Ünnepi hulladékszállítási rend Orosházán

Ünnepi hulladékszállítási rend Orosházán   A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tisztelettel tájékoztatja Önöket, hogy Orosházán a pünkösdi ünneptől függetlenül, a kommunális (vegyes) hulladékgyűjtés a megszokott rend szerint történik. Kérjük, hogy a kukákat, minden esetben reggel 6 óráig szíveskedjen megfelelő állapotban az ingatlan elé vagy a gyűjtőpontra kihelyezni! A közszolgáltatással kapcsolatos részletes információkról, ügyintézésről a […]

Lakossági felhívás – Kérelem benyújtása településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat módosításához

Orosháza Város településrendezési eszközeinek (szerkezeti terv, helyi építési szabályzat és annak rajzi mellékleteként a szabályozási terv) módosítását kezdeményezheti a lakosság, a gazdálkodó szervezetek, az egyesületek és a civil szervezetek. Ehhez írásbeli kérelmet lehet benyújtani Orosháza Város Képviselő-testületéhez vagy főépítészéhez.

KÖZHÍRRÉ TÉTEL – A Puszta Büfé vonatkozásában zajkibocsátási határértéket megállapító határozat

Az Orosházi Polgármesteri Hivatal jegyzője, mint I. fokú környezetvédelmi hatóság a Szénás Wald-Ép Kft. gazdasági társaság (székhely: 5931 Nagyszénás, Zrínyi Miklós utca 13., KÜJ száma: 103895312) által 5900 Orosháza, Felsösóstanyák 110. szám alatti ingatlanon üzemeltetett Puszta Büfé elnevezésű vendéglátó ipari egység vonatkozásában zajkibocsátási határérték megállapítása tárgyú ügyben ÁI/924-7/2022. ügyszámon döntést hozott.

FELHÍVÁS – HÉSZ módosítás 2022 lakossági fórum

Orosháza Város Önkormányzata a 123/2021. (XII.21.) K.t., 45/2022. (III.10.) K.t. és 46/2022. (III.10.) K.t. számú Képviselő-testületi határozatokkal elindította a Településrendezési eszközeinek részleges módosításának tervezését intézmény- és gazdaságfejlesztés érdekében. A módosítás a 69/2017. (III.31.) K. t. határozattal elfogadott szerkezeti tervet és a Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2017. (III.31.) önkormányzati rendeletet érinti a város négy különböző helyszínén.

KÖZHÍRRÉ TÉTEL – Az Orosháza külterület 0480/7 – 15. hrsz. alatti ingatlanokon öntözötelep létesítésé­ nek előzetes vizsgálati eljárása.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásokról szóló 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet 3. § (4) bekezdése alapján ezúton közhírré teszem a Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztálya által a Zanócz Antal ügyfél Orosháza külterület 0480/7 – 15. hrsz. alatti ingatlanokon tervezett öntözötelep létesítésének előzetes vizsgálati eljárásáról szóló közleményt.

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux