Ebösszeírás – 2023

FELHÍVÁS

Tisztelt Ebtartók!

 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat – ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

A 2023. évi ebösszeírás céljából kérem az Orosháza város közigazgatási területén tartott ebek tulajdonosait/tartóit, hogy a www.oroshaza.hu honlapról a https://www.oroshaza.hu/onkormanyzat/letoltheto-dokumentumok/ útvonalon 2023. március 2. napjától letölthető EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP-2023.”, illetve „VÁLTOZÁSBEJELENTŐ ADATLAP-2023.” kitölteni és legkésőbb 2023. április 30. napjáig az alábbiakban felsorolt módokon az önkormányzathoz eljuttatni szíveskedjenek.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként külön kell kitölteni.

A kitöltött adatlapokat az alábbi módokon lehet benyújtani:

➢ postai úton az Orosházi Polgármesteri Hivatal (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) címre,
➢ elektronikusan a varoshaza@oroshaza.hu címre megküldve Tárgy: EBNYILVÁNTARTÁS,
➢ személyesen az Orosházi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatánál elhelyezett gyűjtőládába helyezve.

A kitöltéssel kapcsolatban munkanapokon a 06-68/514-213 telefonszámon kaphatnak tájékoztatást, személyesen az alábbi időpontokban lehet érdeklődni: hétfő: 8:00-12:00 óra; 12:30-16:00 óra, szerda: 8:00-12:00 óra; 12:30-16:00 óra, csütörtök: 8:00-12:00 óra között.

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2023. április 30.

 

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után.

 

Az állatvédelmi bírság alapösszege 75.000,- Ft.

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a polgármesteri hivatal munkatársai ellenőrizni fogják.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a 2020. évben bejelentett ebeket ismét be kell jelenteni!

 

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonos az ebösszeírást követően is köteles az adatokban bekövetkező változásokat, így a szaporulatot, az elhullást írásban bejelenteni a „VÁLTOZÁS BEJELENTŐ ADATLAP”-on.

 

Az eb tulajdonosa és tartója a változás bejelentését az alábbi módokon teheti meg:
➢ személyesen vagy postai úton: Orosháza Város Polgármesteri Hivatala (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) címre
➢ elektronikusan az varoshaza@oroshaza.hu címre megküldve. Tárgy: EBNYILVÁNTARTÁS

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

A bejelentő adatlapok letölthetőek innen:

Ebösszeíró adatlap

letoltes_doc

Változásbejelentő Adatlap

Leave a Comment

Lap olvasása Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Scroll to Top
Orosháza Önkormányzatának honlapja