Orosháza Város Önkormányzata pályázatot hirdet a városban működő civil szervezetek részére. A pályázat megnevezése: Pályázat közművelődési célú támogatásra.

A pályázat célja: az Önkormányzat közművelődési rendeletében meghatározott feladatellátás támogatása, különös tekintettel a hagyományőrző, ill. hagyományteremtő rendezvényekre.

Pályázati feltételek:

 • Pályázatot nyújthat be minden olyan, a közművelődési rendelet hatálya alá tartozó önálló jogi személyiségű szervezet, amely a pályázat kiírását megelőző év október 1-ig benyújtotta a pályázati évre vonatkozó megvalósítandó városi programtervét.
 • Pályázni csak az Orosháza város területén, a pályázat évében megvalósítandó közművelődési programra lehet.

Érvénytelen az a pályázat:

 • amelyet hiányosan,
 • határidő lejárta után adnak be,
 • pártok, érdekvédelmi szervezetek (pl. szakszervezet), közművelődési vagy együttműködési megállapodás keretében támogatott szervezetek, sportegyesületek, nyújtottak be,
 • amelyet olyan szervezet nyújtott be, amely az elmúlt öt évben nem számolt el az Önkormányzat által nyújtott anyagi támogatással

A pályázathoz csatolandó kötelező mellékletek:

 • a szervezet önálló jogi személyiségét igazoló okirat hiteles fénymásolata,
 • Együttes Adóigazolás, hogy a pályázónak esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása, vám és adótartozása nincs (beszerezhető : az APEH ügyfélszolgálatnál Orosháza, Szabadság tér 3-5)
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó szervezet bírósági végrehajtás alatt nem áll,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a támogatott vállalja a cél szerinti felhasználási és elszámolási kötelezettséget, valamint együttműködik a Támogatóval a támogatás felhasználásának ellenőrzése során.
 • támogatott nyilatkozik, hogy tartózkodik minden olyan megnyilvánulástól, mely a támogató jó hírének vagy érdekeinek sérelmével jár együtt,
 • nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról … (a nyilatkozatokhoz a nyomtatványok mellékelve)

Egyéb pályázati tudnivalók:

 • A pályázatot a Pályázati adatlapon, a szükséges mellékletekkel ellátva egy eredeti példányban kell benyújtani
 • A pályázaton odaítélt összeg felhasználható más pályázat önrészeként (ebben az esetben pályázati célként ezt kell megjelölni).

A pályázat benyújtásának határideje:

 • A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Alpolgármesteri Titkárságára kell benyújtani 2010. június 10-én (csütörtök) 12 óráig.

A pályázatok elbírálása:

 • A szervezetek, egyesületek pályázatáról a Kulturális Bizottság dönt.
 • Alapítványok esetében a Kulturális Bizottság javaslata alapján Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.
 • A pályázatok elbírálásának várható határideje 2010. július hónap.
 • A pályázatok elbírálásáról a pályázók levélben értesítést kapnak.
 • A pályázati döntést a pályáztató helyben szokásos módon közzéteszi.

További letölthető anyagok:

Orosháza, 2010. május 26.

Dr. Dancsó József sk. Zalai Mihály sk.
alpolgármester Kulturális Bizottság elnöke

További információ: Csányiné Kádár Tünde vezető főtanácsos
Polgármesteri Hivatal Orosháza Szabadság tér 4-6.
Tel. 68/413-022 178-as mellék
e-mail: csanyinekt@oroshaza.hu

Leave a Comment

Lap olvasása Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Scroll to Top
Orosháza Önkormányzatának honlapja