Orosháza Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága 2016. április hó 26-án (Kedd) 15.00 órakor a Városháza I. emeleti kistanácskozó termében ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

 • 1.) Beszámoló a 2015. évi közfoglalkoztatásról
  • Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester
 • 2.) A Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal kötendő megállapodás elfogadása
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 3.) Beruházási támogatás biztosítása a Kórház részére gyermekorvosi rendelők kialakítása céljából
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 4.) Pályázat benyújtása az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (TOP-4.1.1-15) megvalósítására
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 5.) A nevelési-oktatási intézmények étkezési térítési díjáról szóló rendelet-tervezet
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 6.) A gyermekek ellátásáról szóló önkormányzati rendelettervezet
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 7.) Önkormányzati rendelettervezet használt lakás vásárlási támogatásról
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 8.) Döntés a 2016. évi költségvetés XVII. Szociális védelem fejezete terhére biztosítandó szünidei gyermekétkeztetésről
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 9.) Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonában álló 6209/1 hrsz.-ú ingatlan kijelölése értékesítésre
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 10.) Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.-vel, valamint az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 11.) Az orosházi 7505/3. hrsz. alatti szálloda ingatlan további hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatala
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 12.) Az Önkormányzat által beszerzés alatt álló DOTTO kisvonattal kapcsolatos döntés meghozatala
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 13.) Ingatlan átadás a Bogárzói Lóversenypálya Hasznosító és Szolgáltató Nonprofit Zártkörű Nonprofit Részvénytársaság részére
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 14.) Orosháza Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendelete VI. számú módosítása
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester, Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 15.) Orosháza Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendelete I. számú módosítása
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester, Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 16.) Nagy Gyula Területi Múzeum szakmai munkájának támogatására pályázat benyújtása
  • Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester
 • 17.) Döntés Dr. Krajczár István feladat-ellátási szerződésének módosításáról (orosházi 5. számú háziorvosi körzet)
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 18.) Döntés a régi szennyvíztisztító telep eszközeinek eladásáról
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 19.) Egyebek

Zárt ülés keretében:

 • 1.) Szociális étkeztetés személyi térítési díjának mérséklésére irányuló méltányossági kérelmek
  • Előadó: Kovács György irodavezető

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást követően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2016. április 22.

Tisztelettel:
Kovács Péter s.k. 
a Bizottság Elnöke

Lap olvasása Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Scroll to Top
Orosháza Önkormányzatának honlapja