájárulást a konzuli tanúsítvány kiállítására felhatalmazott tiszteletbeli konzulnál is meg lehet tenni. A jegyzőkönyv vagy az okirat aláírását követően az apai elismerő nyilatkozat nem vonható vissza. A teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat mindenkivel szemben hatályos.
 1. Ha a gyermek családi jogállása teljes hatályú apai elismerés alapján nem rendeződik, az apaságot bírósági úton lehet megállapítani. Az apaság bírósági megállapítását az anya, a gyermek, a gyermek halála után leszármazója és az apa kérheti. Az apaság megállapítása iránt a pert a jogosultnak személyesen kell megindítania. A pert a kiskorú gyermek lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt is meg lehet indítani.
 1. A Gyer. 60. § (1) bekezdésében írtak alapján a települési önkormányzat jegyzője az apa adatai nélkül anyakönyvezett kiskorú gyermek részére az anya kérelmére képzelt személyt állapít meg apaként, feltéve, hogy az apaság megállapítása iránt nincs per folyamatban, illetve nincs eljárás folyamatban a gyermek örökbefogadásának engedélyezése iránt.  A kérelmet a gyermek nagykorúvá válásáig terjesztheti elő. Az eljárásra a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő/gyám lakóhelye szerinti települési önkormányzat jegyzője illetékes.

Amennyiben a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvételére az anyakönyvvezető által küldött értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül nem kerül sor, úgy a gyermek családi jogállásának rendezése érdekében az eljárást az illetékes gyámhivatal hivatalból folytatja le.

Szervezeti egység: Általános Igazgatási Csoport
Ügyintéző:

Magyar állampolgár külföldön történt születését, házasságkötését, halálesetét Magyarországon anyakönyveztetni kell.

A hazai anyakönyvezést bármely anyakönyvvezetőnél, állampolgársági ügyekben eljáró szervnél, hivatásos konzuli tisztviselőnél kell kezdeményezni. Az eljáráshoz szükséges a hiteles magyar fordítással ellátott külföldi anyakönyvi okirat. Nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában a külföldi okiratokat felülhitelesítéssel kell ellátni.

A hazai anyakönyvezésre irányuló kérelmet az anyakönyvvezető a kérelem benyújtásától számított öt napon belül megküldi a hazai anyakönyvezést végző hatóságnak.

A hazai anyakönyvezést végző hatóság Budapest Főváros Kormányhivatala (1075 Budapest, Károly körút 11.), ügyintézési határideje két hónap.

Kiskorú gyermek születésének hazai anyakönyvezése iránti kérelem előterjesztésekor, ha az apasági vélelem alapja a szülők külföldön kötött házassága, a szülők házasságának hazai anyakönyvezésére irányuló kérelmet is elő kell terjeszteni, ha a szülők vagy azok egyike magyar állampolgár.

Szükséges dokumentumok:

Az adatok igazolására szolgáló külföldi anyakönyvi okiratot (hiteles magyar fordítással együtt OFFI által készített),  a családi állapotra és a családi jogállásra vonatkozó okiratot, valamint az elektronikus anyakönyvbe bejegyzendő adatok igazolásához szükséges egyéb okiratokat.

A gyors és hatékony ügyintézés érdekében kérjük telefonon egyeztessen időpontot az ügyintézővel.

Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:

Eljárási illeték: Az eljárás költség és illetékmentes.
Eljárási határidő: nem releváns

Szervezeti egység: Általános Igazgatási Csoport

Ügyintéző:

A házassági névviselési forma – a házasság fennállása alatt, illetve annak megszűnése után – az érintett kérelmére módosítható.

A házassági név módosítására irányuló eljárás lefolytatására bármelyik anyakönyvvezető illetékes, de a kérelmet csak abban az esetben tudja azonnal teljesíteni, ha a házasságkötést a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezető már rögzítette az elektronikus anyakönyvi rendszerben. A 2014. július 1-jétől elektronikus anyakönyvezés van, ettől az időponttól minden anyakönyvi esemény szerepel a rendszerben.

A házassági névviselési forma megváltoztatása iránti kérelem illetékmentes.

A névváltoztatási szándékról az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel. Az anyakönyvvezető a változást a kérelem teljesítése után az elektronikus anyakönyvi bejegyzésben feljegyzi és a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban is átvezeti.

A szükséges dokumentumok:

 • kérelmező személyazonosságát igazoló okmánya (érvényes személyazonosító igazolvány vagy érvényes útlevél + személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány)
 • házassági anyakönyvi kivonat, elvált családi állapot esetén jogerős bírósági ítélet
 • a kérelmező születési anyakönyvi kivonata

A gyors és hatékony ügyintézés érdekében kérjük telefonon egyeztessen időpontot az ügyintézővel.

Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:

 •  

Eljárási illeték: illetékmentes

Eljárási határidő: 10 nap

Szervezeti egység: Általános Igazgatási Csoport

Ügyintéző:

A házasulóknak házasságkötési szándékukat együtt és személyesen kell bejelenteni.

Igazolni kell személyazonosságukat, állampolgárságukat, a tervezett házasságkötés törvényes előfeltételeit. A házasságkötés legkorábban a bejelentéstől számított 31. napra tűzhető ki, a jegyzőkönyv a felvételtől számított 1 évig érvényes. Jogszabályban meghatározott esetekben az Önkormányzat jegyzője a kötelező 30 napos várakozási idő alól felmentést adhat.

A bejelentéshez szükséges iratok:

 • érvényes személyazonosító igazolvány vagy útlevél,
 • a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
 • születési anyakönyvi kivonatok,
 • családi állapot igazolására: elvált családi állapot esetén az utolsó házasság felbontását igazoló záradékolt házassági anyakönyvi kivonat, a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy a házastárs halálát tartalmazó záradékolt házassági anyakönyvi kivonat.

Külföldi állampolgárok esetében továbbá szükséges még:

 • tanúsítvány, amely tartalmazza a nem magyar állampolgárságú házasuló természetes személyazonosító adatait, nemét, lakcímét, állampolgárságát, családi állapotát, szülők születési családi és utónevét és azt a tényt, hogy személyes joga szerint a tervezett házasságkötésnek törvényes akadálya nincs.
 • hajadon és nőtlen családi állapotot is igazolni kell!

A külföldi okmányokat hiteles magyar fordítással ellátva kell becsatolni. A fordítás akkor tekinthető hitelesnek, ha azt az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda vagy az erre jogosult külképviselet fordította és hitelesítette.

Nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában a külföldi okiratokat felülhitelesítéssel is el kell látni.

Amennyiben a külföldi állampolgár a magyar nyelvet nem beszéli, tolmács közreműködése szükséges.

Tolmácsról a házasulóknak kell gondoskodni. Nem lehet tolmács a házasuló és egyenesági rokona.

Az eljárás költség és illetékmentes.

Nyomtatványok, letöltendő:

 •  

Eljárási illeték: Az eljárás költség és illetékmentes.
Eljárási határidő: mindkét fél jelenléte esetén azonnal

Szervezeti egység: Általános Igazgatási Csoport
Ügyintéző:

Ünnepélyes családi események során szolgáltatások igénybevételének megrendelése, előkészítése, majd lebonyolítása.

Eljárási illeték: 
Eljárási határidő: 30 nap

Szervezeti egység: 
Ügyintéző:

 • Kótiné Nagy Éva

Ha a születés intézetben (pl.kórház) történik:

Az intézetben történt születést az intézet vezetője jelenti be az anyakönyvvezetőhöz.

A gyermek születésének anyakönyvezéséhez az alábbi dokumentumokat vigyék magukkal az intézetbe:

 • az anya érvényes személyi igazolványa és lakcímkártyája (külföldi állampolgár esetében érvényes útlevele)
 • a szülők házassági anyakönyvi kivonata
 • amennyiben házasságon kívül született a gyermek, és a szülők teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot tettek, ennek egy példánya is szükséges az anyakönyvezéshez
 • ha az anya családi állapota elvált a házasság megszűnését igazoló záradékolt házassági anyakönyvi kivonat (beszerezhető az előző házasságkötés helyén),
 • özvegy családi állapot esetén az elhunyt férj halotti anyakönyvi kivonata, vagy záradékolt házassági anyakönyvi kivonat.

Ha a születés intézeten (pl. kórház) kívül történik:

A tervezett intézeten kívüli születést a  szülésnél közreműködő felelős személy jelenti be.
A nem tervezett intézeten kívüli születést a szülőnek kell bejelentenie.

A bejelentőnek hoznia kell:

 • a szülők, illetve a szülésnél jelenlévő felelős személy által kitöltött „Jegyzőkönyv születés bejelentéséről” nyomtatványt
 • „Vizsgálati lap otthon született gyermekről” nyomtatvány-t, amelyet a gyermekorvos állít ki
 • A Terhesgondozási kiskönyvet
 • a szülész-nőgyógyász szakorvos vagy a közreműködő felelős személy által a szülés tényéről kiállított igazolást intézeten kívüli szülésről.
 • amennyiben a szülésnél orvos vagy szülésznő nem működött közre, úgy az anya büntetőjogi nyilatkozatát a születés helyére és idejére vonatkozóan, valamint az anya vizsgálatát követően utólagosan kiállított szakorvosi igazolást a szülés tényéről
 • az anya érvényes személyi igazolványa és lakcímkártyája (külföldi állampolgár esetében érvényes útlevele)
 • a szülők házassági anyakönyvi kivonata
 • amennyiben házasságon kívül született a gyermek, és a szülők teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot tettek, ennek egy példánya is szükséges az anyakönyvezéshez
 • ha az anya családi állapota elvált a házasság megszűnését igazoló záradékolt házassági anyakönyvi kivonat (beszerezhető az előző házasságkötés helyén),
 • özvegy családi állapot esetén az elhunyt férj halotti anyakönyvi kivonata, vagy záradékolt házassági anyakönyvi kivonat.

Eljárási illeték: –
Eljárási határidő: a bejelentést követően

Szervezeti egység: Igazgatási Iroda
Ügyintéző:

A születési név megváltoztatását – kérelemre – a Budapest Főváros Kormányhivatala Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály Névváltoztatási és Anyakönyvi Osztály engedélyezi.

A születési név megváltoztatása iránti kérelmet személyesen lehet előterjeszteni az anyakönyvvezetőnél, külföldön élő magyar állampolgár esetében az illetékes konzuli tisztviselőnél.

Kiskorú gyermek névváltoztatását törvényes képviselője, cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt álló személy kérelmét a gondnok terjesztheti elő. Amennyiben a szülők elváltak, kiskorú gyermek esetében mindkét szülő hozzájárulása szükséges a név megváltoztatásához. Ettől csak abban az esetben lehet eltérni, ha a szülő felügyeleti jogát megvonták, és ezt jogerős bírósági határozat igazolja. 14. életévét betöltött kiskorú esetén az ő hozzájárulása is szükséges.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a kérelmező személyi adatait (születési családi és utónevét, házassági nevét, születési helyét, anyja születési nevét), személyi azonosítóját, annak hiányában születési idejét, továbbá családi állapotát, házasságkötésének helyét, idejét, lakóhelyét, értesítési címét, személyazonosságát és magyar állampolgárságát igazoló okiratának számát és érvényességi idejét;
 • amennyiben a kérelmező családi állapota házas, a névváltoztatással érintett házastársa személyi adatait (születési családi és utónevét, házassági nevét, születési helyét, anyja születési nevét), személyi azonosítóját, annak hiányában születési idejét;
 • a kérelmező kiskorú gyermeke(i) személyi adatait (születési családi és utónevét, születési helyét, anyja születési nevét), személyi azonosítóját, annak hiányában születési idejét;
 • a kérelem indokolását;
 • nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező – születési családi vagy utónevének megváltoztatását – korábbi eljárásban engedélyezték-e.
 • Születési név megváltoztatására irányuló kérelemben meg kell jelölni azt a családi, illetve utónevet, melyet a kérelmező új névként kíván viselni.

A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező, valamint azon személyek anyakönyvi kivonatát, akiknek anyakönyvi bejegyzését a névváltozás érinti.

A névváltoztatás engedélyezésének feltétele a külföldön történt anyakönyvi események (születés és házasság, bejegyzett élettársi kapcsolat) hazai anyakönyvezése.

A születési név megváltoztatására irányuló kérelem igazgatási szolgáltatási díja 10.000 forint. Az egy családhoz tartozó nagykorúak közös kérelme esetében az igazgatási szolgáltatási díjat minden nagykorúnak külön-külön kell megfizetnie.

Az igazgatási szolgáltatási díjat Budapest Főváros Kormányhivatala által megjelölt számlára kell megfizetni:

Átutalás összege: 10.000,-FT

Számlaszám: 10023002-00299592-00000000

Kedvezményezett neve: Budapest Főváros Kormányhivatala

Közlemény: névváltoztatással érintett személy házassági és születési neve

(kiskorú vagy gondnokolt esetén is minden esetben a névváltoztatással érintett személy nevét szükséges feltüntetni, nem pedig a befizetést teljesítő személyét.)

Az átutalás megtörténtének igazolására szolgáló banki visszaigazolás másolatát a névváltoztatási kérelemhez csatolni szükséges.

Szervezeti egység: Általános Igazgatási Csoport
Ügyintéző:

Az apai jogállás keletkezésének feltétele a házassági kötelék, élettársak esetén reprodukcióra irányuló különleges eljárás, apai elismerő nyilatkozat, vagy bírósági határozat.

Az apai elismerő nyilatkozatot és a hozzájárulást anyakönyvvezetőnél, a bíróságnál, a gyámhatóságnál vagy hivatásos konzuli tisztviselőnél kell jegyzőkönyvbe venni vagy közjegyzői okiratba kell foglalni. A jegyzőkönyv vagy okirat aláírását követően az apai elismerő nyilatkozat nem vonható vissza.

A jegyzőkönyv felvételéhez mindkét szülő együttes személyes jelenléte szükséges. Apai elismerő nyilatkozatot a gyermeknél legalább tizenhat évvel idősebb férfi tehet.

Az ügyintézéshez szükséges okiratok:

 • Mindkét szülő érvényes személyazonosító igazolványa, ennek hiányában érvényes útlevele szükséges, lakcímigazolvánnyal együtt (megfelelő a régi formátumú személyazonosító igazolvány is, melyben a lakcímadatok is szerepelnek).
 • Szakorvos (szülész-nőgyógyász) által kiállított bizonyítvány (igazolás), mely a fogantatás vélhető és a szülés várható időpontját tartalmazza. (Terhesgondozási könyv – szakorvosi bizonyítványként is elfogadható, amennyiben tartalmazza a születés feltételezett időpontját, és a fogamzás feltételezett időpontját, valamint a szakorvos (szülész – nőgyógyász) aláírását, bélyegző lenyomatát.)
 • Ha az anya elvált, a házasság felbontását bizonyító jogerős bírósági ítélet (az ítélet jogerőre emelkedése és a gyermek születése között 300 napnak el kell telnie) vagy záradékolt házassági anyakönyvi kivonat.
 • Ha az anya volt férje elhunyt, akkor a halotti anyakönyvi kivonat
 • Megszületett gyermek esetén, születési anyakönyvi kivonat.

Kiskorú anya, vagy apa esetén az ügyintézés a Gyámhivatal hatáskörébe tartozik.

Eljárási illeték: Az eljárás költség és illetékmentes.

Szervezeti egység: Általános Igazgatási Csoport
Ügyintéző:

Az Önkormányzat életkezdési támogatást nyújt azon újszülöttnek, akinek anyakönyvezése időpontjában Orosháza város közigazgatási területén bejelentett lakóhelye van.

Az életkezdési támogatás mértéke gyermekenként 40.000,- Ft. Az életkezdési támogatás gyermekenként egy alkalommal vehető igénybe. Az életkezdési támogatás félévente egy alkalommal, ünnepélyes keretek között kerül átadásra.
 

Szervezeti egység: Általános Igazgatási Osztály

Állategészségügy

lletékesség területe : Orosháza város közigazgatási területe

 • állatpanzió, állatmenhely létesítésének engedélyezése
 • állattartási szabályok betartatása

Állatpanzió, állatmenhely létesítése

Állatmenhelyet és állatpanziót (a továbbiakban együtt: állatotthon) természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet létesíthet, ha a jogszabályban előírt létesítési és működési feltételeket biztosítja.

Ügyintézési határidő( elintézési, fellebbezési idő): 30 nap, 15 nap

Az eljárásért 5000 Ft általános tételű illetéket kell illetékbélyegben leróni.

Az állatotthon működési engedély kérelemnek tartalmaznia kell:

 1. a tulajdonos nevét, lakcímét, székhelyét, tartózkodási helyét valamint a vezető nevét, címét;
 2. a felelős személy nevét, lakcímét, tartózkodási helyét, végzettségét és képesítését igazoló dokumentumokat
 3. a telephely adatait;
 4. az állategészségügyi ellátást biztosító állatorvos nyilatkozatát;
 5. a nem kizárólagos önkormányzati tulajdonban levő állatotthon esetén igazolást a tartós működtetéshez szükséges vagyoni fedezet folyamatos rendelkezésre állásáról és biztosítékáról.

Az engedély kérelemhez mellékelni kell a „Működési szabályzatot” és megszűnés esetére a „Felszámolási tervet”.

A Működési szabályzatnak tartalmaznia kell:

 1. az elhelyezhető egyedszámot fajonkénti bontásban, az elhelyezés módját;
 2. az érkező állatok beléptetési rendjét (adatfelvétel, 24 órán belüli állatorvosi vizsgálat és esetleges védőoltások adásának rendje, a karantén időtartama, a beteg állatok elkülönítésének ideje és módja);
 3. az állatotthonban lévő állatokról naprakész nyilvántartás vezetését;
 4. az állatok ellátásának, gondozásának folyamatát, állatmenhely esetében az ivartalanítás, eutanázia lehetőségét, az elhullott állatok tetemének további kezelését, az etetés, itatás módját, a mozgásigény biztosításának lehetőségét, a naponta legalább egyszeri ellenőrzést, az állatorvosi ellátás biztosítását, a tartási hely tisztításának, fertőtlenítésének módját, anyagait, eszközeit és nyilvántartását;
 5. az új gazda keresésének módját (állatmenhely esetében) az örökbeadás és az örökbe adás ellenőrzésének módját;
 6. veszélyes állat elhelyezése esetén rendeletben előírt és teljesített feltételeket, a gondozás, ellátás rendjét;
 7. a keletkezett állattetemek, állati hulladék, trágya kezelésének és ártalmatlanításának módját.

Állattartási szabályok betartatása:

Jogszabályi felhatalmazásnak megfelelően a jegyző az állatvédelmi és az állattartási szabályok megsértése esetén meghatározott cselekmény végzésére, tűrésére vagy abbahagyására kötelezheti az állattartót az állatok védelme érdekében.

Az oltalom alatt álló állatok kivételével az állattartást korlátozhatja, megtilthatja.

eljárást megindító irat benyújtásának módja, helye, ideje:

 •  személyesen ügyfélfogadási időben (2. emelet 9. számú iroda) vagy postai úton

ügyfélfogadás ideje:

 • megegyezik a hivatal ügyfélfogadási idejével

kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

 • 1998. évi XXVIII. tv. ,
 • 41/2010. Korm.rend. a kedvtelésből tartott állatok tartásáról
 • 32/1999. FVM rendelet a mg-i haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól
 • 27/2006. K.r  a vizek mg-i eredetű nitrátszennyezésével szembeni védelméről
 • 2008. évi XLVI tv.
 • 18/1998 NM rend. 4. sz. mell. 3. pontja

Szükséges dokumentumok: 
Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:

Eljárási illeték: 5000 Ft
Eljárási határidő: 30 nap, 15 nap

Szervezeti egység: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda
Ügyintéző:

Illetékesség területe : Orosháza város közigazgatási területe

Alapvető eljárási szabályok, eljárást megindító irat benyújtásának módja, helye, ideje ügyfélfogadás ideje: megegyezik a hivatal ügyfélfogadási idejével.

Ügyintézés ideje (elintézési, fellebbezési idő): folyamatos

Ügyek intézését segítő útmutató, ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

Az önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez és jogosult kezelni az összeírt adatokat.

Az önkormányzat az ebösszeírás alapján az adatokról helyi elektronikus nyilvántartást vezet, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

 • 1998. évi XXVIII tv. Az állatok védelméről és kíméletéről

(tájékoztatás az ügyfelet terhelő jogokról és kötelezettségekről):

 • Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles az Önkormányzat által kért adatokat rendelkezésére bocsátani és a változásokat bejelenteni.

Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:

ImageTitleLink
Ebösszeíró lap
Ebösszeíró lap

Eljárási határidő: folyamatos

Szervezeti egység: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

Ügyintéző:

Szervezeti egység: Általános Igazgatási Csoport, Közterület Felügyelet

Ügyintéző:

A méhészkedést (méhtartást) minden év február végéig, az újonnan kezdett méhészkedést pedig e tevékenység megkezdésétől számított nyolc napon belül kell bejelenteni a méhek tartási helye szerint illetékes települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzőjénél, aki a méhészt nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartást folyamatosan vezeti.

Vándoroltatását nyilvántartásba vétel céljából is bejelentést kell tenni a tartási hely vonatkozásában a letelepedés helye szerint illetékes élelmiszerlánc-felügyeleti szervnél (jegyző).

A méhek kiszállítását a kiszállítást megelőző, beszállítását annak megtörténtét követő hetvenkettő órán belül kell bejelenteni.

Beszállítás esetén a bejelentést a bejelentő lap ajánlott levélként történő megküldésével, vagy személyes eljuttatásával kell teljesíteni. A nyomtatvány igazoló szelvényét a települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzője – a teljesítés módjától függően – a méhész lakóhelyére küldi meg vagy személyesen adja át.

A kijelentést a kijelentő lap elnevezésű nyomtatványon kell teljesíteni személyesen, vagy annak ajánlott levélként történő megküldésével.

A vándoroltatás befejezése után a méhész köteles a hazatelepülését a hatósági állatorvosnál és a jegyzőnél hetvenkettő órán belül bejelenteni.

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

 • 15/1969. MÉM rend.
 • 70/2003 FVM rend.

Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:

ImageTitleLink
Méhész bejelentő lap
Méhész bejelentő lap
Méhész kijelentő lap
Méhész kijelentő lap

Eljárási illeték: nincs

Eljárási határidő: 10 nap

Szervezeti egység: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

Ügyintéző:

 • Széplaki Dóra

lletékesség területe : Orosháza város közigazgatási területe

Alapvető eljárási szabályok, ügyek intézését segítő útmutató, ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:
Veszélyes állat országba való behozatalára, tartására és szaporítására engedélyt ad, a tartásról nyilvántartást vezet. Engedély nélküli vagy az engedélyben foglaltaktól eltérő tartás esetén állatkertbe vagy más megfelelő helyre történő szállítást rendelhet el, vagy egyéb megfelelő intézkedést hozhat.

Eljárást megindító irat benyújtásának módja, helye, ideje: személyesen ügyfélfogadási időben (2. emelet 9. számú iroda) vagy postai úton

Ügyfélfogadás ideje: megegyezik a hivatal ügyfélfogadási idejével

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

 • 8/1999. KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rend. 1.sz.melléklet
 • 41/2010.Korm.rendelet 1.sz.melléklet
 • 245/1998. Korm. rendelet.

Szükséges dokumentumok: 
Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:

Eljárási illeték: 
Eljárási határidő:

Szervezeti egység: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda
Ügyintéző:

 • Hajdú Zoltán

Általános igazgatás

A jegyző hatásköre a 18/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése esetén az eljárások lefolytatása.

Szükséges dokumentumok: 
Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:

Eljárási illeték: 
Eljárási határidő: 60 nap

Szervezeti egység: Általános Igazgatási Csoport

Ügyintéző:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. alapján, ha a birtokost birtokától jogalap nélkül megfosztják, vagy birtoklásában zavarják (tilos önhatalom) birtokvédelem illeti meg.

Akit birtokától megfosztanak, vagy birtoklásában zavarnak, a jegyzőtől, továbbá a Járásbíróságtól egy éven belül kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását, vagy a zavarás megszüntetését.

A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (III.16.) Korm. rendelet értelmében a birtokvédelmi eljárás kérelemre indul, melynek tartalmaznia kell:

 1. a kérelmező nevét, lakcímét(székhelyét),
 2. a képviselő nevét, lakcímét (székhelyét),
 3. az ellenérdekű fél (felek) nevét, lakcímét (székhelyét),
 4. a birtokvédelmi eljárás megindításának alapjául szolgáló tényállás ismertetése, – ide értve a cselekmény leírását -, a birtokvitával érintett dolog megjelölését,
 5. a jegyző illetékességét megalapozó tények megjelölése, a birtoksértő magatartás elkövetésének helyére történő utalás
 6. a jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelmet,
 7. a kérelem és annak határidőben való benyújtása alapjául szolgáló tények, bizonyítékok
 8. képviselő eljárása esetén csatolt meghatalmazás.

A kérelemhez csatolni kell a kérelemben foglalt tények igazolására szolgáló bizonyítékokat.

A birtokvédelmet kérő az írásban előterjesztett kérelmét, valamint a kérelem mellékleteit eggyel több példányban nyújtja be, mint amennyi féllel szemben a birtokvédelmet kéri.

Egy éven túli birtokvitában kizárólag a Járásbíróság rendelkezik hatáskörrel az eljárás lefolytatására.

Eljárási illeték: Illetékmentes
Eljárási határidő: 15 nap

Szervezeti egység: Általános Igazgatási Csoport

Ügyintéző:

Orosháza Város közigazgatási területén található települési címek, házszámok megállapítása, felülvizsgálata.  A címmegállapítás a tényállás tisztázását követően az általános igazgatási csoport által hozott határozata alapján történik.

Eljárási illeték: 

Eljárási határidő: 8 nap

Szervezeti egység: Általános Igazgatási Csoport

Ügyintéző:

A város jelképeinek használata iránti engedélyek ügyében a Polgármester határozatának előkészítése.

Az ügytípus elnevezése: Orosháza város jelképeinek használata
 
A város jelképeinek használata iránti engedélyek ügyében a Polgármester határozatának előkészítése.
 
 
Szervezeti egység: Jegyzői Kabinet, Jogi Csoport
 
Ügyintéző: Dr. Miszlai Judit, Dr. Berczely Zsuzsanna, Dr. Pető Margit, Dr. Francziszti-Lazányi Magda

Az 1500 m² -nél nagyobb területen gyümölcsfa-ültetvény, valamint 500 m² -nél nagyobb területen bogyósgyümölcs ültetvény csak engedéllyel telepíthető a Nemzeti Fajtajegyzékben vagy Szállítói Fajtajegyzékben szereplő fajtákkal.

A telepítési engedély iránti kérelmet a telepítési hatósághoz (jegyző) kell benyújtani.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a telepítési terület helyrajzi számát, annak méretét,
 • a telepíteni kívánt gyümölcsfajt és annak fajtáit,
 • a sor- és lőtávolságot,
 • a termőhely ökológiai alkalmasságának igazolását,
 • a talajvédelmi tervet.
 • valamint a terméktanács telepítésre vonatkozó véleményét

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

 • 2007. évi CXXIX. tv. A termőföld védelméről
 • 314/2007. Korm. rend.

Eljárási illeték: 3000 Ft

Eljárási határidő: 30 nap

Szervezeti egység: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

Ügyintéző:

 • Hajdú Zoltán

A hagyatéki eljárás akkor indul, amikor a jegyző:

 1. a halottvizsgálati bizonyítvány alapján,
 2. az a) pont szerinti irat hiányában a holtnak nyilvánító vagy a halál tényét megállapító végzés alapján,
 3. olyan személynek a bejelentése alapján, akinek a hagyatéki eljárás megindításához jogi érdeke fűződik, vagy
 4. az ingatlanügyi hatóság bejelentése alapján

az örökhagyó haláláról értesül.

A hagyatéki ügyintéző a halottvizsgálati bizonyítványban megjelölt hozzátartozót nyilatkozattételre hívja fel. A Hivatalnak visszaküldendő nyilatkozatban közölni kell az örökhagyóra vonatkozó adatokat, az elhunyt után szóba jöhető összes öröklésben érdekelt adatait, a kötelező leltározás alá eső vagyontárgyakat.

Ezt követően a hagyatéki ügyintéző tájékoztatja a feleket az eljárás során az általa beszerzett adatokról, a hagyaték tárgyához tartozó ismertté vált vagyontárgyakról, a biztosítási intézkedések kérelmezésének lehetőségéről, valamint iratbetekintési jogukról, az eljárás menetéről, jogaikról, kötelezettségeikről, az eljárás várható költségeiről.

Felhívja a feleket, hogy a felhívás kézhezvételétől számított 8 napon belül jelentsék be, ha a tájékoztatásban foglaltakon felül további, a hagyaték tárgyához tartozó vagyontárgy rögzítése szükséges a leltárban.

A kötelesrész iránti igény bejelentése esetén felhívja a feleket a kötelesrész alapjának számításához szükséges vagyontárgy 8 napon belül történő bejelentésére.

A jogkövetkezményekre is kiterjedően tájékoztatja az örökösként érdekelteket arról, hogy az eljárás leltározási szakaszában lehetőségük van egymással, valamint a hagyatéki hitelezőkkel egyezségi tárgyalásokat folytatni. Tájékoztatja a feleket a közvetítői eljárás igénybevételének lehetőségéről is. Ha a felek között megállapodás jön létre, az erről készült teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt írásbeli nyilatkozatukat, a megállapodást kötő felek közös kérelmére mint egyezségi tervezetet a feleknek az egyezségtervezet egyezségkénti jóváhagyása iránti kérelmével együtt a hagyatéki leltár mellékleteként a közjegyzőhöz továbbítja jóváhagyás céljából. Tájékoztatja a feleket arról is, hogy egyezségkötésre a közjegyző előtti eljárásban is lehetőségük van.

A leltárba felvett ingatlan értékét az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője által az illetékekről szóló törvény szerint kiállított adó- és értékbizonyítványban foglaltakkal egyezően kell feltüntetni a leltárban.

Az adó- és értékbizonyítvány tartalmát a hagyatéki ügyintéző a hagyatéki leltár felvétele során közli az öröklésben érdekeltekkel, akik az adó- és értékbizonyítványban foglaltakkal szemben az Ákr.-ben foglaltak szerint fellebbezéssel élhetnek. A jegyző a hagyatéki leltárt csak a fellebbezési határidő lejárta után, ha pedig az adó- és értékbizonyítvány ellen fellebbezéssel éltek, akkor a fellebbezés elbírálása után küldi meg a közjegyzőnek.

Ha leltár felvételére nem kerül sor, mivel az örökhagyó hagyatéka tekintetében a kötelező leltározás feltételei nem állnak fenn, az eljárást a jegyző megszünteti.

A hagyatéki eljárás lefolytatására az örökhagyó utolsó belföldi lakóhelye szerinti települési jegyző az illetékes.

Orosházán két közjegyző működik, a páratlan hónapban elhunytak esetében Dr. Isaszegi Sára (Orosháza, Thököly utca 15.), a páros hónapban elhunytak esetében pedig Dr. Kárpáti Mária (5900 Orosháza, Bajcsy-Zsilinszky u. 5.) az illetékes eljáró közjegyző.

Eljárási illeték: A hagyatéki eljárás költség és illetékmentes.

Szervezeti egység: Általános Igazgatási Csoport
Ügyintéző:

 • Bányai Nikoletta

A közterületek elnevezésének rendjéről, az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 8/2015. (III.30.) számú Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete alapján történő eljárás lefolytatása.

A házszámozást az érintett ingatlan tulajdonosa, közös tulajdonban álló ingatlan esetén bármelyik tulajdonostárs. Társasház esetében a közös képviselő, lakásszövetkezeti ingatlan esetében a lakásszövetkezet képviseletére jogosult személy kérheti. A kérelemben meg kell jelölni az ingatlan fekvését, helyrajzi számát, tulajdonosát, továbbá a házszámozási kérelem okát.

Az eljárás lefolytatásához be kell szerezni az érintett ingatlan térképmásolatát, hiteles tulajdoni lap másolatot, továbbá olyan ingatlan esetében, mely több közterülettel érintkezik nyilatkozni kell, hogy az ingatlan használóinak többsége gyalogosan melyik irányból közlekedik be. Az eljárás lefolytatása során helyszíni szemle minden esetben szükséges.

Eljárási illeték: illetékmentes

Eljárási határidő: 8 nap

Szervezeti egység: Általános Igazgatási Csoport

Ügyintéző:

Az a kereskedő, aki engedélyköteles kereskedelmi tevékenység kivételével kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni.

A kereskedelmi tevékenység formáját a kereskedő a Ker. tv. 3.§ (4) bek.-e alapján maga választhatja meg.
A Kormány kereskedelmi hatóságként a csomagküldő kereskedelem, az automatából történő értékesítés, a mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, az üzleten kívüli kereskedelem valamint a közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetében a kereskedő székhelye szerinti település önkormányzat jegyzőjét jelöli ki.

Az üzletben, bevásárlóközpontban, vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység továbbá a közterületi és közvetlen értékesítés esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki.

Üzletköteles termék árusítására vonatkozó kérelem benyújtása esetén a hatóság teljes eljárásra tér át. Az ügyintézési határidő túllépése esetén (25 nap) az eljárás lefolytatásáért fizetendő illeték hiányában tízezer forintot megfizet a kérelmező ügyfélnek.

Az üzlet az üzletköteles termékek forgalmazása esetén a kereskedelmi hatóság által kiadott határozattal, egyéb esetben az üzlet üzemeltetésére irányuló szándéknak a kereskedelmi hatóság részére történő bejelentését követően üzemeltethető.

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről  szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza a kereskedő által forgalmazható termékköröket, a 3. sz. melléklet a kizárólag üzletben forgalmazható – ezáltal működési engedélyköteles – termékek felsorolását tartalmazza.

A jegyző mind a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységekről, mind a működési engedéllyel rendelkező üzletekről nyilvántartást vezet. Az Országos Kereskedelmi Nyilvántartási Rendszer adatai az alábbi linken érhetőek el:

https://oknyir.kh.gov.hu/

A kereskedő az adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve a nyitvatartási idő változását az azt megelőző 8 napon belül köteles bejelenteni.
Az üzlet megszűnését a megszűnést követő 8 napon belül a működési engedélyről kiadott igazolás leadásával egyidejűleg be kell jelenteni.
A bejelentést és a kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani.

Tekintettel az ügyek egyedi jellegére bővebb felvilágosítással az ügyintéző szolgál.

A működési engedély kiadása iránti kérelem illetéke: illetékmentes
A működési engedély módosítása iránti kérelem: illetékmentes
A működési engedély másodlat kiállításának illetéke: illetékmentes
A működési engedéllyel rendelkező kereskedelmi üzlet megszűnés bejelentése illetékmentes.
Az engedélyezési eljárásban a szakhatóságok közreműködése igazgatási szolgáltatási díjköteles lehet.

A bejelentés illetéke: illetékmentes

A bejelentés adataiban bekövetkezett változás és a kereskedelmi tevékenység megszüntetésének bejelentése illetékmentes.

Ügyintézési határidő:

 • bejelentés-köteles tevékenység esetén 8 nap,
 • működési engedélyezési eljárás esetén 25 nap.

Ügyintéző: Galóné Tóth Erika

A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet értelmében nem üzleti célú szabadidős szálláshely-szolgáltatást a hatósági nyilvántartásban szereplő szolgáltató a nyilvántartásban szereplő szálláshelyen nyújthat.

A szolgáltató nyilvántartásba vételéről vagy a nyilvántartásba vétel megtagadásáról a jegyző 60 napon belül dönt és a szolgáltató tevékenységre való jogosultság igazolására a szolgáltató részére hatósági igazolványt állít ki.

Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelynek minősülő létesítmények: üdülő, gyermek-és ifjúsági tábor, nomád táborhely, hegyi menedékház, bivakszállás, pihenőház, kollégium.

A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani.

A nyilvántartás megtekinthető a városi honlap „Közérdekű információk” rovatánál.

Szükséges dokumentumok: 
Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:

ImageTitleLink
Bejelentés nem üzleti célú szálláshely adatvaltozásról
Bejelentés nem üzleti célú szálláshely adatvaltozásról
Kérelem nem üzleti célú szálláshely megszüntetéséről
Kérelem nem üzleti célú szálláshely megszüntetéséről
Kérelem nem üzleti célú szálláshely nyilvántartásba vételéről
Kérelem nem üzleti célú szálláshely nyilvántartásba vételéről

Eljárási illeték: Az eljárás illetéke: illetékmentes. Az adatokban bekövetkezett változás bejelentése, valamint a megszűnés bejelentése illetékmentes.

Eljárási határidő: 60 nap

Szervezeti egység: Általános Igazgatási Csoport

Ügyintéző:

A telepengedély, ill. a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján a bejelentés-köteles  és telepengedély-köteles ipari tevékenységekről nyilvántartást vezet.

A 2005. évi CLXIV. törvény 6/G. § f) pontja alapján a kereskedelmi hatóság a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyekről nyilvántartást vezet.

A nyilvántartások megtekinthető a városi honlap „Közérdekű információk” rovatánál.

A 2005. évi CLXIV. törvény 6/G. § a) pontja alapján a kereskedelmi hatóság a kereskedőkről, b) pontja alapján a működési engedéllyel rendelkező és a bejelentett üzletekről, az üzletek nyitva tartásáról nyilvántartást vezet.

Az Országos Kereskedelmi Nyilvántartási Rendszer adatai az alábbi linken érhetőek el:

https://oknyir.kh.gov.hu/

Szervezeti egység: Általános Igazgatási Csoport

Ügyintéző:

Szálláshelyet üzemeltetni a szálláshelyre vonatkozó szálláshely-szolgáltatási bejelentéssel lehet, melyről a jegyző értesíti a szakhatóságokat

Szálláshely típusok:

 • szálloda
 • panzió
 • kemping
 • üdülőháztelep
 • közösségi szálláshely
 • egyéb szálláshely
 • magánszálláshely
 • nyaralóhajó-szálláshely

Tekintettel az ügyek egyedi jellegére bővebb felvilágosítással az ügyintéző szolgál.

A szálláshely-üzemeltetés bejelentésének illetéke: illetékmentes.

A bejelentési eljárásban a szakhatóságok közreműködése igazgatási szolgáltatási díjköteles.

Az adatokban bekövetkezett változás bejelentése, valamint a megszűnés bejelentése illetékmentes.

A szálláshely-üzemeltetés bejelentése iránti kérelem, valamint az adatváltozás és megszűnés bejelentése formanyomtatványokon történik.

Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:

ImageTitleLink
Bejelentés a szálláshely-szolgáltatási tevékenység adataiban bekövetkező adatváltozásról
Bejelentés a szálláshely-szolgáltatási tevékenység adataiban bekövetkező adatváltozásról
Bejelentés nem üzleti célú szálláshely adatvaltozásról
Bejelentés nem üzleti célú szálláshely adatvaltozásról
Bejelentés szálláshely megszűnéséről
Bejelentés szálláshely megszűnéséről
Bejelentés szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásáról
Bejelentés szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásáról

Eljárási illeték: illetékmentes

Eljárási határidő: 8 nap

Szervezeti egység: Általános Igazgatási Csoport

Ügyintéző:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. alapján a találó köteles a talált dolgot a találástól számított 8 nap alatt a dolgok elvesztőjének, tulajdonosának vagy más átvételre jogosult személynek átadni, vagy a jegyzőnek beszolgáltatni.

Az olyan dolgot, amelynek az átvételére a jogosult személy nem állapítható meg, a jegyző a beszolgáltatástól számított 3 hónapon át megőrzi.

Ha ez idő alatt a jogosult nem jelentkezik, a személyi tulajdon szokásos tárgyai körébe tartozó dolgot – ha ennek tulajdonjogára a beszolgáltatáskor igényt tartott – a találónak ki kell adni.

Ha a jogosult a találástól számított egy éven belül sem a rendőrségnél, sem a találónál nem jelentkezik, a találó a neki kiadott dolog tulajdonjogát megszerzi.

Eljárási illeték: Az eljárás költség- és illetékmentes.

Eljárási határidő: 1 nap

Szervezeti egység: Általános Igazgatási Csoport

Ügyintéző:

Az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt ipari tevékenységek végzése esetén bejelentés alapján a telepet a jegyző nyilvántartásba veszi, a jogszabályi feltételek (övezeti besorolás, illeszkedés) meglétének vizsgálatát követően.

Az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében felsorolt ipari tevékenységek végzése esetén kérelemre a jegyző telepengedélyezési eljárást folytat le.

A bejelentést, ill. a telepengedély iránti kérelmet a telep fekvése szerint illetékes jegyzőnél formanyomtatványon kell benyújtani.

Telepengedély kérelem benyújtása esetén a hatóság teljes eljárásra tér át. Az ügyintézési határidő túllépése esetén (30 nap) az eljárás lefolytatásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjnak megfelelő összeget (5.000,-Ft) megfizet a kérelmező ügyfélnek.

A jegyző a telepet telepengedély köteles tevékenység esetén a telepengedély megadásával egyidejűleg, bejelentés-köteles tevékenység esetében a jogszabályi feltételek vizsgálatát követően haladéktalanul nyilvántartásba veszi. A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, megtekinthető a városi honlap „Közérdekű információk” rovatánál.

Az ipari tevékenység végzője a telepengedély megadását, illetve a bejelentést követően a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles bejelenteni.

Az ipari tevékenység megszüntetését az ipari tevékenység végzője köteles a megszüntetést követően haladéktalanul bejelenteni, és – a telepengedély köteles tevékenység esetében – a telepengedélyt leadni.
Tekintettel az ügyek egyedi jellegére bővebb felvilágosítással az ügyintéző szolgál.

A bejelentés illetékmentesa telepengedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja: 5.000 Ft.

Az engedélyezési eljárásban a szakhatóságok közreműködése igazgatási szolgáltatási díjköteles.

A telep megszűnés bejelentése és a nyilvántartásban feltüntetett adatok módosításával kapcsolatos eljárás illetékmentes.

Ügyintézési határidő: 30 nap.

Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:

ImageTitleLink
Bejelentés-kérelem ipari telep bejelentése, engedélyezése iránt
Bejelentés-kérelem ipari telep bejelentése, engedélyezése iránt

Szervezeti egység: Általános Igazgatási Csoport
Ügyintéző:

A hatóság feladat- és hatásköre: A közterületek elnevezésének rendjéről, az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 8/2015. (III.30.) számú Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete alapján történő eljárás lefolytatása, előterjesztés előkészítése.

Eljárási illeték: 
Eljárási határidő: értelem szerint

Szervezeti egység: Általános Igazgatási Csoport
Ügyintéző:

Vadkár, vadászati kár, valamint vadban okozott kár keletkezésekor a károsult a károkozás helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjétől nyolc napon belül írásban vagy szóban kérelmezheti a károsult és a kárért felelős személy közötti egyezség létrehozására irányuló kárbecslési eljárás lefolytatását.

A jegyző a szakértői vadkárbecslési jegyzőkönyvben foglaltak alapján egyezség létrehozását kísérli meg a felek között a kár megtérítésére vonatkozóan.

Ha a felek között kötött egyezség megfelel a jogszabályokban foglalt feltételeknek, nem sérti a közérdeket, mások jogát vagy jogos érdekét, valamint tartalmazza a kötelezett kártérítésre vonatkozó kötelezettségvállalását, a felek által előlegezett eljárási költség felek általi viselését, a kártérítés (eljárási költség) összegét és pénznemét, a teljesítés módját és határidejét, a jegyző az egyezséget határozatba foglalja és jóváhagyja.

Ha a felek között nem jött létre egyezség vagy az nem hagyható jóvá, a jegyző az eljárást megszünteti.

A Jegyző jogszabályban meghatározott esetben ellátja vadászterületen földtulajdonnal rendelkező ingatlantulajdonosok képviseletét.

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

 • 1996. évi LV. tv.
 • 79/2004. FVM rend.

Szükséges dokumentumok: 
Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:

Eljárási illeték: 

Eljárási határidő: 30 nap

Szervezeti egység: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

Ügyintéző:

 • Hajdú Zoltán

Jogszabályban előírt települési főépítészi feladatok ellátása megbízási szerződés alapján.

Szervezeti egység: Törzskar
Ügyintéző:

 • Dr. Kóródi Attila

A vásár-, illetve piacüzemeltetési engedély iránti kérelmet a vásár vagy piac helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél kell formanyomtatványon benyújtani.

A vásár, illetve piacüzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem illetéke: illetékmentes

Az engedélyezési eljárásban a szakhatóságok közreműködése igazgatási szolgáltatási díjköteles.

Az adatokban bekövetkezett változás bejelentése, valamint a megszűnés bejelentése illetékmentes.

A jegyző az engedély megadásával egyidejűleg a vásárt, illetve a piacot nyilvántartásba veszi.

A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, megtekinthető a városi honlap „Közérdekű információk” rovatánál.

Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:

ImageTitleLink
Kérelem vásár-, piacüzemeltetési engedély iránt
Kérelem vásár-, piacüzemeltetési engedély iránt

Eljárási illeték: illetékmentes

Eljárási határidő: 20 nap

Szervezeti egység: Általános Igazgatási Csoport

Ügyintéző:

 • Galóné Tóth Erika

2011. március 16. napján lépett hatályba a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet, amely szerint csak rendezvénytartási engedély birtokában tartható zenés, táncos rendezvény.

A jogszabály hatálya kiterjed az olyan alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvényekre, amelyet:

 • egyidejűleg 300 személynél nagyobb befogadóképességű helyiségben, ilyen helyiséget tartalmazó építményben, építményen, illetve egyidejűleg 300 személynél nagyobb befogadóképességű építményben, építményen tartanak, vagy
 • az előzőek kivételével a szabadban tartanak és a rendezvény időtartama alatt lesz olyan időpont, amelyen a résztvevők száma az 1000 főt meghaladja. (szabadtéri rendezvény)

A rendeletet nem kell alkalmazni:

 • a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre,
 • a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésekre,
 • a vallási közösségek vallásos szertartásaira és rendezvényeire;
 • családi eseménnyel kapcsolatos rendezvényekre,
 • a köznevelési intézményekben, illetve a szakképző intézményekben az intézmény által szervezett rendezvényekre.

Rendszeres rendezvény: adott helyszínen hetente több alkalommal, heti vagy havi gyakorisággal megtartott rendezvény.

Alkalmi rendezvény: adott helyszínen egy alkalommal legfeljebb tíz egymást követő napon megtartott rendezvény.

Az eljárás kérelemre indul. Az engedély iránti kérelmet a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény üzemeltetője, szabadtéri rendezvény esetében a rendezvény szervezője nyújtja be.

Az engedély kiadása iránti kérelem illetéke: illetékmentes.

Az engedélyezési eljárásban a szakhatóság közreműködése igazgatási szolgáltatási díjköteles.

Az engedélyt a zenés, táncos rendezvény helye szerinti települési önkormányzat jegyzője adja ki, melyről nyilvántartást vezet. A nyilvántartás megtekinthető a városi honlap „Közérdekű információk” rovatánál.

Ügyintézési határidő: 20 nap.

Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:

ImageTitleLink
Kérelem rendezvénytartási engedély iránt
Kérelem rendezvénytartási engedély iránt

Szervezeti egység: Általános Igazgatási Csoport

Ügyintéző:

A nyilvántartás megtekinthető a városi honlap „Közérdekű információk” rovatánál.

Szervezeti egység: Általános Igazgatási Csoport

Ügyintéző:

Hatósági ügyek

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján:

95. § [A hatósági bizonyítványra vonatkozó szabályok]  

(1) A hatóság a jogszabályban meghatározott esetekben az ügyfél kérelmére – a felhasználás céljának feltüntetésével – adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki.

(2) Ha a hatósági bizonyítványt a hatóság visszavonta, a határozatot annak a hatóságnak, szervnek is meg kell küldeni, amelynek eljárásában az ügyfél a hatósági bizonyítványt felhasználta vagy fel kívánta használni.

(3) Ha az ügyfél valótlan vagy olyan adat igazolását kéri, amellyel a hatóság nem rendelkezik, a hatóság a hatósági bizonyítvány kiadását megtagadja.

A hatósági bizonyítvány kiállítása illetékmentes.

Eljárási illeték: 
Eljárási határidő: 8 nap

Szervezeti egység: Általános Igazgatási Csoport

Ügyintéző:

A 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsiból, vontatóból, pótkocsiból és autóbuszból legfeljebb 10-et üzemeltető üzemben tartó a székhely, telephely címként olyan települési cím bejegyzését is kérheti, amely alkalmasságát a települési önkormányzat jegyzője igazolja, feltéve, hogy az a járművek számára ténylegesen tárolási helyéül szolgál.
Azt a tényt, hogy a települési cím szerinti ingatlan alkalmas a járművek tárolására, a települési önkormányzat jegyzője igazolja.
Ennek igazolása hatósági bizonyítvány kiállításával történik az alábbiak szerint.

A hatóság a jogszabályban meghatározott esetekben, valamint az egyébként hatáskörébe tartozó eljáráshoz kapcsolódóan az ügyfél kérelmére tény, állapot vagy egyéb adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki.

A hatósági bizonyítvány kiadására az a hatóság illetékes, amelynek:

 1. területén a bizonyítandó tény bekövetkezett, illetve az állapot tartott vagy megszűnt,
 2. területén a bizonyítással kapcsolatos dolog van, vagy a bizonyítani kívánt időszakban volt,
 3. nyilvántartása az adatot tartalmazza.

Eljárási illeték: 3 000 Ft

Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a hatósági bizonyítványt a kérelem előterjesztésétől számított 8 napon belül kell kiadni.

Szervezeti egység: Városüzemeltetési Csoport

Ügyintéző:

A bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, a bírósági végrehajtó, NAV, illetve más hivatalos szerv, közigazgatási hatóság által kifüggesztés céljából megküldött hirdetmények a Polgármesteri Hivatal épületének földszinti folyosóján kerülnek kifüggesztésre a küldő szerv által kért időtartamra.

A kifüggesztés tartama alatt az ügyfelek a hirdetményeket a hét minden munkanapján megtekinthetik és észrevételt, bejelentést tehetnek a hirdetménnyel kapcsolatban. A határidő lejárta után a hirdetményt záradékkal ellátva küldi vissza az Igazgatási Iroda Általános Igazgatási Csoportja a megkereső szervhez.

A hirdetmények kifüggesztésére irányuló eljárás illetékmentes (az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdése).

Szervezeti egység: Általános Igazgatási Csoport

Ügyintéző:

 • Gombkötő Ildikó

Szervezeti egység: Általános Igazgatási Csoport, Közterület Felügyelet

Ügyintéző:

Szervezeti egység: Általános Igazgatási Csoport, Közterület Felügyelet

Ügyintéző:

Törvény vagy kormányrendelet az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság számára előírhatja, hogy az ott meghatározott szakkérdésben más hatóság (a továbbiakban: szakhatóság) kötelező állásfoglalását kell beszereznie.
A szakhatóság olyan szakkérdésben ad ki állásfoglalást, amelynek megítélése hatósági ügyként a hatáskörébe tartozik, ennek hiányában törvény vagy kormányrendelet annak vizsgálatát szakhatósági ügyként a hatáskörébe utalja.
Ha törvény vagy kormányrendelet azt lehetővé teszi, az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki.

A kérelem tartalmazza:

 • az ügyfél nevét, lakcímét vagy székhelyét(ha van:e-mail cím, telefonszám)
 • az ügyfélnek a hatóság döntésére(szakhatósági állásfoglalása kiadására) irányuló kifejezett kérelmét, a kérelem szerinti dokumentációt,
 • illeték megfizetésének igazolását(vagy illetékbélyeg becsatolása)
 • kérelmező, illetve megkereső szerv aláírását

Eljárási illeték: külön jogszabály szerint

Eljárási határidő: külön jogszabály szerint

Szervezeti egység: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda, Városüzemeltetési Csoport

Ügyintéző: Szántó Péter

Cím: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6., II. emelet, 9. iroda
Telefon: 68/514-209
E-mail: szanto.peter@oroshaza.hu

Ingatlangazdálkodás

Az értékesített önkormányzati bérlakások esetében a hátralévő törlesztendő összegről való tájékoztatás, egyösszegű befizetés esetén a befizetendő összeg megállapítása.

Analitikus nyilvántartás vezetése:

 • lakásvásárlási támogatásról
 • gyermekgondozási díjakról
 • haszonbérekről
 • bérlakások értékesítésével kapcsolatos adatokról

Szervezeti egység: Közgazdasági Iroda

Ügyintéző:

Illetékesség területe: Orosháza Város Önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági művelésre alkalmas ingatlanok.

ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

 • személyigazolvány,
 • őstermelői igazolvány,
 • lakcímkártya
 • Földhivatali regisztrációs igazolás

eljárási illeték: nincs

kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 2013. évi CXXII. tv. A mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról. és az Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 266/2011.(X.21.) K.t. számú határozata.

Eljárást megindító irat benyújtásának a helye: Polgármesteri Hivatal 2. emelet 11. sz. iroda

Ügyfélfogadás ideje: megegyezik a hivatal ügyfélfogadási idejével.

Ügyintézés ideje (elintézési, fellebbezési idő): folyamatos.

ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

Az Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonában lévő mezőgazdasági művelésre alkalmas ingatlanok haszonbér szerződésének megkötése, haszonbér díjak megállapítása. A meglévő szerződések hosszabbítása.

Szükséges dokumentumok: 
Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:

Eljárási illeték: nincs

Eljárási határidő: folyamatos

Szervezeti egység: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

Ügyintéző:

Orosháza Város Önkormányzata a 10/2016. (V.02.) önkormányzati rendelete a használt lakás vásárlási támogatásról hatályba lépése után saját költségvetési bevételei terhére vállalja, hogy hozzájárul a CSOK kedvezményeit igénybe vevők további támogatásához városunkban.
Az önkormányzat azon lakásvásárlók támogatását célozza meg, akik a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II.10.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.r.) szabályai szerint jogosultak a családok otthonteremtési kedvezményére, és ezt a jogosultságukat a hitelintézet meg is állapította.

Mekkora támogatási összeg igényelhető, valamint ki jogosult rá?

A támogatás összege megegyezik a munkáltató által nyújtott támogatás összegével, de maximum 600.000.- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatás állapítható meg, ha a kérelmező használt lakást vásárol, és a következő három feltételnek megfelel az igényléskor:
– bankigazolás a CSOK jogosultságról,
– legalább két gyermek megléte, vagy vállalása,
– munkáltatójuktól lakás célú támogatásban részesültek/részesülnek (minimum 200.000 forint)
A munkáltatói támogatás nyújtása megalapozott, hosszabb távon számoló gazdasági érdekeltséget jelent a városban történő jelenlétben és a munkaerővel való gazdálkodásban a munkahelyek részéről.

Hol és milyen formában lehet a támogatást igényelni?

A lakáscélú támogatás iránti kérelmet illetékmentesen, az e célra rendszeresített, önkormányzati rendelet 1. mellékletét képező formanyomtatványon kell benyújtani az Orosházi Polgármesteri Hivatalhoz (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal).
A kérelemhez mellékelni kell:
a) bankigazolást a CSOK jogosultságáról,
b) adásvételi szerződést,
c) munkáltatói lakáscélú támogatásról szóló – a munkáltatói támogatás összegét tartalmazó – igazolást.

Kik döntenek a kérelemről, s mikor?

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a beérkezett kérelmeket megvizsgálja és a soron következő ülésén hozza meg döntését.

Hogyan és miként folyósítják a támogatás összegét?

A támogatást a Képviselő-testület támogató döntését követően az adásvételi szerződésben megjelölt eladó vagy önerő biztosítása esetén a támogatott részére kell kifizetni, melyet az Önkormányzat átutalás útján folyósítja a támogatottal megkötött támogatási szerződésben rögzítettek szerint. A folyósításnak a támogatási szerződés megkötését követő 15 napon belül kell megtörténnie.

Ellenőrzés, szerződésszegés, nem teljesülés.

A Polgármesteri Hivatal a családok otthonteremtési kedvezménye igénybevételéről szóló szerződés teljesülését évente, minden év június 30-ig, egyezteti a hitelintézettel.

Szerződésszegés illetve a kitűzött cél nem teljesítése esetén a CSOK-ra vonatkozó visszafizetési feltételek az irányadóak.

Szükséges dokumentumok: 
Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:

ImageTitleLink
Kérelem használt lakás vásárlási támogatás igényléséhez
Kérelem használt lakás vásárlási támogatás igényléséhez

Eljárási illeték: 

Eljárási határidő:

Szervezeti egység: Általános Igazgatási Csoport

Ügyintéző:

Illetékesség területe : Orosháza Város Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok.

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok: személyigazolvány, lakcímkártya, személyesen, aláírás után átvehető pályázati nyomtatványok,

Eljárási illeték: nincs

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: Orosháza Város Képviselő-testületének 16/2006. (IX.15.) számú rendelete a az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról.

Eljárást megindító irat benyújtásának a helye: Polgármesteri Hivatal 2. emelet 11. sz. iroda

Ügyfélfogadás ideje: megegyezik a hivatal ügyfélfogadási idejével

Ügyintézés ideje (elintézési, fellebbezési idő): az aktuális pályázati kiírásban megjelölt időszakban

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

Az Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonában lévő önkormányzati lakások pályáztatása. Az aktuális pályázati kiírások megjelennek az Orosházi Élet hetilapban, az Oroscafé honlapján, a Polgármesteri Hivatal földszinti és 2. emeleti hirdetőtábláján. A pályázati nyomtatványok csak személyesen vehetők át. Az önkormányzati bérlakások kezelője az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.

Szükséges dokumentumok: 
Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:

Eljárási illeték: 

Eljárási határidő:

Szervezeti egység: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

Ügyintéző:

(1) ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS HIRDETMÉNYI ÚTON TÖRTÉNŐ KÖZLÉSE

 

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi tv.) 21. § (1) és (2) bekezdésében írtak alapján:

21. § (1) A föld eladása esetén a földre vonatkozó, a tulajdonos által elfogadott vételi ajánlatot egységes okiratba foglalt szerződésbe (a továbbiakban: adásvételi szerződés) kell foglalni, és azt a tulajdonosnak – a felek aláírásától számított 8 napon belül – a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője részére – az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározottak szerint – meg kell küldeni az e törvényen, valamint más törvényen vagy a megállapodáson alapuló elővásárlási jog jogosultjaival hirdetményi úton való közlés érdekében.

(2) Az adásvételi szerződés hirdetményi úton történő közlése az elektronikus tájékoztatási rendszer keretében működő kormányzati honlapon (a továbbiakban: kormányzati portál) történő közzététellel valósul meg azzal, hogy a szerződésben felismerhetetlenné kell tenni az eladó és a vevő nevén, lakcímén vagy értesítési címén, valamint állampolgárságán kívül valamennyi természetes személyazonosító adatot. A szerződés tájékoztató jelleggel a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatala hirdetőtábláján is kifüggeszthető az elektronikus közzététellel megegyező időtartamra.

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról  2013. évi CCXII. törvény (Fétv.) 17. § (1) bekezdése alapján az adásvételi szerződésnek az elővásárlásra jogosultakkal a Földforgalmi törvény 21. § (1) bekezdésében meghatározott módon történő közlése során a szerződést négy eredeti példányban kell benyújtani a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat (a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat) jegyzőjéhez (a továbbiakban: jegyző), amelyek közül egy példánynak a Földforgalmi törvény 8. §-a szerinti, és a Földforgalmi törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott biztonsági kellékekkel rendelkező papíralapú okmányon (a továbbiakban: biztonsági okmány) kiállítottnak kell lennie. Az adásvételi szerződéshez csatolni kell az elővásárlási jogosultságot bizonyító okiratokat. A (4) bekezdésben írtak alapján az adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárás díj- és illetékmentes.

Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról  szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet az alábbiakról rendelkezik:

2. § (1) A tulajdonosnak mint eladónak a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat (a továbbiakban együtt: települési önkormányzat) jegyzője részére a Földforgalmi tv. 21. § (1) bekezdésében előírt határidőn belül kérelmet (a továbbiakban: közzétételi kérelem) kell benyújtani, a Földforgalmi tv. 21. § (1) bekezdésében és a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvényben (a továbbiakban: Fétv.) meghatározott egységes okiratba foglalt adásvételi szerződés hirdetményi úton történő közlése iránt, kivéve, ha az adásvételi szerződés szerinti vevő az állam mint első helyen álló elővásárlásra jogosult. A közzétételi kérelmet a földügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani. A közzétételi kérelem adattartalmát az 1. melléklet tartalmazza. A közzétételi kérelem egyben hatósági jóváhagyás iránti kérelemnek is minősül, ha az adásvételi szerződés a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásához kötött. Ha az eladó az adásvételi szerződésben megadta a vevő javára szóló bejegyzési engedélyt, úgy a közzétételi kérelemhez kötelezően mellékelni kell az adásvételi szerződés szerinti vevő, vevők javára történő tulajdonjog bejegyzése iránti ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatására irányuló kérelem formanyomtatvány jogi képviselő által kitöltött példányát is.

(3) A közzétételi kérelmet a jegyző részére kell megküldeni, és csatolni kell az egységes okiratba foglalt adásvételi szerződést, valamint az elővásárlási jogosultságot bizonyító okiratokat.

3. § (1) Ha a közzétételi kérelem hiányosan került benyújtásra, vagy annak mellékleteként nem kerültek csatolásra a Fétv.-ben meghatározott példányszámban az adásvételi szerződések, a jegyző az eladót legfeljebb 5 napos határidő megállapításával haladéktalanul felhívja a hiányosságok pótlására, vagy a szerződésnek a Fétv.-ben előírt megfelelő példányszámban való csatolására.

(1a) A jegyző a közzétételi kérelem teljesítése során nem vizsgálja a 2. § (1) bekezdésében meghatározott ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatására irányuló kérelem formanyomtatványt, valamint a 2. § (3) bekezdésben meghatározott elővásárlási jogosultságot bizonyító okiratokat.

(2) A jegyző megtagadja a közzétételi kérelem teljesítését, ha

 1. a) az eladó az (1) bekezdésben foglalt felhívásnak határidőn belül nem tett eleget,
 2. b) a közzétételi kérelem nem az eladótól származik.

(3) Ha a jegyző a (2) bekezdésben meghatározottak alapján megtagadja a közzétételi kérelem teljesítését, erről a kérelemhez csatolt iratok visszaküldésével egyidejűleg értesíti az eladót, illetve a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a kérelmezőt is.

(4) A jegyző a 2. §-ban meghatározottak szerint benyújtott közzétételi kérelem alapján, annak beérkezését követő 15 napon belül a benyújtott eredeti adásvételi szerződések közül a nem biztonsági okmányon szerkesztett szerződések egyikén felismerhetetlenné teszi a Földforgalmi tv. 21. § (2) bekezdésében előírtak szerinti természetes személyazonosító adatokat, továbbá az aláírásokat és valamennyi egyedi azonosításra alkalmas adatot. Ez a szerződéspéldány kerül közzétételre az elektronikus tájékoztatási rendszer keretében működő magyarorszag.hu kormányzati portálon (a továbbiakban: kormányzati portál). Az adásvételi szerződés hirdetményi úton történő közlésének napja az a nap, amikor az adásvételi szerződés a kormányzati portálon közzétételre került. A jegyző a közzétételre kerülő adásvételi szerződésre rávezeti a közzététel időpontját és a Földforgalmi tv. 21. § (3) bekezdésében meghatározott, az elővásárlásra jogosult jognyilatkozatának megtételére nyitva álló 60 napos határidő első és utolsó napját, azzal a figyelemfelhívással, hogy e határidő jogvesztő.

(5) Az adásvételi szerződésnek a kormányzati portálon való közzététele céljából a jegyző a (4) bekezdésben előírtak szerint anonimizált adásvételi szerződést – jogszabályban meghatározott biztonságos elektronikus dokumentum továbbító segítségével – az adásvételi szerződés beérkezését követő 15 napon belül megküldi a kormányzati portált üzemeltető szervezetnek (a továbbiakban: működtető szervezet).

(6) A működtető szervezet köteles az adásvételi szerződést a kormányzati portálon a jegyző által az adásvételi szerződésen megjelölt közzététel napján közzétenni, és ezzel egyidejűleg a közzététel időpontjáról és tartalmáról a jegyző részére elektronikus úton automatikus igazolást küld. A jegyző köteles meggyőződni arról, hogy az adásvételi szerződés a kormányzati portálon közzétételre került. Ennek elmaradását haladéktalanul, igazolt módon jeleznie kell a működtető szervezetnek. Ha a működtető szervezet nem teszi közzé az adásvételi szerződést a jegyző által az adásvételi szerződésen megjelölt közzététel napján, a jegyző javítja a közzétételre megküldött szerződésen a (4) bekezdésben meghatározott adatokat, és a javított szerződéspéldányt megküldi a működtető szervezetnek a kormányzati portálon való közzététel céljából.

(7) Az adásvételi szerződés tájékoztató jelleggel történő kifüggesztése esetén a jegyző a (4) bekezdésben meghatározottak szerint anonimizált adásvételi szerződés másolatát függeszti ki a hirdetőtáblára. A jegyző a kifüggesztett adásvételi szerződésre rávezeti a kifüggesztés időpontját és a Földforgalmi tv. 21. § (3) bekezdésében meghatározott, az elővásárlásra jogosult jognyilatkozatának megtételére nyitva álló 60 napos határidő első és utolsó napját, azzal a figyelemfelhívással, hogy e határidő jogvesztő. A jegyző a kifüggesztett adásvételi szerződésre rávezeti továbbá, hogy a kifüggesztés nem minősül az adásvételi szerződés közlésének.

(8) Az adásvételi szerződés tájékoztató jellegű kifüggesztése közös önkormányzati hivatal esetében a közös önkormányzati hivatal hirdetőtáblájára és a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó önkormányzat hirdetőtáblájára való kifüggesztéssel történik. A közös önkormányzati hivatalhoz tartozó önkormányzat alatt a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó, a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzatot kell érteni.

4. § (1) Az eladó a közzétételi kérelmet az adásvételi szerződés kormányzati portálon való közzétételéig vonhatja vissza. A közzétételi kérelem visszavonását írásban kell bejelenteni a jegyzőnek. A visszavonás iránti bejelentés alapján a jegyző a közzétételi kérelemhez csatolt iratokat visszaküldi az eladó részére.

(2) Ha a visszavonás iránti bejelentés a szerződés kormányzati portálon való közzétételét követően érkezik be a jegyzőhöz, a visszavonás iránti bejelentésnek joghatása nincs, az a szerződés közlésének hatályát nem szünteti meg.

5. § (1) A működtető szervezet a kormányzati portálról az adásvételi szerződést a jegyző által az elővásárlási jog gyakorlására nyitva álló 60 napos határidő utolsó napjaként az adásvételi szerződésen megjelölt napot követő legközelebbi munkanapon veszi le, ezzel egyidejűleg a levétel időpontjáról a jegyző részére elektronikus úton automatikus igazolást küld. A működtető szervezet a befogadott adásvételi szerződéseket 5 évig köteles megőrizni. A jegyző a közzétételre megküldött adásvételi szerződésre a kormányzati portálról történő levétel napján rávezeti a levétel napját, valamint az elektronikus közzététel megtörténtének tényét. Az adásvételi szerződés tájékoztató jelleggel történő kifüggesztése esetén a jegyző a levétellel egy időben rávezeti a kifüggesztett szerződésre a levétel napját, és a kifüggesztett szerződéspéldányt az okirattárában helyezi el.

(1a) Ha a Földforgalmi tv. 21. § (3) bekezdésében meghatározott 60 napos határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a polgármesteri hivatalnál a munka szünetel, a határidő a legközelebbi munkanapon jár le.

(1b) Ha a Földforgalmi tv. 21. § (4) bekezdése alapján a jegyző megállapítja, hogy az elfogadó jognyilatkozat az azt átadó elővásárlásra jogosulttól származik, a jegyzőnek az elfogadó jognyilatkozaton rögzítenie kell annak tényét, hogy az elfogadó jognyilatkozat az azt átadó elővásárlásra jogosulttól származik, és az azon szereplő aláírást saját kezű aláírásának ismerte el.

(2) A jegyző a (3) bekezdésben meghatározott tartalmú iratjegyzékkel együtt a hozzá benyújtott adásvételi szerződéseket, és az elővásárlásra jogosultak jognyilatkozatait, továbbá a működtető szervezet által a közzététel időpontjáról és tartalmáról, valamint a levétel időpontjáról megküldött automatikus igazolást a Földforgalmi tv. 22. § (1) bekezdésében meghatározott határidőben, az ott meghatározottak részére megküldi. Ha az adásvételi szerződés a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásához kötött, a jegyző a közzétételi kérelem másolati példányát, az elővásárlási jogosultságot bizonyító okiratokat, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatására irányuló kérelem formanyomtatványt is megküldi a mezőgazdasági igazgatási szerv részére. Az okiratoknak a mezőgazdasági igazgatási szerv részére történő megküldése esetén a jegyző az irattovábbítás tényéről – azzal egyidejűleg – értesíti az eladót.

(3) Az iratjegyzéknek

 1. a) az elfogadó jognyilatkozatot benyújtó természetes személy
 2. aa) természetes személyazonosító adatait,
 3. ab) lakcímét,
 4. b) az államot, illetve az önkormányzatot megillető elővásárlási jog esetén az elővásárlási jog gyakorlására jogosult szervezet, illetve a képviseletében eljáró személy
 5. ba) megnevezését, illetve a képviselő családi és utónevét, valamint a képviselet jogcímét,
 6. bb) székhelyét, illetve a képviselő lakcímét, valamint
 7. c) a jognyilatkozat benyújtásának időpontját

kell tartalmaznia.

(4) Ha nem került elfogadó jognyilatkozat benyújtásra, az iratjegyzékben ennek tényét kell rögzíteni.

A Földforgalmi tv. továbbá az alábbiakról rendelkezik:

21. § (3) Az elővásárlási jog jogosultja 60 napos jogvesztő határidőn belül tehet az adásvételi szerződésre elfogadó, vagy az elővásárlási jogáról lemondó jognyilatkozatot. A nyilatkozattételi határidő az adásvételi szerződésnek a kormányzati portálon történő közzétételét követő napon kezdődik. Az elővásárlásra jogosult – ide nem értve az államot megillető elővásárlási jog esetén a Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szervet és az önkormányzatot – a jognyilatkozatát a jegyző részére személyesen adja át. A Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szerv, illetve az önkormányzat a jognyilatkozatát a jegyzőnek megküldi, vagy a Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szerv, illetve az önkormányzat képviseletében eljáró személy átadja a jegyzőnek. Az elővásárlási jogról való lemondásnak kell tekinteni, ha az elővásárlásra jogosult az e bekezdésben meghatározott határidőn belül nem nyilatkozik.

(3a) A más jogszabály alapján elővásárlásra jogosult is a (3) bekezdés szerinti határidőn belül és az e §-ban foglaltak szerint tehet elfogadó jognyilatkozatot.

(4) A jegyző köteles az elfogadó jognyilatkozat személyes átvételekor az elővásárlásra jogosult – ide nem értve a földalapkezelő szervezetet és az önkormányzatot – személyazonosságát ellenőrizni az elfogadó jognyilatkozatban szereplő természetes személyazonosító adatoknak a személyazonosító okmányban foglalt adatokkal való összevetésével, továbbá az elővásárlásra jogosultat nyilatkoztatni arról, hogy az elfogadó jognyilatkozaton szereplő aláírását a saját kezű aláírásának ismeri el. Ha a jegyző megállapítja, hogy az elfogadó jognyilatkozat az azt átadó elővásárlásra jogosulttól származik, ezt a tényt az elfogadó jognyilatkozaton az aláírásával igazolja, és azt átveszi. Ha a jegyző azt állapítja meg, hogy az elfogadó jognyilatkozat nem az azt átadó személytől származik, a jegyző az elfogadó jognyilatkozat átvételét megtagadja, és ennek tényét, valamint okát az elfogadó jognyilatkozaton rögzíti.

(5) Az elfogadó jognyilatkozatot legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Az elfogadó jognyilatkozatban meg kell jelölni az elővásárlási jogosultság jogalapját, továbbá ha az elővásárlási jog törvényen alapul, akkor az elfogadó jognyilatkozatban azt is meg kell jelölni, hogy az elővásárlásra jogosult mely törvényen és az ott meghatározott sorrend melyik ranghelyén gyakorolja az elővásárlási jogát. Az elfogadó jognyilatkozatnak tartalmaznia kell a 13-15. §-ban foglalt jogosultsági feltételként előírt nyilatkozatokat. Az elfogadó jognyilatkozathoz csatolni kell az elővásárlási jogosultságot bizonyító okiratokat is.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározottakon túl a 18. § (2) bekezdésében meghatározott elővásárlásra jogosultak esetében az elfogadó jognyilatkozatnak tartalmazni kell azt is, hogy a 18. § (2) bekezdés melyik pontjában meghatározott célból gyakorolják az elővásárlási jogukat.

(7) Az államot megillető elővásárlási jog gyakorlása esetén az elfogadó jognyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szerv a 18. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott mely célból gyakorolja az elővásárlási jogot. Ha a Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szerv valamely földbirtok-politikai irányelv érvényesítése céljából vagy közérdekű cél megvalósítása érdekében tesz elfogadó jognyilatkozatot, meg kell jelölnie, hogy a Nemzeti Földalapról szóló törvény szerinti mely földbirtok-politikai irányelv, illetve milyen közérdekű cél megvalósítása érdekében gyakorolja az állam nevében az elővásárlási jogot.

(8) Az eladót az olyan elfogadó jognyilatkozat köti, amelyet az elővásárlásra jogosult határidőn belül tesz meg, és a jognyilatkozatában az adás-vételi szerződést magára nézve teljes körűen elfogadja.

(9) A (3)-(7) bekezdésben foglaltak megsértése esetén az elővásárlási jognyilatkozatot olyannak kell tekinteni, mintha az elővásárlási jogát az arra jogosult nem gyakorolta volna.

22. § (1) A jegyző a nyilatkozattételre nyitva álló határidő leteltét követő 8 napon belül a beérkezett, illetve a 21. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint átvett jognyilatkozatokról iratjegyzéket készít, és azt az adás-vételi szerződés eredeti példányával, valamint a jognyilatkozatokkal együtt megküldi

 1. a) az eladó részére, ha az adás-vételi szerződés mentes a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása alól, vagy
 2. b) a mezőgazdasági igazgatási szerv részére jóváhagyás céljából.

A közzétételi kérelem formanyomtatványa a www.foldhivatal.hu honlapon található meg.

(2) A HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS HIRDETMÉNYI ÚTON TÖRTÉNŐ KÖZLÉSE

 

A közzétételi kérelmet a haszonbérbeadónak kell benyújtania a jegyzőhöz a földhivatal honlapján – www.foldhivatal.hu – közzétett formanyomtatványon.

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi tv.) 49. § (1) és (2) bekezdése alapján:

49. § (1) A föld haszonbérbe adása esetén a földre vonatkozó, és a haszonbérbeadó által elfogadott haszonbérleti ajánlatot egységes okiratba foglalt szerződésbe (a továbbiakban: haszonbérleti szerződés) kell foglalni, és azt a haszonbérbeadónak a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője részére – az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározottak szerint – meg kell küldeni az e törvényen, valamint más törvényen alapuló előhaszonbérleti jog jogosultjaival hirdetményi úton történő közlés érdekében.

(2) A haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlése a kormányzati portálon történő közzététellel valósul meg azzal, hogy a haszonbérleti szerződésben felismerhetetlenné kell tenni a haszonbérbeadó és a haszonbérlő nevén, lakcímén vagy értesítési címén, valamint állampolgárságán kívül valamennyi természetes személyazonosító adatot. A haszonbérleti szerződés tájékoztató jelleggel a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatala hirdetőtábláján is kifüggeszthető az elektronikus közzététellel megegyező időtartamra.

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény (Fétv.) alapján:

53. § (1) Az egységes okiratba foglalt haszonbérleti szerződésnek az előhaszonbérletre jogosultakkal a Földforgalmi törvény 49. § (1) bekezdésében meghatározott módon történő közlése során a szerződést három eredeti példányban kell benyújtani a föld fekvése szerint illetékes jegyzőhöz. A haszonbérleti szerződéshez csatolni kell az előhaszonbérleti jogosultságot igazoló okiratokat.

(3) A haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárás díj- és illetékmentes.

 

Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról  szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet az alábbiakról rendelkezik:

7. § (1) A közzétételi kérelmet a haszonbérbeadónak kell benyújtania a jegyzőhöz. Ha a haszonbérleti szerződés tárgyát osztatlan közös tulajdonban álló föld képezi, és a szerződés szerint a haszonbérlet

a) a földrészlet területének egészére jött létre, vagy

b) a földrészletnek csak egy meghatározott részére jött létre, de a Fétv. szerinti használati megosztásról szóló megállapodás alapján azt több tulajdonostárs adja haszonbérbe,

a közzétételi kérelmet a tulajdonostársak döntése szerint kijelölt tulajdonostárs nyújthatja be.

(2) A haszonbérleti szerződés közzétételi kérelem adattartalmát a 2. melléklet tartalmazza.

9. § A haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlése során figyelmen kívül kell hagyni e rendeletnek a biztonsági okmányon szerkesztett szerződésre, valamint az ingatlan-nyilvántartási formanyomtatvány kérelemre vonatkozó rendelkezéseit.

 1. § (1) A Földforgalmi tv. 47. § (5) bekezdésében meghatározott esetben a haszonbérbeadó a haszonbérleti szerződésben szereplő földek fekvése szerinti bármelyik illetékes települési önkormányzat jegyzője részére benyújthatja a közzétételi kérelmet.

(2) A közzétételi kérelmet a jegyző részére kell megküldeni, és csatolni kell az egységes okiratba foglalt haszonbérleti szerződést, valamint az előhaszonbérleti jogosultságot bizonyító okiratokat.

11. § (1) A jegyző a közzétételre kerülő haszonbérleti szerződésre rávezeti a közzététel időpontját és a Földforgalmi tv. 49. § (3) bekezdésében meghatározott, az előhaszonbérletre jogosult jognyilatkozatának megtételére nyitva álló 15 napos határidő első és utolsó napját, azzal a figyelemfelhívással, hogy e határidő jogvesztő.

(2) A működtető szervezet a kormányzati portálról a haszonbérleti szerződést a jegyző által az előhaszonbérleti jog gyakorlására nyitva álló 15 napos határidő utolsó napjaként a haszonbérleti szerződésen megjelölt napot követő legközelebbi munkanapon veszi le, és ezzel egyidejűleg a levétel időpontjáról a jegyző részére elektronikus úton automatikus igazolást küld. A működtető szervezet a befogadott haszonbérleti szerződéseket 5 évig köteles megőrizni. A jegyző a közzétételre megküldött haszonbérleti szerződésre a kormányzati portálról történő levétel napján rávezeti a levétel napját, valamint az elektronikus közzététel megtörténtének tényét. A haszonbérleti szerződés tájékoztató jelleggel történő kifüggesztése esetén a jegyző a levétellel egy időben rávezeti a kifüggesztett szerződésre a levétel napját, és a kifüggesztett szerződéspéldányt az okirattárában helyezi el.

(3) A jegyző az (5) bekezdésben meghatározott tartalmú iratjegyzékkel együtt a hozzá benyújtott haszonbérleti szerződéseket és az előhaszonbérletre jogosultak jognyilatkozatait, továbbá a működtető szervezet által a közzététel időpontjáról és tartalmáról, valamint a levétel időpontjáról megküldött automatikus igazolást a Földforgalmi tv. 50. § (1) bekezdésében meghatározott határidőben, az ott meghatározottak részére megküldi. Ha a haszonbérleti szerződés a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásához kötött, a jegyző a közzétételi kérelem másolati példányát, valamint az előhaszonbérleti jogosultságot bizonyító okiratokat is megküldi a mezőgazdasági igazgatási szerv részére. Az iratoknak a mezőgazdasági igazgatási szerv részére történő megküldése esetén a jegyző az irattovábbítás tényéről – azzal egyidejűleg – értesíti a kérelmező haszonbérbeadót.

(5) Az iratjegyzéknek az elfogadó jognyilatkozatot benyújtó

 1. a) természetes személy
 2. aa) természetes személyazonosító adatait,
 3. ab) lakcímét,
 4. b) gazdálkodó szervezet
 5. ba) megnevezését,
 6. bb) székhelyét,
 7. bc) képviseletében eljáró személy családi és utónevét, képviselői minőségét és lakcímét, valamint
 8. c) a jognyilatkozat benyújtásának időpontját

kell tartalmaznia.

(6) Ha nem került elfogadó jognyilatkozat benyújtásra, az iratjegyzékben ennek tényét kell rögzíteni.

A Földforgalmi tv. továbbá az alábbiakról rendelkezik:

49. § (3) Az előhaszonbérleti jog jogosultja a közlést kezdő napjától számított 15 napos jogvesztő határidőn belül tehet a haszonbérleti szerződésre elfogadó, vagy az előhaszonbérleti jogáról lemondó jognyilatkozatot. A nyilatkozattételi határidő a haszonbérleti szerződésnek a kormányzati portálon történő közzétételét követő napon kezdődik. Az előhaszonbérleti jogról való lemondásnak kell tekinteni, ha az előhaszonbérletre jogosult az e bekezdésben meghatározott határidőn belül nem nyilatkozik.

(4) Az elfogadó jognyilatkozatot legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Az elfogadó jognyilatkozatban meg kell jelölni az előhaszonbérleti jogosultság jogalapját, továbbá ha az előhaszonbérleti jog törvényen alapul, akkor az elfogadó jognyilatkozatban azt is meg kell jelölni, hogy az előhaszonbérletre jogosult mely törvényen és az ott meghatározott sorrend melyik ranghelyén gyakorolja az előhaszonbérleti jogát. Az elfogadó jognyilatkozatnak tartalmaznia kell a 42. §-ban foglalt jogosultsági feltételként előírt nyilatkozatokat. Az elfogadó jognyilatkozathoz csatolni kell az előhaszonbérleti jogosultságot bizonyító okiratokat is. A 46. § (3) bekezdésében meghatározott előhaszonbérletre jogosultak esetében az elfogadó jognyilatkozatnak tartalmaznia kell azt is, hogy a 46. § (3) bekezdés melyik pontjában (alpontjában) meghatározott célból gyakorolják az előhaszonbérleti jogukat.

(4a) A más törvény alapján előhaszonbérletre jogosult is a (3) bekezdés szerinti határidőn belül és e §-ban foglaltak szerint tehet elfogadó jognyilatkozatot.

(5) A haszonbérbeadót az olyan elfogadó jognyilatkozat köti, amelyet az előhaszonbérletre jogosult határidőn belül tesz meg, és a jognyilatkozatában a haszonbérleti szerződést magára nézve teljes körűen elfogadja.

(6) A (3) és (4) bekezdésben foglaltak megsértése esetén az előhaszonbérleti jognyilatkozatot olyannak kell tekinteni, mintha az előhaszonbérleti jogát az arra jogosult nem gyakorolta volna.

50. § (1) A jegyző a nyilatkozattételre nyitva álló határidő leteltét követő 8 napon belül a beérkezett jognyilatkozatokról iratjegyzéket készít, és azt a haszonbérleti szerződés eredeti példányával, valamint a jognyilatkozatokkal együtt megküldi

51. a) a haszonbérbeadó részére, ha a haszonbérleti szerződés mentes a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása alól, vagy

52. b) a mezőgazdasági igazgatási szerv részére jóváhagyás céljából.

53. AZ OSZTATLAN KÖZÖS TULAJDONBAN ÁLLÓ FÖLDET ÉRINTŐEN MEGKÖTÖTT HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS HIRDETMÉNYI ÚTON TÖRTÉNŐ KÖZLÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK

Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról  szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet az alábbiakról rendelkezik:

12. § (1) Ha az osztatlan közös tulajdonban álló földet érintően a Fétv. alapján az egységes okiratba foglalt haszonbérleti szerződés úgy jött létre, hogy a szerződés tartalmát tulajdonostársanként külön-külön okiratba foglalták, a tulajdonostársakkal önállóan kötött haszonbérleti szerződéseket együttesen, összefűzve kell a jegyző részére megküldeni. Ez esetben a haszonbérleti szerződéshez csatolni kell a haszonbérlő írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a tulajdonostársakkal önállóan kötött haszonbérleti szerződések tartalmilag megegyeznek, az eltérés kizárólag a haszonbérbeadó tulajdonostársak személyében, és az őket megillető tulajdoni hányadnak megfelelő azon terület tekintetében áll fenn, amelyet haszonbérlő részére használatra átengednek.

(3) A közzétételi kérelemhez csatolni kell a 3. mellékletben meghatározott adattartalmú, a kérelmező tulajdonostárs által kitöltött közleményt (a továbbiakban: közzétételi közlemény) is.

(5) A jegyzőnek az összefűzött haszonbérleti szerződések helyett a hiánytalanul kitöltött közzétételi közlemény egyik példányán felismerhetetlenné kell tenni a Földforgalmi tv. 49. § (3) bekezdésében előírtak szerinti természetes személyazonosító adatokat, valamint az aláírásokat, és ezt kell a kormányzati portálon közzétenni.

(6) A 11. § (3) bekezdése szerinti irattovábbítás során a közzétett közzétételi közleményt, a működtető szervezet által a közzététel időpontjáról és tartalmáról, valamint a levétel időpontjáról megküldött automatikus igazolást is meg kell küldeni a közzétételi kérelmet benyújtó haszonbérbeadó tulajdonostárs, illetve a mezőgazdasági igazgatási szerv részére.

(4) ELEKTRONIKUS TÁJÉKOZTATÓ

 

Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról  szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet az alábbiakról rendelkezik:

13. § (1) Az elővásárlásra, valamint az előhaszonbérletre jogosultak tájékoztatása céljából elektronikus tájékoztatót kell közzétenni a kormányzati portálon. Az elektronikus tájékoztató közzététele iránt a jegyzőnek az adásvételi vagy a haszonbérleti szerződés, illetve a közzétételi közlemény (e §-ban a továbbiakban együtt: szerződés) kormányzati portálon való közzététel céljából történő megküldésével egyidejűleg kell intézkednie, és a működtető szervezet részére megküldenie.

(2) Az (1) bekezdés szerinti elektronikus tájékoztató a következő adatokat tartalmazza:

 1. a) a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat,
 2. b) a szerződés kormányzati portálon való közzétételének időpontja és a Földforgalmi tv. 21. § (3) bekezdése, illetve a 49. § (3) bekezdése alapján az elővásárlási, illetve előhaszonbérleti jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja,
 3. c) annak megjelölése, hogy a szerződés föld adásvételére vagy haszonbérletére vonatkozik,
 4. d) a szerződésben szereplő
 5. da) földrészlet (földrészletek) adatai: település, helyrajzi szám, művelési ág, területnagyság, tulajdoni hányad,
 6. db) ellenszolgáltatásként megjelölt vételár vagy haszonbér megjelölése.

(3) Az elektronikus adatlapnak a kormányzati portálon való közzététele céljából a jegyző a (2) bekezdésben foglalt adatokat – a földügyért felelős miniszter által erre a célra rendszeresített, a kormányzati portálon elérhető elektronikus űrlapon, jogszabályban meghatározott biztonságos elektronikus dokumentumtovábbító szolgáltatás segítségével – a szerződéssel egyidejűleg megküldi a működtető szervezetnek.

(4) A működtető szervezet köteles az elektronikus tájékoztatót a szerződéssel együtt a kormányzati portálon közzétenni, és a közzététel időpontjáról és tartalmáról automatikus igazolást küldeni a jegyző részére. A jegyző köteles meggyőződni arról, hogy az elektronikus adatlap a kormányzati portálon közzétételre került. Ennek elmaradását haladéktalanul, igazolt módon jeleznie kell a működtető szervezetnek.

(5) A működtető szervezet a kormányzati portálról az elektronikus tájékoztatót a jegyző által az elővásárlási, illetve előhaszonbérleti jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napjaként megjelölt napot követő legközelebbi munkanapon veszi le – a szerződéssel egyidejűleg -, és a levétel időpontjáról automatikus igazolást küld a jegyző részére. A működtető szervezet a befogadott elektronikus űrlapok (2) bekezdésben foglalt adatait 5 évig köteles megőrizni.

(6) Az elektronikus tájékoztató közzétételéhez szükséges elektronikus űrlap kitöltéséért, valamint a szerződés anonimizálásáért és a szerződésre rávezetett adatokért a jegyző, az elektronikus adatlap, valamint a szerződés közzétételéért a működtető szervezet felelős. Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet

A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet az alábbiakról rendelkezik:

43. § (3) A Kormány a föld fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatalt jelöli ki mezőgazdasági igazgatási szervként a föld tulajdonjogának hatósági jóváhagyáshoz kötött megszerzésének jóváhagyására irányuló eljárásra, valamint a szerzési feltételek és a tulajdonjog átruházásáról szóló szerződés hatósági jóváhagyás alóli mentességének igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiadására.

(5) A Kormány a föld fekvése szerint illetékes, földügyi igazgatási feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki mezőgazdasági igazgatási szervként a hatósági jóváhagyáshoz kötött földhasználati szerződések hatósági jóváhagyására irányuló eljárások lefolytatására, továbbá a földhasználati jogosultság megszerzéséről szóló szerződés hatósági jóváhagyás alóli mentességének igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiadására.

Szükséges dokumentumok:

 • Adás-vételi szerződés négy eredeti példánya/ haszonbérleti szerződés három eredeti példánya
 • közzétételi kérelem

Eljárási illeték: illetékmentes

Eljárási határidő: 15 nap, illetve 60 nap

Szervezeti egység: Általános Igazgatási Csoport

Ügyintéző:

A társasház működésének, a társasház szerveinek és e szervek működésének törvényességi felügyeletét a jegyző látja el.

A társasház működésének, a társasház szerveinek és e szervek működésének törvényességi felügyeletét a jegyző látja el, aki hivatalból ellenőrzi, hogy a társasház

 • alapító okirata, szervezeti-működési szabályzata és azok módosítása megfelel-e a jogszabályoknak,
 • működése, közgyűlési határozata megfelel-e a jogszabályoknak, az alapító okiratnak és szervezeti-működési szabályzatnak, és
 • működése megfelel-e a közgyűlési határozatokban foglaltaknak.

A törvényességi felügyelet nem terjed ki az olyan ügyre, amelyben bírósági, hatósági eljárásnak van helye.
Az eljárás nem irányulhat a társasház működésének gazdaságossági vagy célszerűségi szempontból való ellenőrzésére.

A törvényességi felügyeleti eljárás (a továbbiakban: eljárás) megindítására a társasház címe szerint illetékes jegyző jogosult.

Az eljárás lefolytatásában nem vehet részt az a személy:

 1. akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, vagy
 2. akitől az ügynek tárgyilagos megítélése egyéb okból nem várható.

 

A jegyző nem vehet részt abban az eljárásban, amelyben

 1. a jegyző illetékességi területén működő helyi önkormányzat, képviselő-testület, azok szerve vagy érdekeltségi körébe tartozó gazdálkodó szervezet társasházi tulajdonostársként, vagy
 2. a jegyző illetékességi területén működő helyi önkormányzatnak, illetve képviselő-testületnek szerve vagy érdekeltségi körébe tartozó gazdálkodó szervezete közös képviselőként vagy a társasház társasházkezelőjeként az eljárás érintettje.

A jegyző a törvényességi felügyeleti eljárást – eljárásra okot adó körülmény felmerülése esetén – hivatalból, vagy bejelentésre indíthatja meg a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül, de legfeljebb az eljárásra okot adó körülmény bekövetkezésétől számított egyéves határidőn belül.

Bejelentéssel a társasházi tulajdonostárs, valamint a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke élhet. A bejelentés során a tulajdonostárs helyett meghatalmazott is eljárhat.

A bejelentő

 1. a tulajdonostársi minőségét legalább nem hiteles és 30 napnál nem régebbi tulajdonilap-másolat, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti meghatalmazás,
 2. a közös képviselői vagy intézőbizottsági elnöki tisztségét a közös képviselő megválasztásáról szóló közgyűlési határozatot tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyv-kivonat
  bejelentéssel egyidejűleg történő benyújtásával igazolja.

Ha a bejelentő a fentieket igazolja és a bejelentés alapján az eljárásra okot adó körülmény fennállása valószínűsíthető, a jegyző az eljárást megindítja. A jegyző az eljárás megindításáról 3 munkanapon belül, írásban értesíti a közös képviselőt, valamint a bejelentőt.

A jegyző az eljárás során postai vagy elektronikus úton bekérheti vagy a helyszínen megtekintheti a társasház működésével kapcsolatos iratokat. Az iratokat a közös képviselő a jegyző értesítésének kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül köteles a jegyző rendelkezésére bocsátani.
A közös képviselő, illetve az intézőbizottság elnöke köteles a jegyzővel együttműködni, a jegyzőt a törvényességi felügyelet lefolytatásához szükséges dokumentumok rendelkezésre bocsátásával, valamint a helyszíni ellenőrzés során a helyszínen is segíteni.
A közös képviselő, illetve az intézőbizottság elnöke a jegyző megkeresésre becsatolja az eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumokat, melyeket a jegyző a törvényben biztosított hatáskörében és kérdések vonatkozásában megvizsgál.

A jegyző az eljárást felhívás kibocsátása nélkül lezárja, ha az ellenőrzés során megállapítja, hogy a társasház törvényes működését sértő körülmény nem, vagy már nem áll fenn. Az eljárás lezárásáról a jegyző a közös képviselőt és a bejelentőt írásban tájékoztatja.

Ha a jegyző az eljárás alapján a társasház működésének a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 27/A. § (2) bekezdésébe ütközését állapítja meg, írásbeli felhívást bocsát ki, melyben 60 napos határidő tűzésével megjelöli azokat a konkrét utasításokat, melyekkel a társasház törvényes működését helyre kell állítani.
A közös képviselő a felhívásról annak közlését követő 3 napon belül a társasházban jól látható helyen kifüggesztett hirdetmény formájában értesíti a tulajdonostársakat.
A felhívásban foglaltak teljesítését a jegyző ellenőrzi.

A jegyző az eljárást megszünteti, ha megállapítja, hogy a társasház a felhívásban foglaltaknak megfelelően a törvényes működését helyreállította, vagy törvényes működését sértő körülmény már nem áll fenn. Az eljárás megszüntetéséről a jegyző a közös képviselőt és a bejelentőt írásban tájékoztatja.

Ha a társasház a jegyző felhívása alapján a felhívástól számított 60 napon belül a működés törvényességét nem állítja helyre, a jegyző a működés törvényességének helyreállítására vonatkozó bírósági kötelezés érdekében a határidő eredménytelen elteltétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A pert a társasház ellen kell megindítani és a polgári perrendtartásról szóló törvény általános szabályai szerint lefolytatni. A per a társasház címe szerinti járásbíróság hatáskörébe és illetékességébe tartozik.
A per célja, hogy a bíróság kötelezze a társasház-közösséget a működés törvényességének helyreállítására. Ennek érdekében a bírósági ítélet ötféle rendelkezésre jogosult:

 • megsemmisítheti a közgyűlés határozatát;
 • a közgyűlési határozat megsemmisítése mellett új határozat meghozatalát rendelheti el;
 • a működés törvényességének helyreállítása érdekében összehívhatja a közgyűlést;
 • a működés törvényességének helyreállítása érdekében a közgyűlés összehívására feljogosíthatja a jegyzőt vagy a számvizsgáló bizottságot, illetve
 • ha a társasház működésének törvényessége a közös képviselő, illetve az intézőbizottság jogsértő magatartása miatt a fenti eszközök alkalmazásával nem biztosítható, százezertől ötmillió forintig terjedő bírság megfizetésére kötelezheti a közös képviselőt, vagy az intézőbizottság elnökét és tagjait.
Kapcsolódó jogszabályok:
A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény, a jegyző társasházak feletti törvényességi felügyeletének eljárási szabályairól szóló 155/2015. (VI. 25.) Korm. rendelet.


Ügyintézési határidő:
A jogszabály ügyintézési határidőt nem állapít meg.

Díjak: Az eljárás költség és illetékmentes.

 


Szervezeti egység: 
Jegyzői Kabinet, Jogi Csoport

Ügyintéző:

 • Dr. Berczely Zsuzsanna
 • Dr. Pető Margit
 • Dr. Francziszti-Lazányi Magda
 • Dr. Ligeti Lea

Kultúrális feladatellátás

 • a Justh Zsigmond Városi Könyvtár, a Petőfi Kulturális Kht, valamint a Szántó Kovács János Területi Múzeum szakmai felügyelete, irányítása
 • köztéri művészeti alkotások
 • városi kiadványok
 • városi ünnepek, önkormányzati rendezvények
 • Bursa-ösztöndíj
 • pályázatok
 • kitüntetések
 • ágazati statisztikai adatszolgáltatás
 • kapcsolattartás településünk Gyermek és ifjúsági Önkormányzatával
 • kapcsolattartás a civil szervezetekkel

Szervezeti egység: Oktatási- és Kulturális Csoport
Ügyintéző:

 • Süléné Baranyai Ilona
 • ifjúsági-, verseny- és szabadidősport szervezése, koordinálása
 • sportági rendezvények lebonyolítása
 • kapcsolattartás a sportegyesületekkel, testnevelő tanárokkal
 • sporttámogatások
 • sportkitüntetések
 • pályázatok
 • igazolások
 • sportlétesítmények fenntartásához kapcsolódó szakfeladatok
 • játékvezetők, versenybírók képzésének szervezése
 • sportpropaganda

Szervezeti egység: Oktatási- és Kulturális Csoport

Ügyintéző:

2011. március 16. napján lépett hatályba a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet, amely szerint csak rendezvénytartási engedély birtokában tartható zenés, táncos rendezvény.

A jogszabály hatálya kiterjed az olyan alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvényekre, amelyet:

 • egyidejűleg 300 személynél nagyobb befogadóképességű helyiségben, ilyen helyiséget tartalmazó építményben, építményen, illetve egyidejűleg 300 személynél nagyobb befogadóképességű építményben, építményen tartanak, vagy
 • az előzőek kivételével a szabadban tartanak és a rendezvény időtartama alatt lesz olyan időpont, amelyen a résztvevők száma az 1000 főt meghaladja. (szabadtéri rendezvény)

A rendeletet nem kell alkalmazni:

 • a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre,
 • a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésekre,
 • a vallási közösségek vallásos szertartásaira és rendezvényeire;
 • családi eseménnyel kapcsolatos rendezvényekre,
 • a köznevelési intézményekben, illetve a szakképző intézményekben az intézmény által szervezett rendezvényekre.

Rendszeres rendezvény: adott helyszínen hetente több alkalommal, heti vagy havi gyakorisággal megtartott rendezvény.

Alkalmi rendezvény: adott helyszínen egy alkalommal legfeljebb tíz egymást követő napon megtartott rendezvény.

Az eljárás kérelemre indul. Az engedély iránti kérelmet a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény üzemeltetője, szabadtéri rendezvény esetében a rendezvény szervezője nyújtja be.

Az engedély kiadása iránti kérelem illetéke: illetékmentes.

Az engedélyezési eljárásban a szakhatóság közreműködése igazgatási szolgáltatási díjköteles.

Az engedélyt a zenés, táncos rendezvény helye szerinti települési önkormányzat jegyzője adja ki, melyről nyilvántartást vezet. A nyilvántartás megtekinthető a városi honlap „Közérdekű információk” rovatánál.

Ügyintézési határidő: 20 nap.

Szükséges dokumentumok: 

Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:

ImageTitleLink
Kérelem rendezvénytartási engedély iránt
Kérelem rendezvénytartási engedély iránt

Szervezeti egység: Általános Igazgatási Csoport

Ügyintéző:

A nyilvántartás megtekinthető a városi honlap „Közérdekű információk” rovatánál.

Szervezeti egység: Általános Igazgatási Csoport

Ügyintéző:

Pénzügy és Gazdálkodás

Segélypénztári kifizetések (a polgármesteri hivatal szociális osztálya által megadott adatok alapján számfejtés és kifizetés többek között az alábbi segélyek vonatkozásában: munkanélküliek jövedelempótló támogatása, mozgáskorlátozottak támogatása, rendszeres szociális segély, temetési segély, ápolási díj, stb).

Szervezeti egység: Közgazdasági Iroda

Ügyintéző:

Közcélú foglalkoztatással kapcsolatos személyügyi és munkaügyi feladatok:

 • A Belügyminisztériumi döntések alapján a közfoglalkoztatási pályázatok előkészítése és elkészítése, egyeztetés a Munkaügyi Központtal
 • Kapcsolattartás az intézményekkel
 • Munkaszerződések előkészítése, aláirattatása, személyi anyagok aktualizálása
 • Munkaviszony – és kereseti igazolások kiadása
 • Családi kedvezmények, egyéb ellátások intézése
 • Távollétek kezelése
 • Kapcsolattartás az Államkincstárral
 • Kapcsolattartás a Hivatal Népjóléti csoportjával, az ellátások nyilvántartásához
 • A rendelkezésre álló nyilvántartások alapján esetenként adatszolgáltatás a Társadalombiztosítási Igazgatóság és Nyugdíjigazgatóság felé.

Szervezeti egység: Költségvetési Csoport

Ügyintéző:

Szociális feladatellátás

A polgármester esetenként a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, önmagukról vagy családjukról más módon gondoskodni nem tudó személyek részére pénzbeli vagy természetbeni ellátás formájában átmeneti települési támogatást nyújt. Átmeneti települési támogatásra az a család, illetve személy jogosult, amelyben az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 210 %-át, a gyermekét egyedül nevelő szülő, illetve az egyedül élő személy esetén a 280 %-át.
Kivételes méltányosságból a fenti feltétel hiányában is nyújtható átmeneti települési támogatás. Kivételes méltánylást érdemlő esetek különösen a létfenntartást veszélyeztető helyzetek és fizetési kötelezettségek halmozódása, úgy mint elemi kár, gyógyszer és gyógyászati segédeszköz kiváltása, tüzelővásárlás, kiugróan magas közüzemi számlák kifizetése. A kérelmező a kivételes méltánylást érdemlő eset fennállását igazolni köteles.
Az átmeneti települési támogatás – pénzbeli és természetbeni forma együtt – ugyanazon jogosultra tekintettel négy alkalommal nyújtható egy évben. További támogatást az Szt.45.§ (3)- (4) bekezdésében leírt szociális körülmények igazolt fennállása esetén kell nyújtani. Az átmeneti települési támogatás összege alkalmanként legalább 2.000 forint és legfeljebb a szociális vetítési alap összegével azonos.

Alkalmazott jogszabályok: Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról.

Az ügyintézés kezdeményezhető:Személyesen vagy meghatalmazott útján ügyfélfogadási időben vagy írásban, postán formanyomtatvány felhasználásával

Szükséges dokumentumok: 
Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:

ImageTitleLink
Kérelem szemétszállítási települési támogatás iránt és szilárd tüzelőanyag vásárlása céljából átmeneti települési támogatás iránt
Kérelem szemétszállítási települési támogatás iránt és szilárd tüzelőanyag vásárlása céljából átmeneti települési támogatás iránt

Eljárási illeték: nincs

Eljárási határidő: 8 nap

Szervezeti egység: Szociális, Gyámhatósági és Egészségügyi Osztály

Ügyintéző:

A polgármester a szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítése és lakhatási körülményeinek javítása érdekében adósságkezelési célú települési támogatást nyújt, amelynek keretében a jogosultak adósságcsökkentési támogatásban valamint 12 hónapon át adósságkezelési tanácsadásban részesülnek melyet a Családsegítő Szolgálat adósságkezelési tanácsadója biztosít. A támogatás igénybevételének időtartamára a jogosultak lakhatási települési támogatásban is részesülnek az adósságkezelési célú települési támogatásról szóló határozat hatályba lépésének hónapja első napjától. Az adósságkezelési tanácsadást az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálatának adósságkezelési tanácsadója biztosítja.
 
Adósságkezelési célú települési támogatásra jogosult az a szociálisan rászorult személy, akinél az alábbi feltételek együttesen teljesülnek: (itt összesítve, elválasztva vannak de rakjátok pontokba felsorolva)
 
 •  a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén 260 %-át.
 • Adósságai összességükben meghaladják az 50.000 forintot, és az adósságok valamelyikénél fennálló tartozása legalább 6 havi, vagy fennálló tartozása miatt a közüzemi szolgáltatást kikapcsolták.
 • Az adósnak vagy háztartása bármely tagjának nincs vagyona, a rendelet szerinti minimális lakásnagyságot és minőséget meg nem haladó lakásban lakik.
 • Vállalja az adósság és a megállapított adósságkezelési célú települési támogatás különbözetének megfizetését egy összegben, vagy – a hitelezővel kötött megállapodással igazoltan – az adósságkezelési célú települési támogatás időtartama alatt részletekben, vállalja az együttműködést a hitelezővel és az adósságkezelési tanácsadóval, életvitelszerűen benne lakik az adóssággal érintett lakásban, és a lakhatása jogszerűségét igazolni tudja.
 • A személyi igazolványa, illetve lakcímkártyája érvényes bejegyzéssel az adóssággal érintett lakáshoz köti.
Adósságkezelési célú települési támogatás nyújtható az alábbi adósság fajták rendezéséhez: vezetékes gázdíjtartozás, áramdíjtartozás, víz- és csatornahasználati díjtartozás, szemétszállítási díjtartozás, központi fűtési díjtartozás (többlakásos lakóépületeknél, háztömböknél), közös költség hátralék, lakbérhátralék, albérleti díjhátralék, az épület- és fűtéskorszerűsítéssel járó külön költség hátralék, a kikapcsolt közüzemi szolgáltatás visszakapcsolásának költsége.

Nem részesülhet adósságkezelési célú települési támogatásban az, aki jogcím nélküli lakáshasználó.

A rendeletbe foglalt feltételeknek megfelelő igényjogosultak közül előnyben kell részesíteni azt a személyt, akinek
 • a háztartásában három vagy több gyermek neveléséről gondoskodnak,
 • aki gyermekét egyedülálló szülőként neveli,
 • akinek a háztartásában súlyosan fogyatékos személy él,
 • aki átmeneti vagy tartós nevelésből a kérelem benyújtását megelőző 10 éven belül került ki,
 • aki, illetve akivel egy háztartásban élők mindegyike betöltötte a 70. életévét,
 • aki, illetve akivel egy háztartásban élők egyike sem rendelkezik keresőtevékenységgel.
A támogatás mértéke az adósságkezelés körébe vont adósság legfeljebb 90 %-a, a további – legalább – 10 % adósságrészt az adós köteles megfizetni. Az adósságcsökkentési támogatás összege legfeljebb 270.000 forint.

Az adósságkezelésbe vonható adósságok összegének felső határa 300.000 forint. Amennyiben az adósságok összege meghaladja a kezelhető felső határt, az adósságkezelési célú települési támogatás akkor nyújtható, ha az adós vállalja, hogy egy összegben vagy a hitelezővel kötött előzetes megállapodás alapján megfizeti az adóssága és a kezelésbe vonható adósság felső határa közötti különbözetet.
 
Nem vonható be az adósságkezelésbe az az adósság, amelynek behajtására végrehajtási eljárás van folyamatban.  A végrehajtási eljárás felfüggesztése esetén az adósság kezelhető, amennyiben az e rendeletben foglalt többi feltétel teljesül.
Az adósságkezelési célú települési támogatás iránti kérelmet az adósságkezelési tanácsadónál folyamatosan lehet benyújtani formanyomtatványon. Az adósságkezelési célú települési támogatásról szóló határozatot az adósságkezelési tanácsadó javaslatának figyelembe vételével készíti elő a hivatal.

Az alkalmazott jogszabályok: Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról.

Az ügyintézés kezdeményezhető: Személyesen vagy meghatalmazott útján ügyfélfogadási időben vagy írásban, postán formanyomtatvány felhasználásával a Családsegítő Szolgálatnál.

Szükséges dokumentumok:

 • Az egyéb csatolandó mellékletek felsorolását a Kérelem formanyomtatvány tartalmazza!

Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:

ImageTitleLink
Kérelem adósságkezelési célú települési támogatás megállapítására
Kérelem adósságkezelési célú települési támogatás megállapítására

Eljárási illeték: nincs
Eljárási határidő: 8 nap

Szervezeti egység: Szociális, Gyámhatósági és Egészségügyi Osztály

Ügyintéző:

A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága

 1. a tárgyév augusztus 1-én fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,
 2. a tárgyév november 1-én fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel alapösszegű- 6.000,- forint – pénzbeli támogatást folyósít, feltéve, hogy a gyermek, fiatal felnőtt az a) és b) pont szerinti időpontban a gyámhatóság határozata alapján nem minősül a 67/A. §-ban foglaltak szerint hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek.

A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek a 67/A. § szerinti hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a gyámhatóság határozata alapján.

 1. a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,
 2. a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel

emelt összegű pénzbeli támogatást folyósít, összege: 6.500,- forint.

Alkalmazott jogszabály:

 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 20/A §
 • a gyámhatóságról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 68. §
 • 17/2011.(IX.21.) önkormányzati rendelet

Szervezeti egység: Szociális, Gyámhatósági és Egészségügyi Osztály

Ügyintéző:

 •  

Felsőfokú intézményben nappali oktatás rendjében tanulmányokat folytatók szociális ösztöndíj támogatása ügytípushoz feltöltendő a következő:

A polgármester szociális ösztöndíjat nyújt azon fiatal felnőttek részére, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű nappali oktatás rendje szerint felsőfokú intézményben, a felsőoktatás egymásra épülő, felsőfokú végzettségi szintet biztosító képzési ciklusai közül az alapképzést vagy a mesterképzést osztott vagy osztatlan képzésben folytatják, és az ezzel összefüggő költségeiket szociális helyzetük miatt segítség nélkül nem képesek fedezni.

A felsőfokú intézményben nappali oktatás rendjében tanulmányokat folytatók szociális ösztöndíj támogatása akkor állapítható meg, ha a kérelmező legalább két éve orosházi lakóhellyel rendelkező 24. életévét be nem töltött fiatal felnőtt aktív felsőfokú hallgatói jogviszonyban áll és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 114.000.- forintot, egyedülélő személy esetén a 116.850.- forintot, valamint a család tagjainak vagyona nem haladja meg a jogszabályban előírt összeghatárt.

A felsőfokú intézményben nappali oktatás rendjében tanulmányokat folytatók szociális ösztöndíj támogatása, a felsőfokú tanulmányok folytatása során évente két alkalommal – első és második félév időszakára – állapítható meg a kérelem benyújtásának hónapjának első napjától, az adott félévben fennmaradó hónap utolsó napjáig. A szociális ösztöndíj támogatásának mértéke havonta 19.950.- forint.

Alkalmazott jogszabályok: Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról.

Az ügyintézés kezdeményezhető:  személyesen vagy meghatalmazott útján ügyfélfogadási időben vagy írásban, postán formanyomtatvány felhasználásával.

Szükséges dokumentumok:

 • A további csatolandó dokumentumokat a kérelem formanyomtatvány tartalmazza

Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:

ImageTitleLink
Szociális ösztöndíj iránti kérelem
Szociális ösztöndíj iránti kérelem

Eljárási illeték: az eljárás költség és illetékességmentes

Eljárási határidő: 8 nap

Szervezeti egység: Szociális, Gyámhatósági és Egészségügyi Osztály

Ügyintéző:

A polgármester a gyermekek esetenkénti létfenntartási gondjainak enyhítésére, az alkalmanként jelentkező többletkiadások fedezése céljából a gyermekek rendkívüli települési támogatását nyújtja, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

 1. a szociális vetítési alap összegének 230 %-át, amennyiben
  1. a gyermeket egyedülálló szülő, vagy más törvényes képviselő gondozza, vagy
  2. a gyermek tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos, vagy
  3. a nagykorúvá vált gyermek köznevelési intézményben a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és a 23. életévét még nem töltötte be, vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanul és 25. életévét még nem töltötte be,
  4. a családban gyámság alatt álló, vagy családba fogadott, vagy nevelésbe vett gyermek nevelkedik;
 2. a szociális vetítési alap összegének 210 %-át az 1.) pont alá nem tartozó esetben.

A gyermekek rendkívüli települési támogatására való jogosultságnak és a támogatás összegének megállapításánál figyelembe kell venni a gyermekek rendkívüli települési támogatását kérővel közös háztartásban élő valamennyi vérszerinti és örökbefogadott gyermeket, a házastárs gyermekeit, a családban gyámság alatt álló, vagy családba fogadott, vagy nevelésbe vett gyermeket, valamint azt a gyermeket is, aki átmenetileg tartózkodik a háztartáson kívül, illetőleg 30 napot meg nem haladóan átmeneti gondozásban részesül.

A pénzbeli ellátásként nyújtott, gyermekek rendkívüli települési támogatásának összege alkalmanként

 1. 18 az első gyermekre 10.000 forint,
 2. 19 a második gyermekre 5.500 forint,
 3. 20 a harmadik gyermekre 4.100 forint,
 4. a negyedik és minden további gyermekre 1.000-1.000 forint.

A támogatásra okot adó körülményekre tekintettel a gyermekek rendkívüli települési támogatását természetbeni ellátás formájában kell nyújtani, ha a támogatás

 1. védelembe vett gyermek részére került megállapításra, amely esetben a támogatásra jogosult a Családsegítő Szolgálat munkatársa bevonásával gondoskodik a gyermekek rendkívüli települési támogatásának rendeltetésszerű felhasználásáról,
 2. célja a tankönyvek és tanszerek árának, a tandíjnak, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjának, illetve egyéb, az iskoláztatással összefüggő ellátás térítési díjának részben vagy egészben történő átvállalása, amely esetekben a gyermekek rendkívüli települési támogatása a követelés jogosultjának a számlájára kerül átutalásra.

A természetbeni ellátás formájában nyújtott gyermekek rendkívüli települési támogatásának pénzbeli ellenértéke alkalmanként legfeljebb a szociális vetítési alap összege.

A gyermekek rendkívüli települési támogatása – a pénzbeli és természetbeni ellátási forma együtt – ugyanazon jogosultra tekintettel általában négy alkalommal nyújtható egy évben. További támogatást az Szt. 45. § (3)-(4) bekezdésében leírt szociális körülmények igazolt fennállása esetén kell nyújtani.

 

Alkalmazott jogszabályok: Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról.

Az ügyintézés kezdeményezhető: Személyesen vagy meghatalmazott útján ügyfélfogadási időben vagy írásban, postán formanyomtatvány felhasználásával.

Szükséges dokumentumok:

 • az egyéb csatolandó mellékletek felsorolását a Kérelem formanyomtatvány tartalmazza!

Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:

ImageTitleLink
RGYK jogosultsághoz és hátrányos helyzet megállapításához Formanyomtatvány
RGYK jogosultsághoz és hátrányos helyzet megállapításához Formanyomtatvány

Eljárási illeték: nincs

Eljárási határidő: 8 nap

Szervezeti egység: Szociális, Gyámhatósági és Egészségügyi Osztály

Ügyintéző:

A polgármester gyógyszer-kiváltás települési támogatását nyújtja kérelemre azon személy számára, aki az Szt. szerinti alanyi vagy normatív közgyógyellátásra nem jogosult, de esetében a havi rendszeres gyógyszerszükséglet – beárazva a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által közzétett, a társadalombiztosítási támogatásba befogadott gyógyszerek térítési díja alapján – eléri

a) a szociális vetítési alap összegének 20 %-át, és az egy főre számított havi családi jövedelem legfeljebb a szociális vetítési alap összegének 160 %-a, egyedülélő esetén 230 %-a,

b) a szociális vetítési alap összegének 25 %-át, és az egy főre számított havi családi jövedelem legfeljebb a szociális vetítési alap összegének 260 %-a, egyedülélő esetén 330 %-a,

c) a szociális vetítési alap összegének 30 %-át, és az egy főre számított havi családi jövedelem legfeljebb a szociális vetítési alap összegének 310 %-a, egyedülélő esetén 380 %-a.

A gyógyszer-kiváltás települési támogatása iránti kérelem a hivatalban nyújtható be az 5. melléklet szerinti formanyomtatványon, az abban felsorolt csatolandó dokumentumokkal egyidejűleg. A havi rendszeres gyógyszerszükséglet igazolását a kérelmezőnek a háziorvosától kell kérni, amelyben fel kell tüntetni a társadalombiztosítás által támogatott, havi rendszerességgel és tartósan szedett gyógyszerek nevét, a szükséges havi mennyiségét és a támogatással csökkentett vételárát. Az alanyi vagy normatív közgyógyellátásra való jogosultság hiányát a járási hivatal 3 hónapnál nem régebben véglegessé vált, az alanyi vagy normatív közgyógyellátás iránti kérelmet elutasító határozatával kell igazolni.

Ha a kérelmező a feltételeknek megfelel, részére egy évre gyógyszer-kiváltás települési támogatására való jogosultságot kell megállapítani. A támogatás mértéke a háziorvos igazolása alapján – a társadalombiztosítási támogatásba befogadott gyógyszerek figyelembe vételével – a havi rendszeres gyógyszerszükséglet térítési díja, de összege legfeljebb havi 12.000 forint. A támogatás összegét 100 forintra felfelé kerekítve kell megállapítani.A gyógyszer-kiváltás települési támogatást évente meg kell újítani, ismételt megállapításához a kérelmezőnek új kérelmet kell előterjesztenie. Az ismételt megállapítás iránti kérelem a korábbi jogosultság időtartama alatt, annak megszűnését megelőző 2 hónapban is benyújtható. Ebben az esetben az új jogosultságot a korábbi jogosultság megszűnését követő naptól kell megállapítani.

A gyógyszer-kiváltás települési támogatása összegének felülvizsgálatára a jogosult kérelmére lehetőség van, amennyiben a jogosult egészségi állapotában, a gyógykezelését szolgáló terápiában, a támogatás megállapításakor figyelembe vett gyógyszerek térítési díjában olyan változás következik be, amelynek következtében havi rendszeres kiadása a gyógyszerkeret megállapításakor figyelembe vett gyógyszerköltséghez képest legalább 1.000 forinttal megváltozik. A gyógyszer-kiváltás települési támogatása összegének újbóli megállapítására – az egy évre megállapított jogosultság időtartamából még hátralévő időtartamra – abban az esetben kerül sor, ha a figyelembe vehető gyógyszerköltség havi változásának összege az 1.000 forintot eléri.

Alkalmazott jogszabályok: Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról.

Az ügyintézés kezdeményezhető: Személyesen vagy meghatalmazott útján ügyfélfogadási időben vagy írásban, postán formanyomtatvány felhasználásával.

Szükséges dokumentumok:

 • az egyéb csatolandó mellékletek felsorolását a Kérelem formanyomtatvány tartalmazza!

Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:

ImageTitleLink
Kérelem gyógyszer-kiváltás és védőoltás települési támogatásának megállapítására
Kérelem gyógyszer-kiváltás és védőoltás települési támogatásának megállapítására

Eljárási illeték: nincs

Eljárási határidő: 8 nap

Szervezeti egység: Szociális, Gyámhatósági és Egészségügyi Osztály

Ügyintéző:

A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (fiatal felnőtt) fogalma és e tény  fennállásának megállapítása, mint a gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedések egyike, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) került szabályozásra. A szabályozás célja a gyermek hátrányainak kompenzálása, esélyeinek növelése koragyerekkortól fiatal koráig, minél sikeresebb társadalmi beilleszkedésének elősegítése érdekében.

A Gyvt. 67/A. §-a értelmében a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet szempontjából meghatározó tényezők a következők:

 • a szülő, a családba fogadó gyám (a továbbiakban: gyám) iskolai végzettsége alacsony; (legfeljebb alapfokú végzettség  (8 általános));
 • a szülő, gyám alacsony foglalkoztatottsága;
 • az elégtelen lakáskörülmények;
 • a nevelésbe vétel, valamint a tanulói, hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt számára nyújtott utógondozói ellátás.

Hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultgyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

 • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket együtt nevelő mindkét szülő, a gyermeket egyedül nevelő szülő, illetve a gyám legmagasabb iskolai végzettsége alapfokú  ( az alacsony iskolai végzettség igazolása a kérelmen megtett önkéntes nyilatkozattal történik);
 • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket nevelő szülők bármelyike vagy a gyám a szociális törvény szerinti aktív korúak ellátására jogosult (foglalkoztatást helyettesítő támogatás vagy rendszeres szociális segély) vagy a kedvezmény igénylését megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként tartotta nyilván a járási munkaügyi kirendeltség (az alacsony foglalkoztatottság fennállását az eljáró hatóság ellenőrzi);
 • a gyermek szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben, vagy az eljárás során felvett környezettanulmány szerint félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéshez szükséges feltételek (elégtelen lakókörnyezet, illetve lakáskörülmény).

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében a fenti három körülmény közül (alacsony iskolai végzettség, alacsony foglalkoztatottság, elégtelen lakókörnyezet, illetve lakáskörülmény) legalább kettő fennáll:

Halmozottan hátrányos helyzetű továbbá a nevelésbe vett gyermek és az utógondozói ellátásban részesülő, tanulói vagy  hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.

A jegyző a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására irányuló eljárás során – az ügyfél erre irányuló kérelme esetén – megvizsgálja a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását is. Amennyiben a feltételek fennállnak, a jegyző a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosító határozattal egyidejűleg, azzal azonos időtartamra, de külön döntéssel megállapítja, hogy a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű. A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása iránt utólag, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt megállapító határozat hatálya alatt is lehet kérelmet előterjeszteni, akkor a megállapított hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet időtartama a kérelem beadásától a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény lejártáig tart.

A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet új szabályok szerinti meghatározása nem érinti a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kötődő kedvezményeket. Így a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek – függetlenül attól, hogy hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű – továbbra is jogosult az ingyenes tankönyvre, a bölcsődében, az óvodában és az iskola 1-8. évfolyamán az ingyenes gyermekétkeztetésre és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó minden egyéb juttatás, kedvezmény igénybevételére.

A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásáról a jegyző nyilvántartást vezet.

Alkalmazott jogszabályok:  A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet.

Az ügyintézés kezdeményezhető

Személyesen vagy meghatalmazott útján ügyfélfogadási időben vagy írásban, postán  formanyomtatvány felhasználásával.

Szükséges dokumentumok:

 • A további csatolandó dokumentumokat a Kérelem formanyomtatvány tartalmazza!

Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:

ImageTitleLink
Formanyomtatvány a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához, valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához
Formanyomtatvány a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához, valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához
Melléklet – Nyilatkozat fellebbezési jogról való lemondás (Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet és rendszeres gyermekvédelmi segély)
Melléklet – Nyilatkozat fellebbezési jogról való lemondás (Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet és rendszeres gyermekvédelmi segély)
Vagyonnyilatkozat rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és lakhatási támogatás megállapításához
Vagyonnyilatkozat rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és lakhatási támogatás megállapításához

Eljárási illeték: nincs

Eljárási határidő: 8 nap

Szervezeti egység: Szociális, Gyámhatósági és Egészségügyi Osztály

Ügyintéző:

A köztemetést a Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet arra kijelölt munkatársa vagy az eltemettetésre köteles(ek) vagy az arra nem képes vagy azt teljesíteni nem szándékozó személy(ek) kezdeményezheti(k) e rendelet 4. melléklete szerinti formanyomtatványon az abban felsorolt csatolandó mellékletekkel együtt.

Az orosházi lakóhelyű, köztemetés útján eltemetett elhunyt esetében a hivatal a közjegyző útján hagyatéki teherként bejegyezteti az ingatlan-nyilvántartásba a köztemetés költségét az Önkormányzat javára, és a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi. A megtérítés megfizetésére a kötelezett kérelmére részletfizetési kedvezményt kell nyújtani, ha az egyösszegű teljesítés a kötelezett megélhetését veszélyeztetné. A köztemetés költségére kamat nem számolható fel. Akkor tekinthető a kötelezett megélhetése a köztemetés költségének megtérítése esetén veszélyeztetettnek, ha a kötelezettnek, illetve családjának egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.

A részletfizetést engedélyező határozatban rendelkezni kell arról, hogy kéthavi törlesztő részlet megfizetésének igazolatlan elmulasztása esetén a megtérítés egy összegben esedékessé válik és kezdeményezni kell a végrehajtást. A megtérítés csökkentésére vagy elengedésére a kötelezett méltányossági kérelmet nyújthat be a képviselő-testület bizottságához.

Ha az eltemettetésre kötelezett személy a köztemetés költségét megtérítette, a hivatal kérelemre intézkedik az ingatlan-nyilvántartásba a köztemetés költségének összegében bejegyzett hagyatéki teher törlése iránt.

Ha van eltemettetésre kötelezett személy, az eljárás során személyes megjelenése javasolt!

Alkalmazott jogszabályok: Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról.

Az ügyintézés kezdeményezhető:
Személyesen vagy meghatalmazott útján ügyfélfogadási időben, illetve írásban, postán formanyomtatvány felhasználásával.

Szükséges dokumentumok: 
Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:

Eljárási illeték: költség- és illetékmentes
Eljárási határidő: 8 nap

Szervezeti egység: Szociális, Gyámhatósági és Egészségügyi Osztály

Ügyintéző:

A lakhatási települési támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.

Lakhatási települési támogatás adósságkezelési célú település támogatás keretében is nyújtható.

A lakhatási települési támogatást elsősorban természetbeni ellátásként kell nyújtani a lakásfenntartás azon rendszeres kiadásaihoz, költségeihez, amelyek megfizetésének hiánya a kérelmező lakhatását leginkább veszélyezteti. Támogatható lakhatási kiadások: áramdíj, gázfogyasztás díja, víz – és csatorna-használat díja, szemétszállítás díja, lakbér, albérleti díj, közös költség, tüzelőanyag költsége. Azon személy esetében, akinél előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék működik, a lakhatási települési támogatást vagy annak meghatározott részét természetben, a készülék működtetését lehetővé tevő formában kell nyújtani. Ez alól kivétel az a jogosult, aki lakásbérleti szerződésből eredően lakbér fizetésére kötelezett és a részére megállapítható lakhatási települési támogatás összege nem éri el az 5.000.- Ft-ot. Ez esetben a támogatást a lakbér megfizetéséhez kell nyújtani.

Lakhatási települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének 360%-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.

A lakhatási települési támogatás havi összege 2.500 Ft-nál alacsonyabb nem lehet és egy évre szólóan kerül megállapításra. Változatlan igényjogosultság mellett az egy év leteltével a kérelmet meg kell újítani, az nem történik meg hivatalból.

Az adósságkezelési célú települési támogatásban részesülő személy a szolgáltatás időtartama alatt lakhatási települési támogatásra jogosult.

Alkalmazott jogszabályok: Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról.

Az ügyintézés kezdeményezhető

Személyesen vagy meghatalmazott útján ügyfélfogadási időben, illetve írásban, postán formanyomtatvány felhasználásával.

Szükséges dokumentumok:

 • A további csatolandó dokumentumokat a Kérelem formanyomtatvány tartalmazza!

Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:

ImageTitleLink
Kérelem lakhatási települési támogatás megállapítására
Kérelem lakhatási települési támogatás megállapítására

Eljárási illeték: nincs
Eljárási határidő: 8 nap

Szervezeti egység: Szociális, Gyámhatósági és Egészségügyi Osztály

Ügyintéző:

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésnek és – ha megfelel a feltételeknek – a szünidei gyermekétkeztetésnek, pénzbeli támogatásnak, és egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.

Az Önkormányzat iskolakezdési támogatást nyújt mindazon 6 és 18 év közötti gyermekek részére, akiknek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága tárgyév augusztus 1. napján fennáll. A természetbeni támogatás útján biztosított iskolakezdési támogatás mértéke gyermekenként 10.000,- Ft. A tárgyév szeptember 1. napjával, az általános iskola első osztályát megkezdő gyermekek részére, az iskolakezdési támogatás mértéke gyermekenként további 10.000,- Ft.

Az Önkormányzat a karácsony előtti időszakában, a családok és a nagykorú jogosultak többletköltségeinek enyhítésére, alapvető és tartós élelmiszereket tartalmazó karácsonyi ajándékcsomagot nyújt azon személyeknek, akiknek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága tárgyév december 1. napján fennáll.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek családba fogadó gyámjául kirendelt hozzátartozó kiegészítő pénzbeli ellátásra jogosult, ha a gyermek tartására köteles, és nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik.

A gyámhatóság  megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

 1. a szociális vetítési alap összegének a 180 %-át, amely 51.300,-Ft
  – ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
  – ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
  – ha a nagykorúvá vált gyermek nappali tagozaton folytat felsőfokú tanulmányokat és megfelel a jogszabályban foglalt további feltételeknek;
 2. a szociális vetítési alap 165 %-át – 47.025,-Ft – az a. pont alá nem tartozó esetben, feltéve, hogy a család a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a jogszabályban meghatározott értéket.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú kérelmező a lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy a kormányablaknál terjeszti elő.

A feltételek fennállása esetén a gyámhatóság 1 év időtartamra megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát.
Az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén nagykorúvá válása után is jogosult a gyermek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, ha

 1. nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy
 2. felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be és a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válását megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult.

A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága

 1. a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,
 2. a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel,

alapösszegű pénzbeli támogatást folyósít.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot a gyámhatóság felülvizsgálja, ha megállapítja, hogy a jogosultság időtartama alatt a jogosultsági feltételekben változás következett be. Megszünteti az ellátást, amennyiben a jogosultság már nem áll fenn.

A gyermekvédelmi szakellátásba került gyermek nem jogosult a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása iránti kérelemmel egyidejűleg igényelhető a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása azoknál, akik a feltételekkel rendelkeznek! Aki az egyidejű igénylést bármely okból elmulasztotta, megteheti azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény fennállása alatt is.

Az alkalmazott jogszabályok:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, és a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet, a Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló  17/2022.(IX.29.) Önkormányzati rendelet.

Az ügyintézés kezdeményezhető:

Személyesen vagy meghatalmazott útján ügyfélfogadási időben vagy írásban, postán formanyomtatvány felhasználásával, melynek címe.
Formanyomtatvány a rendszeres gyermekvédelmi  kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A lap), és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához (B lap)

Szükséges dokumentumok:

 • további csatolandó dokumentumokról tájékoztatás a Kérelem nyomtatványon található!

Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:

ImageTitleLink
Formanyomtatvány a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához, valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához
Formanyomtatvány a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához, valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához
Vagyonnyilatkozat rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és lakhatási támogatás megállapításához
Vagyonnyilatkozat rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és lakhatási támogatás megállapításához

Eljárási illeték: nincs
Eljárási határidő: 60 nap

Szervezeti egység: Szociális, Gyámhatósági és Egészségügyi Osztály

Ügyintéző:

Képviselő-testületi hatáskörben a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, és időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdőszemélyek részére rendszeres települési támogatás nyújtható pénzbeli ellátásként. Különösen akkor indokolt rendszeres települési támogatást nyújtani, ha a kérelmező önhibáján kívül átmenetileg nem rendelkezik jövedelemmel, alkalmi munkavállalási lehetősége korlátozott (egészségi állapot, életkor, téli időszak miatt), továbbá nincs olyan közeli hozzátartozója, aki vállalná és tudná biztosítani a napi létfenntartását.

A rendszeres települési támogatás évente egy alkalommal, a támogatásra okot adó körülmény fennállásának időtartamára, de legfeljebb 6 hónapra állapítható meg, havi összege 25.000 forint. Rendszeres települési támogatás ugyanazon személy részére nem állapítható meg az előző rendszeres települési támogatás lejártától számított 6 hónapon belül.

Alkalmazott jogszabályok: Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról.

Az ügyintézés kezdeményezhető: Személyesen vagy meghatalmazott útján ügyfélfogadási időben vagy írásban, postán formanyomtatvány felhasználásával.

Szükséges dokumentumok:

 • az egyéb csatolandó mellékletek felsorolását a Kérelem formanyomtatvány tartalmazza!

Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:

ImageTitleLink
Kérelem szemétszállítási települési támogatás iránt és szilárd tüzelőanyag vásárlása céljából átmeneti települési támogatás iránt
Kérelem szemétszállítási települési támogatás iránt és szilárd tüzelőanyag vásárlása céljából átmeneti települési támogatás iránt

Eljárási illeték: nincs

Eljárási határidő: 8 nap

Szervezeti egység: Szociális, Gyámhatósági és Egészségügyi Osztály

Ügyintéző:

A polgármester lakásfenntartással kapcsolatos terhek csökkentésére a még meg nem fizetett tárgyévi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj részben vagy egészében történő kiegyenlítésére szemétszállítási települési támogatás nyújtható.

A szemétszállítási települési támogatásra jogosultak azok a kérelmezők, akik esetében – figyelemmel a velük egy háztartásban élő személyekre is – az alábbi feltételek együttesen teljesülnek: az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 370 %-át és a 70. életévüket betöltötték.

A MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. (a továbbiakban: Zrt.) számlázási gyakorlatát figyelembe véve a szemétszállítási települési támogatás a tárgyévet megelőző év utolsó negyedévének hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjára is megállapítható a tárgyév első negyedévében.

A szemétszállítási települési támogatás összegének megállapítása a tárgyévi vagy tárgyévet megelőző utolsó negyedév meg nem fizetett hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj összegéről kiállított igazolás vagy a Zrt. által kiállított, negyed éves számla, valamint az ahhoz tartozó, még be nem fizetett csekk bemutatása alapján történik. A támogatás természetbeni ellátásként kerül átutalásra a jogosultnak a szolgáltatónál vezetett számlájára.

A szemétszállítási települési támogatás iránti kérelmet a rendelet 2. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani az abban felsorolt csatolandó mellékletekkel együtt.

Alkalmazott jogszabályok: Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról.

Az ügyintézés kezdeményezhető: Személyesen vagy meghatalmazott útján ügyfélfogadási időben vagy írásban, postán formanyomtatvány felhasználásával.

Szükséges dokumentumok:

 • az egyéb csatolandó mellékletek felsorolását a Kérelem formanyomtatvány tartalmazza!

Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:

ImageTitleLink
Kérelem szemétszállítási települési támogatás iránt és szilárd tüzelőanyag vásárlása céljából átmeneti települési támogatás iránt
Kérelem szemétszállítási települési támogatás iránt és szilárd tüzelőanyag vásárlása céljából átmeneti települési támogatás iránt

Eljárási illeték: nincs

Eljárási határidő: 8 nap

Szervezeti egység: Szociális, Gyámhatósági és Egészségügyi Osztály

Ügyintéző:

Szilárd tüzelőanyag – tűzifa, szén – vásárlása céljából nyújtott átmeneti települési támogatásra való jogosultság feltételeinek meglétét azon háztartás vonatkozásában kell vizsgálni, amelyhez a kérelmező tartozik. A szilárd tüzelőanyag vásárlására ugyanazon lakásban csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet, a jogerős bírói döntéssel megosztott lakás lakrészeit és az osztatlan közös tulajdonban lévő lakrészeket, ha külön háztartások lakják. Osztatlan közös tulajdon esetén a külön háztartás igazolására szolgál a lakáshasználat megosztásáról szóló szerződés vagy a közüzemi szolgáltató háztartásonként különböző fogyasztásmérőjének megléte. Kétség esetén helyszíni szemle megtartása szükséges a döntés előkészítése során. Szilárd tüzelőanyag vásárlásához települési támogatás iránti kérelem évente két alkalommal, január 1. – február 28. napjáig – szökőév esetén február 29. napjáig -, valamint október 1. – november 30. között nyújtható be e rendelet 2. melléklete szerinti formanyomtatványon, az abban felsorolt csatolandó mellékletekkel együtt. A támogatás esetenként 60.000,- forint vagy azt megközelítő értékben nyújtott természetbeni juttatás. További kérelem az igénylésre meghatározott időtartam alatt abban az esetben terjeszthető elő és elégíthető ki ugyanazon jogosult esetében, ha vélelmezni lehet, hogy a szilárd tüzelőanyag vásárlása céljából nyújtott további átmeneti települési támogatás iránti kérelem nem teljesítése esetén a kérelmező és háztartásának tagjai a 15. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt élethelyzetbe kerülnek.

 

Alkalmazott jogszabályok: Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról.

Az ügyintézés kezdeményezhető:Személyesen vagy meghatalmazott útján ügyfélfogadási időben vagy írásban, postán formanyomtatvány felhasználásával

Szükséges dokumentumok: 
Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:

ImageTitleLink
Kérelem szemétszállítási települési támogatás iránt és szilárd tüzelőanyag vásárlása céljából átmeneti települési támogatás iránt
Kérelem szemétszállítási települési támogatás iránt és szilárd tüzelőanyag vásárlása céljából átmeneti települési támogatás iránt

Eljárási illeték: nincs

Eljárási határidő: 8 nap

Szervezeti egység: Szociális, Gyámhatósági és Egészségügyi Osztály

Ügyintéző:

Temetési települési támogatás nyújtható képviselő-testületi hatáskörben annak a személynek, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját maga, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.

Temetés céljából – kérelmére – temetési települési támogatást kell megállapítani annak az eltemettetőnek, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap legkisebb összegének 310 %-át, egyedülélő esetén annak 360%-át. A temetési települési támogatás összege 70.000,- forint. A temetési települési támogatás iránti kérelmet a rendelet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani az abban felsorolt csatolandó mellékletekkel együtt. A kérelmező az eltemettetést a nevére kiállított temetési számlával igazolja, melyet a temetkezési szolgáltató állított ki.

Alkalmazott jogszabályok: Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról.

Az ügyintézés kezdeményezhető: Személyesen vagy meghatalmazott útján ügyfélfogadási időben vagy írásban, postán formanyomtatvány felhasználásával.

Szükséges dokumentumok:

 • az egyéb csatolandó mellékletek felsorolását a Kérelem formanyomtatvány tartalmazza!

Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:

ImageTitleLink
Gyermekek rendkívüli települési támogatása, Átmeneti települési támogatás, Rendszeres települési támogatás, Temetési települési támogatás iránti kérelem
Gyermekek rendkívüli települési támogatása, Átmeneti települési támogatás, Rendszeres települési támogatás, Temetési települési támogatás iránti kérelem
Kérelem-Bejelentés köztemetéshez
Kérelem-Bejelentés köztemetéshez
Méltányossági kérelem köztemetéshez
Méltányossági kérelem köztemetéshez

Eljárási illeték: nincs

Eljárási határidő: 8 nap

Szervezeti egység: Szociális, Gyámhatósági és Egészségügyi Osztály

Ügyintéző:

A települési önkormányzat kötelező feladatai közé tartozik a lakosság egészségügyi alapellátásának biztosítása. Az alapellátás körét képezik: a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás, iskolaorvosi ellátás, védőnői szolgáltatás, központi orvosi ügyelet.

Az önkormányzat rendeletében megállapította a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi körzeteket (praxisokat). A területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi praxisok betöltése megüresedés esetén pályáztatás útján történik vállalkozó háziorvosokkal. Az önkormányzat a megüresedés – tartós betöltetlenség – idején gondoskodik az egészségügyi szolgáltatásról. A feladat-ellátási szerződések előkészítése, módosítása, a tartósan betöltetlen körzet működési engedélyeztetése, finanszírozási szerződéskötés előkészítése hivatali feladat.

Az alkalmazott jogszabályok:

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Kormányrendelet, a háziorvosi működtetési jog megszerzéséről és visszavonásáról, valamint a háziorvosi tevékenységhez szükséges ingó, ingatlan vagyon és működtetési jog megszerzésének hitelfeltételeiről szóló 18/2000.(II.25) Korm. rendelet, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II. 25) EüM rendelet, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátásról szóló 32/2013. (XII.21.) Önkormányzati rendelet.

Szervezeti egység: Igazgatási Iroda

Ügyintéző:

 • Vargáné Szluka Izabella

Az illetékes gyámhivatal megkeresése alapján vagyonleltárt kell készíteni gyámsági ügyben a kiskorúak vagyonáról, gondoksági ügyben a gondnokoltak vagyontárgyairól.

A vagyonleltár felvételének tartalmát képező adatok megállapításához a gondnok szóban tett nyilatkozata szükséges a gondnokság alá helyezett személy vagyonának tekintetében, mely egy formanyomtatványon kerül rögzítésre.

Az ilyen jellegű gyámhivatali megkeresések tekintetében a leltárkészítésben a munkát nagymértékben előmozdítja, ha a leltárba vételekor rendelkezésre állnak az alábbiak:

 • tulajdonában álló ingatlan(ok) adatai (cím, hrsz., méret)
 • utolsó banki folyószámla kivonat(ok), ennek hiányában a számlaszámok, illetve az aktuális egyenleg;
 • értékpapír(ok) adatai;
 • megtakarítási, vagy életbiztosítás szerződések adatai;
 • egyéb megtakarításokra vonatkozó adatok (pl.: készpénz megtakarítás);
 • banknál bérelt széf száma a bank megjelölésével széfleltár elvégzéséhez;
 • vagyoni értéket képviselő (a szokásos, elhasználódott napi használati tárgyak, eszközök kivételével) vagyontárgyak, ingóságok felsorolása.

Ezek után maga a vagyonleltár elkészítése történik szintén egy formanyomtatványon azon adatokkal, amelyeket a felvételéhez szükséges nyilatkozatba már belefoglaltak.

Az elkészített vagyonleltárt a jegyző továbbítja az illetékes gyámhivatalhoz, hogy mielőbb gondoskodni tudjanak gondnok kirendeléséről.

Ezt követően kerül sor a gondok kirendelésére, amelyet a gyámhivatal végez.

Alkalmazott jogszabályok: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Szükséges dokumentumok:

 • A személyazonosság igazolására szolgáló okmány – személyazonosító igazolvány, érvényes útlevél vagy érvényes kártyaformátumú vezetői engedély (jogosítvány)

Eljárási illeték: nincs

Eljárási határidő: 15 nap

Szervezeti egység: Szociális, Gyámhatósági és Egészségügyi Osztály

Ügyintéző:

A polgármester védőoltás települési támogatást nyújt, az Orosháza város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező 0 -18 éves korú gyermekek részére évente két alkalommal az agyhártyagyulladás, a rota vírus, a kullancs által terjesztett agyvelőgyulladás elleni védőoltás költségeihez, mennyiben a gondozó család egy főre jutó havi jövedelme a szociális vetítési alap összegének 310 %-át – 88.350,- forintot – nem haladja meg, és a gondozó család tagjainak a vagyona(i) a jogszabályi feltételeknek megfelel. Támogatás nyújtható továbbá a 65. életév feletti személyek részére a pneumococcus okozta megbetegedési veszély elhárítása célját szolgáló védőoltás költségeihez megelőlegezett hozzájárulás, amennyiben a kérelmező, a család egy főre jutó havi jövedelme a szociális vetítési alap összegének 310 %-át – 88.350,- forintot – nem haladja meg, vagy orosházi idősek otthonának ellátottja.
 
A védőoltás települési támogatás személyenként és alkalmanként az oltóanyag vételárának igazolt összegéig, de legfeljebb 20.000,-Ft-ig terjedhet.

A védőoltás települési támogatás iránti kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani, az abban felsorolt csatolandó mellékletekkel együtt a nagykorú jogosult, a szülő vagy más törvényes képviselő nyújthatja be. A kérelem mellett be kell csatolni a háziorvos, a házi gyermekorvos igazolását a védőoltás időszerűségéről, az oltóanyag szükségletről és annak költségéről. Amennyiben az oltóanyag költségét az orvosi igazolás nem tartalmazza, úgy az igazolás alapján a gyógyszertárban kell a receptet beáraztatni. A 30 napnál régebbi háziorvosi, házi gyermekorvosi vagy gyógyszertári igazolást nem lehet elfogadni.

A védőoltás települési támogatás a jogosultság tényét bizonyító igazolás ellenében vehető igénybe. Az igazolás az abban megjelölt gyógyszertárban váltható be, a kézhezvételétől számított 30 napon belül. Az igazolás határidőn belül történő be nem váltása esetén a védőoltás települési támogatást újból meg kell igényelni.

Az oltóanyagot biztosító gyógyszertár az igazolást bevonja, majd az átadott oltóanyag áráról az Önkormányzat részére számlát állít ki, csatolva a bevont igazolást.

Alkalmazott jogszabályok: Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2022.(IX.29.) önkormányzati rendelete.

Az ügyintézés kezdeményezhető: Személyesen vagy meghatalmazott útján ügyfélfogadási időben vagy írásban, postán formanyomtatvány felhasználásával.

Szükséges dokumentumok:

 • az egyéb csatolandó mellékletek felsorolását a Kérelem formanyomtatvány tartalmazza!

Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:

ImageTitleLink
Kérelem gyógyszer-kiváltás és védőoltás települési támogatásának megállapítására
Kérelem gyógyszer-kiváltás és védőoltás települési támogatásának megállapítására

Eljárási illeték: nincs

Eljárási határidő: 8 nap

Szervezeti egység: Szociális, Gyámhatósági és Egészségügyi Osztály

Ügyintéző: