Orosháza Város Önkormányzata, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet „Nemzetközi Népzenei és Néptánc találkozó” elnevezésű rendezvény (mini-projekt) támogatására.

Orosháza Város Önkormányzata, mint Közvetítő Szervezet

pályázatot hirdet az Integrált, funkcióbővítő városközpont fejlesztés Orosházán elnevezésű városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló „Nemzetközi Népzenei és Néptánc találkozó” elnevezésű rendezvény (mini-projekt) támogatására.

1. A pályázat célja

A helyi közösség bevonásával közösségi programok megvalósítása, melyek erősítik a helyi társadalom kohézióját. További cél a helyi célcsoport igényeinek megfelelő tevékenységek helyi lakosok mobilizálásával történő megvalósulása.

2. A pályázók köre

Helyi, a településen bejegyzett székhellyel /telephellyel/ rendelkező non-profit szervezetek, akik az akcióterületi lakossággal kapcsolatban vannak (az akcióterületen bármilyen módon jelen vannak, vagy a helyszínen a korábbiakban már konkrét akciókat végrehajtottak.)

Az alábbi non-profit szervezetek pályázhatnak:

 • Nonprofit szervezetek (egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület)
 • Nonprofit gazdasági társaságok

Nem nyújthatnak be pályázatot az 1989. évi XXXIII. törvény „a pártok működéséről és gazdálkodásáról” szóló törvény hatálya alá tartozó szervezetek.

3. Támogatható tevékenységek

 • közösségfejlesztést és a szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatás, program kialakítása (kulturális- és sport rendezvény)

A rendezvény elnevezése: „Nemzetközi Népzenei és Néptánc találkozó”

A rendezvény időtartama: 1 nap

A rendezvény felépítésének rövid leírása:

A rendezvény két részből tevődik össze
 • „A” rész: Nemzetközi és hazai néptánc és népzenei csoportok fellépésének biztosítása, gasztronómiai bemutató és kiállítás szervezése és lebonyolítása, színpad biztosítása, hang- és fénytechnika biztosítása, engedélyek, plakátok kihelyezése, hirdetés, műsorközlő biztosítása.
 • „B” rész: Hagyományőrző kézműves foglalkozások lebonyolítása, zárókoncert megszervezése és lebonyolítása, jogdíjak.

A pályázat kötelező eleme kell hogy legyen:

 • „A” pályázat esetén: Nemzetközi és hazai néptánc csoportok fellépésének biztosítása, min. 2 db népzenét játszó zenekar ill. népzenei előadó fellépésének biztosítása, helyi gasztronómiai bemutató és kiállítás szervezése és lebonyolítása, színpad biztosítása, hang- és fénytechnika biztosítása, a szervezéshez kapcsolódó valamennyi engedély beszerzése, hirdetés (min 2 alkalommal a helyi újságban), min. 100 db A/2 méretű plakát gyártása és kihelyezése, műsorközlő biztosítása.
 • „B” pályázat esetén: Hagyományőrző kézműves foglalkozások lebonyolítása (min. 5 féle) min 90 perces élő folk-rock koncert biztosítása a nap záró eseményként, valamint az ehhez kapcsolódó jogdíjak.

Elszámolható költségek:

 • kizárólag a rendezvény sikeres végrehajtásához / megvalósításához közvetlenül kapcsolódó forgóeszközök, helyszín- és eszközbérlések, valamint szolgáltatások számolhatók el.

[box]A „Nemzetközi népzenei és néptánc találkozó” mini-projekt megvalósításának időpontja: 2013. augusztus 17.
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Támogatási intenzitás: 100%
Támogatás összege: összesen 2.596.000,- FT
„A” pályázat esetében: 1.276.000.-Ft
„B” pályázat esetében: 1.320.000.-Ft
A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. július 1-től július 4-ig[/box]

4. Pályázat benyújtása

A részletes pályázati útmutató, a jelentkezési lap, valamint a kapcsolódó dokumentumok elérhetők a város honlapján (ide kattintva letölthető), valamint nyomtatott formában az Polgármesteri Hivatal II. emelet 17 sz.irodájában.

A pályázatok magyar nyelven, kizárólag a jelentkezési lap kitöltésével nyújthatók be. Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség.

A pályázatot 2 példányban (egy eredeti és egy másolat, valamint további egy elektronikus példányban (CD/DVD lemezen), zárt csomagolásban, kizárólag személyesen az alábbi címen kell benyújtani:
Polgármesteri Hivatal, 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. II. emelet 17.sz iroda Barák Anitánál

A pályázatok csomagolásán fel kell tüntetni a pályázati felhívás pontos címét és kódját:
„Nemzetközi népzenei és néptánc találkozó” RE2013-03/A vagy RE2013-03/B

Benyújtásnak az az időpont minősül, amikor a személyes átadás-átvétel megtörtént. A Közvetítő Szervezet az átadás-átvétel során az átvételi dokumentáció minden példányán szerepelteti az átvétel időpontját az év, hónap, nap, óra, perc megjelölésével.

A benyújtási határidő előtt a pályázók kérdéseiket a 06-68/413-022/306-os telefonszámon vagy a Baraka@oroshaza.hu e-mail címen tehetik fel.

5. A pályázathoz benyújtandó dokumentumok

 1. Jelentkezési lap
 2. Aláírási címpéldány vagy aláírás-minta (Banki aláírás bejelentő karton bank által hitelesített másolata is megfelelő)
 3. Létesítő okirat másolata (30 napnál nem régebbi bírósági kivonat)
 4. Referenciaigazolás
 5. Költségvetést alátámasztó dokumentumok (a szakmai tartalom bemutatásával):
  1. árajánlatok (60 napnál nem régebbi)
  2. költségbecslések (saját teljesítés esetén)
 6. Nyilatkozat a pályázó részéről – melyben felelőssége teljes tudatában nyilatkozik – hogy nincs 30 napot meghaladó köztartozása

Leave a Comment

Lap olvasása Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Scroll to Top
Orosháza Önkormányzatának honlapja