Tájékoztatjuk Önöket, hogy a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban Htv.) változása miatt 2018. január 1-jei hatállyal, kötelező jelleggel bevezetésre került a reklámhordozók adóztatása az építményadóban.

Az eddig hatályos Htv. szerint az építményadó kötelezettség a lakás és nem lakás céljára szolgáló épülete, épületrészre terjedt ki, mely mellett 2018-tól az adókötelezettség kiterjed az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozóra. Értelemszerűen az új adótárgy bevezetése Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 20/2010. (XII.20.) önkormányzati rendeletének (Továbbiakban: helyi adó rendelet) építményadó rendelkezéseinek módosítását is szükségessé tette.

A Htv. és a helyi adó rendelet hatályos szabályozása alapján 2018. január 1-jétől adókötelessé válik az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó. (Htv. 11/A. §)

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény értelmében:

  • reklámhordozó a funkcióját vagy létesítésének célját tekintve túlnyomórészt a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklám közzétételét, illetve elhelyezését biztosító, elősegítő vagy támogató eszköz, berendezés, létesítmény.
  • reklám: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 3. § d) pontja szerinti gazdasági reklám, ide nem értve

a) a cégtáblát, üzletfeliratot, a vállalkozás használatában álló ingatlanon elhelyezett, a vállalkozást népszerűsítő egyéb feliratot és más grafikai megjelenítést,
b) az üzlethelyiség portáljában (kirakatában) elhelyezett gazdasági reklámot,
c) a járművön elhelyezett gazdasági reklámot, továbbá
d) a tulajdonos által az ingatlanán elhelyezett, annak elidegenítésére vonatkozó ajánlati felhívást (hirdetést), valamint a helyi önkormányzat által lakossági apróhirdetések közzétételének megkönnyítése céljából biztosított táblán vagy egyéb felületen elhelyezett, kisméretű hirdetéseket.

  • gazdasági reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint dolog módjára hasznosítható természeti erőket – (továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy az áru, árujelző ismertségének növelésére irányul.

Az adó alanya az, aki az év első napján a reklámhordozó Polgári Törvénykönyv szerinti tulajdonosa. (Htv. 12/A. §)

Adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése: az adókötelezettség a reklámhordozó elhelyezésére vonatkozó hatósági engedély kiadását, engedély hiányában a reklámhordozó ingatlanon való elhelyezését követő év első napján keletkezik. Az adókötelezettség a reklámhordozó lebontása, eltávolítása vagy megsemmisülése, de legkorábban az adókötelezettség keletkezése évének utolsó napjával szűnik meg. (Htv. 14. § (5) bekezdés)

Az adó alapja a reklámhordozó reklámközzétételre használható, négyzetméterben – két tizedesjegy pontossággal – számított felülete. (Htv. 15/A. §)

Az építményadó mértéke a településképről szóló törvény szerinti reklámhordozó esetén, amennyiben a reklámhordozó reklámközzétételre használható felülete

a 2 m2-t nem haladja meg 0,- Ft/ m2/év, ha

nagyobb 2 m2–nél 12.000,- Ft/ m2/év.

A fenti jogszabályok alapján a reklámhordozó tulajdonosának a 2018. január 1-jén a tulajdonában álló reklámhordozókról adatbejelentést kell tennie a honlapon megtalálható adatbejelentési nyomtatványon. Az adatbejelentést az adóalanyoknak 2018. január 1-jét követően, de legkésőbb 2018. január 15-ig kell megtenniük! Amennyiben a reklámhordozó megszerzése év közben történik, arról az adatbejelentést a szerzést követő év január 15-ig kell megtenni.

Az adatbejelentés alapján a 2 m2 alatti területű reklámhordozó tulajdonosát adófizetési kötelezettség nem terheli. A 2 m2 feletti területű reklámhordozó tulajdonosának az építményadót – ún. kivetéses adóként – határozatban fogja az önkormányzati adóhatóságunk előírni, amit az adó alanyának (tulajdonosnak) két egyenlő részletben – március 15. és szeptember 15. napjáig – kell megfizetnie.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Adózókat, hogy a reklámhordozó utáni építményadóról történő adatbejelentési nyomtatvány megtalálható a

http://www.oroshaza.hu/2015/01/01/helyiado-aktualis-valtozasok-a-helyi-adoztatasban/ oldalon (ezen az oldalon a helyi adó rendelet is megtekinthető) az Adónyomtatványok-2018 sorra kattintva, vagy a

http://www.oroshaza.hu/forums/topic/adonyomtatvanyok-2018/ oldalon.

Kérjük, hogy a reklámhordozó tulajdonosok az adatbejelentést 2018. január 15. napjáig szíveskedjenek teljesíteni!

 

Az építményadót érintő másik változás, hogy 2018. január 1-től a vállalkozások tulajdonában lévő, illetve a magánszemélyek tulajdonában lévő, de üzleti célokra használt lakások és a lakással egy hrsz-on szereplő gépjárműtároló adómentessége megszűnik. A helyi rendeletben az adó mértéke 0,- Ft/ m2/évben került meghatározásra. Így az adókötelessé váló lakások és a lakással egy hrsz-on szereplő gépjárműtároló esetében ugyancsak 2018. január 15-ig kell bejelentést tenni, azonban fizetési kötelezettség nem keletkezik.

Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy

  1. a gépjárműadó kapcsán 2018 tavaszán az előző évekhez hasonlóan határozatot kap aki 2017. évben használt gépjárművet vett, vagy akinek a gépjárműje utáni adóban a jármű kora miatt adómérték-váltás következik be, továbbá aki 2017. december 1 napját követően helyezett forgalomba gépjárművet. A határozatok kézbesítése után a márciusi adóelőleg fizetési határidőig minden adózó számlaegyenleg-értesítőt is kap. Magánszemélyek részére csatoljuk a szükséges befizetési csekket, a vállalkozások továbbra is átutalással teljesíthetik befizetéseiket. A csoportos beszedési megbízások visszavonásig érvényesek.
  2. a mezőőri járulékkal kapcsolatosan a járulékfizetésre kötelezetteket a földtulajdonban bekövetkezett változások miatt adatpontosítás céljából megkeressük. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy egy nyomtatványt fognak kapni a használatukban lévő területükről, melynek visszaküldésével, az adatok szükséges módosításával igyekszünk a kivetés alapjául szolgáló nyilvántartást aktualizálni.
    Kérünk minden járulékfizetésre kötelezettet a szükséges együttműködésre!

Amennyiben az adókötelezettséggel kapcsolatban kérdése van, szívesen állunk a rendelkezésére!

 

Orosháza, 2018. január 8.

                                                                                         Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

 

Lap olvasása Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Scroll to Top
Orosháza Önkormányzatának honlapja