Menü - Elérhetőségek

Polgármesteri Hivatal

Polgármesteri Hivatal

Hivatali ügyfélfogadás:

Hétfő: 8.00 órától 12.00 óráig
12.30 órától 17.00 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8.00 órától 12.00 óráig
12.30 órától 16.00 óráig
Csütörtök: 8.00 órától 12.00 óráig
délután nincs ügyfélfogadás
Péntek: nincs ügyfélfogadás

Hivatalos küldemény átvételének időpontjai (fsz. 15/A):

Hétfő-Csütörtökig: 8.00 órától 12.00 óráig
12.30 órától 16.00 óráig
Péntek: nincs ügyfélfogadás

Helyszín:

Cím: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
Telefon: +36-68/413-022 (zöld vonal: 80/931-001)
Fax: +36-68/411-545
Email: varoshaza@oroshaza.hu

Hivatali kapu:

Rövid név: OVHO
KRID: 459269978

A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése

Hivatal Szervezeti felépítése

Részletes szervezeti felépítés:

1. Polgármester, alpolgármesterek

Dávid Zoltán polgármester
Dávid Zoltán
polgármester
FIDESZ-KDNP
Bojtor István képviselő,alpolgármester
Bojtor István
képviselő, alpolgármester
FIDESZ-KDNP
Oravecz Nóra képviselő,alpolgármester
Oravecz Nóra
képviselő, alpolgármester
FIDESZ-KDNP
Nincs arckép
Molnár Béla
Nem a képviselő testület tagjai közül megválasztott társadalmi megbízatású alpolgármester
FIDESZ-KDNP

2. Jegyző, aljegyző

Nincs arckép
Dr. Burai Mihály
jegyző
Dr. Nikolics Nikoletta
Dr. Nikolics Nikoletta
aljegyző

3. Jegyzői kabinet

Munkatársak:

 • Benke Csilla Erzsébet
 • Demeter Csaba
 • Dobróka Ágnes
 • Dr. Berczely Zsuzsanna
 • Dr. Pető Margit
 • Hudákné Dombovári Orsolya
 • Királyné Kovács Krisztina
 • Kovács-Botyánszki Gabriella
 • Mákné Berki Ágnes
 • Merza Cintia
 • Nagyné Kovács Nóra
 • Patyi Gábor
 • Szuhaj Szandra
 • Ugróné Bjelik Márta Zsuzsanna
 • Vas Norbert

Munkatársak:

 • Benke Csilla Erzsébet
 • Demeter Csaba
 • Dobróka Ágnes
 • Dr. Berczely Zsuzsanna
 • Dr. Pető Margit
 • Hudákné Dombovári Orsolya
 • Királyné Kovács Krisztina
 • Kovács-Botyánszki Gabriella
 • Mákné Berki Ágnes
 • Merza Cintia
 • Nagyné Kovács Nóra
 • Patyi Gábor
 • Szuhaj Szandra
 • Ugróné Bjelik Márta Zsuzsanna
 • Vas Norbert

Ügytípusok:

 • Közbiztonsági ügyek
 • Városi főépítészi és főmérnöki, továbbá belső mérnöki tanácsadási feladatok ellátása
 • Címer- és zászlóhasználat
 • Zöld Vonal

Ügytípusok:

 • Közbiztonsági ügyek
 • Városi főépítészi és főmérnöki, továbbá belső mérnöki tanácsadási feladatok ellátása
 • Címer- és zászlóhasználat
 • Zöld Vonal

Szervezeti alegységek:

Jogi Csoport:

Vezető:
Dr. Ligeti Lea Adrienn


Munkatársak:
Dr. Miszlai Judit
Dr. Szántó Mária

4. Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály

Vezető:

Munkatársak:

 • Antal Lászlóné
 • Bányainé Márton Diána
 • Balogh Ákos
 • Czinkócziné Korcsok Judit
 • Dancsó Erzsébet
 • Deák Rudolf
 • Dénes Erika
 • Horváth Lajos Zsolt
 • Horváth Zsigmond
 • Horváthné Kliment Marianna
 • Kovács Rózsa
 • Menezdorf Ákos
 • Nagyné Viczián Éva
 • Nádasdi Margit
 • Németh Ágnes
 • Olaszné Kovács Erika
 • Papp-Briezsnyik Ágnes
 • Pócsik Márta
 • Selyem Erika
 • Sin Mária Ilona
 • Sonkolyos Mihály Attiláné
 • Szabó Ildikó Katalin
 • Szász Edit Brigitta
 • Szűcs Csaba Istvánné
 • Szvetlik Anita Gizella
 • Tóth Viktor Márk
 • Trellegyikné Tóth Tímea Andrea
 • Varga Emma
 • Verasztó Ervin
 • Zentai Anna

Vezető:

Munkatársak:

 • Antal Lászlóné
 • Bányainé Márton Diána
 • Balogh Ákos
 • Czinkócziné Korcsok Judit
 • Dancsó Erzsébet
 • Deák Rudolf
 • Dénes Erika
 • Horváth Lajos Zsolt
 • Horváth Zsigmond
 • Horváthné Kliment Marianna
 • Kovács Rózsa
 • Menezdorf Ákos
 • Nagyné Viczián Éva
 • Nádasdi Margit
 • Németh Ágnes
 • Olaszné Kovács Erika
 • Papp-Briezsnyik Ágnes
 • Pócsik Márta
 • Selyem Erika
 • Sin Mária Ilona
 • Sonkolyos Mihály Attiláné
 • Szabó Ildikó Katalin
 • Szász Edit Brigitta
 • Szűcs Csaba Istvánné
 • Szvetlik Anita Gizella
 • Tóth Viktor Márk
 • Trellegyikné Tóth Tímea Andrea
 • Varga Emma
 • Verasztó Ervin
 • Zentai Anna

Ügytípusok:

 • Adóérték-bizonyítvány kiállítása
 • Adóigazolás
 • Adókönyvelés
 • Bejelentkezés a helyi adók alá
 • Bérlakás értékesítés, lakásvásárlási támogatás analitikus nyilvántartása,
 • hátralékok
 • Bírósági költségmentességhez szükséges igazolás
 • Építményadó bevallás
 • Gépjárműadó
 • Idegenforgalmi adó bevallás
 • Iparűzési adóbevallás
 • Közcélú foglalkoztatással kapcsolatos személyügyi, munkügyi feladatok
 • Méltányossági kérelmek adóügyekben
 • Segélyek kifizetése
 • Végrehajtás

Ügytípusok:

 • Adóérték-bizonyítvány kiállítása
 • Adóigazolás
 • Adókönyvelés
 • Bejelentkezés a helyi adók alá
 • Bérlakás értékesítés, lakásvásárlási támogatás analitikus nyilvántartása,
 • hátralékok
 • Bírósági költségmentességhez szükséges igazolás
 • Építményadó bevallás
 • Gépjárműadó
 • Idegenforgalmi adó bevallás
 • Iparűzési adóbevallás
 • Közcélú foglalkoztatással kapcsolatos személyügyi, munkügyi feladatok
 • Méltányossági kérelmek adóügyekben
 • Segélyek kifizetése
 • Végrehajtás
Szervezeti alegységek:
Költségvetési Csoport

A Költségvetési csoport megtervezi az Önkormányzat költségvetését és az ezzel kapcsolatos önkormányzati döntéseket előkészíti és megalapozza. Figyelemmel kíséri a költségvetés végrehajtását. Az évközi pénzforgalmat bonyolítja.

Az Önkormányzat költségvetési főszámlája: 11733041-15346315

Vezető:

Ügytípusok:

 • Közcélú foglalkoztatással kapcsolatos személyügyi, munkügyi feladatok

Szervezeti főegység:

 • Közgazdasági Iroda
Pénzügyi és Számviteli Csoport

 

Szervezeti főegység:

 • Közgazdasági Iroda
Adó Csoport

Vezető:

Munkatársak:

Ügytípusok:

 • Adóérték-bizonyítvány kiállítása
 • Adóigazolás
 • Adókönyvelés
 • Bejelentkezés a helyi adók alá
 • Bírósági költségmentességhez szükséges igazolás
 • Építményadó bevallás
 • Gépjárműadó
 • Idegenforgalmi adó bevallás
 • Iparűzési adóbevallás
 • Méltányossági kérelmek adóügyekben
 • Végrehajtás

Szervezeti főegység:

 • Közgazdasági Iroda
Gondnokság

Vezető:

Munkatársak:

Ügytípusok:

 • Jelenleg nem áll rendelkezésre ilyen adat!

Szervezeti főegység:

 • Közgazdasági Iroda

5. Általános Igazgatási Osztály

Ügytípusok:

 • A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése esetén eljárás lefolytatása
 • Állampolgársági ügyek (honosítás, eskütétel)
 • Állategészségügyi-, ebrendészeti feladatokban közreműködés
 • Anyakönyvi kivonatok kiadása (születési, házassági, halotti)
 • Bejegyzett élettársi kapcsolat létrehozását megelőző eljárás
 • Birtokvédelmi ügyek
 • Cím megállapítás
 • Családi jogállás rendezése
 • Hagyaték
 • Használt lakás vásárlási támogatás
 • Hatósági bizonyítvány
 • Hatósági hirdetmények
 • Hazai anyakönyvezés
 • Házassági név módosítása
 • Házassági szándék bejelentése
 • Házszám megállapítása
 • Kereskedelmi tevékenységek végzésének bejelentése, engedélyezése
 • Közbiztonsági, közrendvédelmi feladatok ellátása, önkormányzati vagyon védelme
 • Köztemetés
 • Nem üzleti célú szabadidős szálláshelyek nyilvántartása, engedélyezése
 • Névváltoztatás
 • Nyilvántartás az ipartelepekről, a kereskedőkről és a szálláshelyekről
 • Önkormányzati rendeletben tiltott tevékenységek ellenőrzése, szankcionálása hatáskörnek megfelelően
 • Rendszeres települési támogatás
 • Szabálysértési törvényben tiltott tevékenységek ellenőrzése, szankcionálása hatáskörnek megfelelően
 • Szakhatósági állásfoglalások
 • Szálláshely-üzemeltetés engedélyezése
 • Szemétszállítási települési támogatás (70 év felett)
 • Születés anyakönyvezése
 • Születési név megváltoztatás
 • Talált tárgyak
 • Telepengedélyezési eljárások
 • Településrész név megállapítása, közterület elnevezése, az elnevezés megváltoztatása
 • Teljes hatályú apai elismerés és feltételei
 • Termőföld adásvételének, haszonbérbe adásának kifüggesztése
 • Újszülöttek köszöntése, életkezdési támogatás
 • Vásár, piac engedélyezési eljárás
 • Viszonylati jegy váltására jogosító hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárás
 • Zenés, táncos rendezmények engedélyezése
 • Zenés, táncos rendezvényekről nyilvántartás

Ügytípusok:

 • A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése esetén eljárás lefolytatása
 • Állampolgársági ügyek (honosítás, eskütétel)
 • Állategészségügyi-, ebrendészeti feladatokban közreműködés
 • Anyakönyvi kivonatok kiadása (születési, házassági, halotti)
 • Bejegyzett élettársi kapcsolat létrehozását megelőző eljárás
 • Birtokvédelmi ügyek
 • Cím megállapítás
 • Családi jogállás rendezése
 • Hagyaték
 • Használt lakás vásárlási támogatás
 • Hatósági bizonyítvány
 • Hatósági hirdetmények
 • Hazai anyakönyvezés
 • Házassági név módosítása
 • Házassági szándék bejelentése
 • Házszám megállapítása
 • Kereskedelmi tevékenységek végzésének bejelentése, engedélyezése
 • Közbiztonsági, közrendvédelmi feladatok ellátása, önkormányzati vagyon védelme
 • Köztemetés
 • Nem üzleti célú szabadidős szálláshelyek nyilvántartása, engedélyezése
 • Névváltoztatás
 • Nyilvántartás az ipartelepekről, a kereskedőkről és a szálláshelyekről
 • Önkormányzati rendeletben tiltott tevékenységek ellenőrzése, szankcionálása hatáskörnek megfelelően
 • Rendszeres települési támogatás
 • Szabálysértési törvényben tiltott tevékenységek ellenőrzése, szankcionálása hatáskörnek megfelelően
 • Szakhatósági állásfoglalások
 • Szálláshely-üzemeltetés engedélyezése
 • Szemétszállítási települési támogatás (70 év felett)
 • Születés anyakönyvezése
 • Születési név megváltoztatás
 • Talált tárgyak
 • Telepengedélyezési eljárások
 • Településrész név megállapítása, közterület elnevezése, az elnevezés megváltoztatása
 • Teljes hatályú apai elismerés és feltételei
 • Termőföld adásvételének, haszonbérbe adásának kifüggesztése
 • Újszülöttek köszöntése, életkezdési támogatás
 • Vásár, piac engedélyezési eljárás
 • Viszonylati jegy váltására jogosító hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárás
 • Zenés, táncos rendezmények engedélyezése
 • Zenés, táncos rendezvényekről nyilvántartás
További adatok
Az Általános Igazgatási Osztály
ügyeinek részletes leírása

6. Szociális, Gyámhatósági és Egészségügyi Osztály

Osztályvezető:

 • Klemmné Kalcsó Lilla

Osztályvezető-helyettes:

Munkatársak:

Osztályvezető:

 • Klemmné Kalcsó Lilla

Osztályvezető-helyettes:

Munkatársak:

Ügytípusok:

 • Adósságkezelési célú települési támogatás
 • Átmeneti települési támogatás (felnőtt)
 • Családi jogállás rendezése
 • Egyszeri juttatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek
 • Gyermekek rendkívüli települési támogatása
 • Gyógyszer-kiváltás települési támogatása
 • Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet
 • Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása
 • Köztemetés
 • Lakhatási települési támogatás
 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
 • Rendszeres települési támogatás
 • Szemétszállítási települési támogatás (70 év felett)
 • Szilárd tüzelőanyag vásárlása céljából átmeneti települési támogatás
 • Újszülöttek köszöntése
 • Temetési települési támogatás
 • Vagyonleltár
 • Vállalkozó háziorvosokkal kapcsolatos feladatok
 • Védőoltás települési támogatása

Ügytípusok:

 • Adósságkezelési célú települési támogatás
 • Átmeneti települési támogatás (felnőtt)
 • Családi jogállás rendezése
 • Egyszeri juttatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek
 • Gyermekek rendkívüli települési támogatása
 • Gyógyszer-kiváltás települési támogatása
 • Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet
 • Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása
 • Köztemetés
 • Lakhatási települési támogatás
 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
 • Rendszeres települési támogatás
 • Szemétszállítási települési támogatás (70 év felett)
 • Szilárd tüzelőanyag vásárlása céljából átmeneti települési támogatás
 • Újszülöttek köszöntése
 • Temetési települési támogatás
 • Vagyonleltár
 • Vállalkozó háziorvosokkal kapcsolatos feladatok
 • Védőoltás települési támogatása

7. Városfejlesztési és Településüzemeltetési Osztály​

Településüzemeltetési csoportvezető:

Osztályvezető-helyettes:

Munkatársak:

Településüzemeltetési csoportvezető:

Osztályvezető-helyettes:

Munkatársak:

Ügytípusok:

 • Állatvédelmi, állattartási ügycsoport
 • Behajtási engedély
 • Ebnyilvántartás
 • Földhaszonbér szerződések megkötésének előkészítése
 • Gyümölcsültetvény telepítése
 • Hulladékgazdálkodás
 • Kapubejáró /útcsatlakozás engedélyezése
 • Közterület foglalási engedélyek kiadása
 • Közterületi fakivágási, fatelepítési engedélyek kiadása
 • Közút nem közlekedési célú igénybevétele ( Közterület bontás )
 • Levegőtisztaságvédelem
 • Növényvédelem, növényegészségügy
 • Önkormányzati bérlakások pályáztatása
 • Tulajdonosi és Közútkezelői hozzájárulás
 • Útvonal engedély
 • Vadászat
 • Veszélyes és veszélyesnek nyilvánított ebek nyilvántartása
 • Vízügyi engedélyek, kötelezések
 • Zaj- és rezgésvédelem

Ügytípusok:

 • Állatvédelmi, állattartási ügycsoport
 • Behajtási engedély
 • Ebnyilvántartás
 • Földhaszonbér szerződések megkötésének előkészítése
 • Gyümölcsültetvény telepítése
 • Hulladékgazdálkodás
 • Kapubejáró /útcsatlakozás engedélyezése
 • Közterület foglalási engedélyek kiadása
 • Közterületi fakivágási, fatelepítési engedélyek kiadása
 • Közút nem közlekedési célú igénybevétele ( Közterület bontás )
 • Levegőtisztaságvédelem
 • Növényvédelem, növényegészségügy
 • Önkormányzati bérlakások pályáztatása
 • Tulajdonosi és Közútkezelői hozzájárulás
 • Útvonal engedély
 • Vadászat
 • Veszélyes és veszélyesnek nyilvánított ebek nyilvántartása
 • Vízügyi engedélyek, kötelezések
 • Zaj- és rezgésvédelem

8. Városrendészet

rendor

Munkatársak:

 • Égető Gábor Imre
 • Balázs István
 • Széni Tibor
 • Tóth Lajos Zoltán
 • Hajba Gábor Bence

Munkatársak:

 • Égető Gábor ImreBalázs István
 • Széni Tibor
 • Tóth Lajos Zoltán
 • Hajba Gábor Bence
Lap olvasása Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Scroll to Top
Orosháza Önkormányzatának honlapja