KÖZHÍRRÉ TÉTEL – A Puszta Büfé vonatkozásában zajkibocsátási határértéket megállapító határozat

Az Orosházi Polgármesteri Hivatal jegyzője, mint I. fokú környezetvédelmi hatóság a Szénás Wald-Ép Kft. gazdasági társaság (székhely: 5931 Nagyszénás, Zrínyi Miklós utca 13., KÜJ száma: 103895312) által 5900 Orosháza, Felsösóstanyák 110. szám alatti ingatlanon üzemeltetett Puszta Büfé elnevezésű vendéglátó ipari egység vonatkozásában zajkibocsátási határérték megállapítása tárgyú ügyben ÁI/924-7/2022. ügyszámon döntést hozott.

FELHÍVÁS – HÉSZ módosítás 2022 lakossági fórum

Orosháza Város Önkormányzata a 123/2021. (XII.21.) K.t., 45/2022. (III.10.) K.t. és 46/2022. (III.10.) K.t. számú Képviselő-testületi határozatokkal elindította a Településrendezési eszközeinek részleges módosításának tervezését intézmény- és gazdaságfejlesztés érdekében. A módosítás a 69/2017. (III.31.) K. t. határozattal elfogadott szerkezeti tervet és a Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2017. (III.31.) önkormányzati rendeletet érinti a város négy különböző helyszínén.

KÖZHÍRRÉ TÉTEL – Az Orosháza külterület 0480/7 – 15. hrsz. alatti ingatlanokon öntözötelep létesítésé­ nek előzetes vizsgálati eljárása.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásokról szóló 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet 3. § (4) bekezdése alapján ezúton közhírré teszem a Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztálya által a Zanócz Antal ügyfél Orosháza külterület 0480/7 – 15. hrsz. alatti ingatlanokon tervezett öntözötelep létesítésének előzetes vizsgálati eljárásáról szóló közleményt.

HÍRDETMÉNY – Ebzárlat

A Békés Megyei Kormányhivatal mint élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró hatóság a rókák veszettségének megelőzése érdekében kihelyezett csalétek-vakcina miatt állat- járványügyi intézkedésként 2022. március 26. – árpilis 15. közötti időszakra vonatkozóan ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelek el.

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux