A Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont – Orosháza (5900 Orosháza, Táncsics u. 2-4.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. – alapján pályázatot hirdet igazgató Székhelyintézmény magasabb vezető beosztás betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2012.08.01-től 2017.07.31-ig szól

A munkavégzés helye: 5900 Orosháza Táncsics u. 2-4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
a székhelyintézmény szakszerű és törvényes működésének biztosítása; – helyi szabályozók elkészítése, módosítása; – a székhelyintézmény képviselete; – székhelyintézmény nevelőtestületének és pedagógiai munkájának irányítása, ellenőrzése, – a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése; baleset-, tűz-és munkavédelmi, katasztrófavédelmi és rendkívüli esetekben szükséges feladatok elvégzése; ügyvitel, statisztika vezetése a székhelyintézményre vonatkozóan; – kapcsolattartás a főigazgatóval és vezető alkalmazottaival, a tagintézmény-vezető igazgatókkal és azok helyetteseivel, a közvetlen és közvetett partnerekkel; – a székhelyintézmény gazdálkodásának irányítása; – az intézmény Igazgatótanácsának tagjaként az SzMSz-ben szabályozott feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet a Kjt. végrehajtásáról a közoktatási intézményekben rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • egyetem, a 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 18. § (1) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképzettség
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat
 • a nevelési, oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre szóló alkalmazás
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • rendelkezik többcélú, közös igazgatású közoktatási intézményre vonatkozó szervezeti, irányítási ismeretekkel, tapasztalatokkal
 • érettségi vizsgák szervezésében való jártasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok fénymásolata
 • szakmai életrajz
 • vezetési program (a székhelyintézmény vezetésére vonatkozó szakmai program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel)
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2012. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. május 21.

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont-Orosháza címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Táncsics u. 2-4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a beosztás megnevezését:
-2-2012: igazgató Székhelyintézmény

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatok a 138/1992. (X.8.) Korm. rendeletben foglalt benyújtási és véleményezési határidőt követően kerülnek elbírálásra. A vezetői megbízásról az Igazgatótanács dönt.

A pályázat elbírásának határideje: 2012. június 30.

Lap olvasása Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Scroll to Top
Orosháza Önkormányzatának honlapja