A Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont – Orosháza (5900 Orosháza, Táncsics u. 2-4.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. – alapján pályázatot hirdet tagintézményvezető-helyettes Vörösmarty Mihály Tagintézmény Rákóczitelepi telephely vezető beosztás betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2012.08.01-tól 2017.07.31-ig szól

A munkavégzés helye: 5900 Orosháza, Iskola u. 36.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • helyi szabályozók elkészítése, módosítása; – a Rákóczitelepi telephely képviselete; – a Rákóczitelepi telephely nevelőtestületének és pedagógiai munkájának irányítása, ellenőrzése,
 • a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése; baleset-, tűz-és munkavédelmi feladatok elvégzése; ügyvitel, statisztika vezetése a telephelyre vonatkozóan; – kapcsolattartás a főigazgatóval, a Vörösmarty Mihály Tagintézmény vezetőjével, az intézmény egyéb vezető alkalmazottaival, a közvetlen és közvetett partnerekkel; – a telephely gazdálkodásának irányítása;

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet a Kjt. végrehajtásáról a közoktatási intézményekben rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • főiskola, a 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 18. § (1) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképzettség
 • pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat
 • a nevelési, oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre szóló alkalmazás
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • rendelkezik többcélú, közös igazgatású közoktatási intézményre vonatkozó szervezeti, irányítási ismeretekkel, tapasztalatokkal
 • minőségirányítási rendszerben való jártasság
 • Integrált Pedagógiai Rendszer működtetésében való tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok fénymásolata
 • szakmai életrajz
 • vezetési program (a tagintézmény telephelyének vezetésére vonatkozó szakmai program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel)
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2012. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. május 21.

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont-Orosháza címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Táncsics u. 2-4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a beosztás megnevezését:
-3-2012: tagintézményvezető-helyettes Vörösmarty Mihály Tagintézmény Rákóczitelepi telephely

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatok a 138/1992. (X.8.) Korm. rendeletben foglalt benyújtási és véleményezési határidőt követően kerülnek elbírálásra.

A pályázat elbírásának határideje: 2012. június 30.

Lap olvasása Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Scroll to Top
Orosháza Önkormányzatának honlapja