Orosháza Város Önkormányzata a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Orosháza Város Önkormányzata mezőőr munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Békés megye, Orosháza, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Orosháza város közigazgatási területén a termőföldek őrzése, a termőföldön lévő, illetve ahhoz tartozó termények és termékek, felszerelé-sek, eszközök, haszonállatok, továbbá mezőgazdasági építmények, föld-mérési jelek vagyonvédelme. (A mezőőr feladatait, illetve a tevékenység folytatásának feltételeit az 1997. évi CLIX. törvény tartalmazza. )

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • cselekvőképesség, -büntetlen előélet (a 2012.évi CXX. törvény 5. § szerinti foglalkoztatást kizáró ok nem áll fenn) -magyar állampolgárság,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • érvényes mezőőri vizsga (2012. évi CXX. törvény 23. §-a szerinti végzettség),
 • hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott, részletes szakmai önéletrajz,
 • 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,vagy az igénylésről igazolás
 • végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • B kategóriás jogosítvány másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 4.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Orosháza Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. (12:00 óráig beérkezéssel) ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK.167/2016. , valamint a munkakör megnevezését: mezőőr.
 • Személyesen: Hudákné Dombovári Orsolya, Békés megye, 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. 1. emelet 9. ajtó (12:00 óráig beérkezéssel).

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Orosháza Város Önkormányzata az álláshirdetés eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Lap olvasása Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Scroll to Top
Orosháza Önkormányzatának honlapja