Tisztelt Képviselő/Bizottsági tag!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2016. április 29-én (péntek) 9.00 órai kezdettel tartja.

A fent megjelölt időpontban tartandó Képviselő-testület ülésének napirendi tárgysorozata az alábbi napirendi pontokkal egészül ki:

 Nyilvános ülés keretében:

 •  Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló rendelettervezet
  • Előadó:Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

Az Ügyrendi Szavazatszámláló Bizottság Elnökét kérem, hogy az anyagot szíveskedjen napirendre felvenni és megtárgyalni.

Zárt ülés keretében:

 • Orosháza, Október 6. u. 33-35. I/5. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  • Előadó: Barák Anita mb. irodavezető

A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Elnökét kérem, hogy szíveskedjen a most kiküldött zárt ülés anyagát napirendre felvenni és megtárgyalni.

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást követően  PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2016. április 26.

Tisztelettel:
Dávid Zoltán
polgármester

 

 

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2016. április 29-én (péntek) 9.00 órai kezdettel tartja a Városháza I. emeleti Nagytanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

 • 1.) Tájékoztató a múzeum fémkereső tevékenységének eredményéről (szóbeli)
  • Előadó: Rózsa Zoltán intézményvezető
 • 2.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 3.) Beszámoló a 2015. évi közfoglalkoztatásról
  • Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester
 • 4.) A Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal kötendő megállapodás elfogadása
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 5.) Beruházási támogatás biztosítása a Kórház részére gyermekorvosi rendelők kialakítása céljából
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 6.) Pályázat benyújtása az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (TOP-4.1.1-15) megvalósítására
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 7.) Az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium vezetésére benyújtott pályázat véleményezése
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 8.) A nevelési-oktatási intézmények étkezési térítési díjáról szóló rendelet-tervezet
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 9.) A gyermekek ellátásáról szóló önkormányzati rendelettervezet
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 10.) Önkormányzati rendelettervezet használt lakás vásárlási támogatásról
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 11.) Döntés a 2016. évi költségvetés XVII. Szociális védelem fejezete terhére biztosítandó szünidei gyermekétkeztetésről
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 12.) Orosháza Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 13.) Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonában álló 6209/1 hrsz.-ú ingatlan kijelölése értékesítésre
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 14.) Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda pályázatának benyújtásával kapcsolatos döntések meghozatala
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 15.) Alapítványok 2015. évi támogatásának elszámolása, 2016. évi támogatása
  • Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester
 • 16.) Orosháza Város Önkormányzat Nagy Gyula Területi Múzeuma múzeum igazgatói pályázati kiírás
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 17.) Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.-vel, valamint az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 18.) Az orosházi 7505/3. hrsz. alatti szálloda ingatlan további hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatala
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 19.) Az Önkormányzat által beszerzés alatt álló DOTTO kisvonattal kapcsolatos döntés meghozatala
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 20.) Ingatlan átadás a Bogárzói Lóversenypálya Hasznosító és Szolgáltató Nonprofit Zártkörű Nonprofit Részvénytársaság részére
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 21.) Orosháza Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendelete VI. számú módosítása
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester, Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 22.) Orosháza Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendelete I. számú módosítása
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester, Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 •  23.) Interpellációk

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást követően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2016. április 22.

Tisztelettel:
Dávid Zoltán 
polgármester

Lap olvasása Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Scroll to Top
Orosháza Önkormányzatának honlapja