Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2013. június hó 28-án (péntek) 09.00 órai kezdettel tartja a Városháza I. emeleti Nagytanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Közmeghallgatás

Napirend

Nyilvános ülés

 • 1.) Orosházi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézet Vezetőjének tájékoz-tatója
  • Előadó: Dr. Mucsi Gyula Helyettesítő Járási Tisztifőorvos
 • 2.) Orosházi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal Vezetőjének tájékoztatója
  • Előadó: Dr. Pokorádi András Hatósági Főállatorvos
 • 3.) Helyi Esélyegyenlőségi Program megalkotása
  • Előadó: Dr. Dancsó József polgármester
 • 4.) Csatlakozás a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft-hez
  • Előadó: Dr. Dancsó József polgármester
 • 5.) Helyi menetrend szerinti autóbuszközlekedéssel kapcsolatos döntés
  • Előadó: Dr. Dancsó József polgármester (Az előterjesztés később kerül postázásra.)
 • 6.) A Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont – Oroshá-za átszervezésének véleményezése
  • Előadó: Dr. Dancsó József polgármester
 • 7.) A Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont keretében működő tehetséggondozó program támogatása
  • Előadó: Dr. Blahó János főigazgató (Az előterjesztés később kerül postázásra.)
 • 8.) Az önkormányzati feladatokról szóló 36/2012. (XII.21.) önkormányzati ren-delet módosítása
  • Előadó: Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária címzetes főjegyző
 • 9.) Az „Extrém Sportpálya” működtetéséhez kapcsolódó döntések meghoza-tala
  • Előadó: Dr. Dancsó József polgármester
 • 10.) Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kötött közszolgálta-tási szerződés módosítása
  • Előadó: Dr. Dancsó József polgármester
 • 11.) Döntés a „Közigazgatási partnerség erősítése” című ÁROP-1.A.6-2013 kódszámú pályázat benyújtásáról
  • Előadó: Dr. Dancsó József polgármester
 • 12.) A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet-tervezet
  • Előadó: Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária címzetes főjegyző
 • 13.) Orosháza Város Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdál-kodási terve
  • Előadó: Csizmadia Ibolya alpolgármester
 • 14.) Orosháza, Dankó u. 3/1 és a Dankó u. 3/2 szám alatti önkormányzati bér-lakások egyesítése
  • Előadó: Hagymási László irodavezető
 • 15.) Döntés hitelek felvételéről
  • 15/1.) Döntés folyószámla- és munkabérhitel felvételéről
   • Előadó: Dr. Dancsó József polgármester
  • 15/2.) Döntés adósságmegújító hitel felvételéről
   • Előadó: Dr. Dancsó József polgármester
 • 16.) Orosháza Város Önkormányzat 2013. évi Közbeszerzési Tervének 1. számú módosítása
  • Előadó: Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária címzetes főjegyző
 • 17.) Támogatási kérelmek elbírálása
  • 17/1.) Pénzbeli támogatás nyújtása az árvíz sújtotta települések megsegí-tésére
   • Előadó: Dr. Dancsó József polgármester
  • 17/2.) Döntés az Orosháza, Pacsirta u 8. alatti ingatlan hasznosításáról
   • Előadó: Dr. Dancsó József polgármester
  • 17/3.) Pénzbeli támogatás nyújtása a Kábítószer-ellenes világnaphoz kapcsolódó plakátok elkészítéséhez
   • Előadó: Dr. Dancsó József polgármester
  • 17/4.) Helyiség biztosítása a Jövő Építők Turisztikai Desztináció Me-nedzsment Közhasznú Egyesület részére
   • Előadó: Dr. Dancsó József polgármester
 • 18.) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésével kapcsolatos döntések (Az előterjesztések később kerülnek postázásra.)
  • 18/1.) Orosháza Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet I. módosítása
   • Előadó: Dr. Dancsó József polgármester, Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária címzetes főjegyző
  • 18/2.) A 2013. évi költségvetési rendelet módosításához kapcsolódó dön-tések meghozatala
   • Előadó: Dr. Dancsó József polgármester
 • 19.) Tájékoztató az Önkormányzat adósságállományának Magyar Állam által történő részbeni átvállalásáról
  • Előadó: Dr. Dancsó József polgármester (Az előterjesztés később kerül postázásra.)
 • 20.) Interpellációk, kérdések

Zárt ülés

 • 1.) Orosháza, Szabadság tér 5. fsz. 3. szám alatti önkormányzati bérlakás költségelven történő bérbeadására kiírt pályázat elbírálása
  • Előadó: Hagymási László irodavezető
 • 2.) Orosháza, Dr. László Elek ltp. 7/D 4/16. szám alatti önkormányzati bérla-kás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  • Előadó: Hagymási László irodavezető
 • 3.) Orosháza, Október 6. u. 33-35 I/1. szám alatti bérlakás bérbeadására szo-ciális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  • Előadó: Hagymási László irodavezető
 • 4.) Orosháza, Október 6. u. 33-35 III/18. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  • Előadó: Hagymási László irodavezető
 • 5.) Orosháza, Október 6. u. 33-35 V/33. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  • Előadó: Hagymási László irodavezető
 • 6.) Orosháza, Deák Ferenc u. 1/A III/11. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  • Előadó: Hagymási László irodavezető
 • 7.) Orosháza, Hegedűs István u. 25/D fsz. 1. szám alatti bérlakás lakás-előtakarékossági szerződéssel rendelkezők részére való bérbeadás alap-ján kiírt pályázat elbírálása
  • Előadó: Hagymási László irodavezető
 • 8.) Közérdekű bérlőkijelölés
  • Előadó: Dr. Dancsó József polgármester

Az előterjesztés írásos anyagát mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő¬terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást követően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2013. június 21.

Tisztelettel:
Dr. Dancsó József
polgármester

Leave a Comment

Lap olvasása Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Scroll to Top
Orosháza Önkormányzatának honlapja