Pályázati felhívás Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központja Bentlakásos ellátás egység szervezeti egység vezető munkakör betöltésére

Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központja a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központja Bentlakásos ellátás egység szervezeti egység vezető munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 1 év-ig szól.

A munkavégzés helye: Békés megye, 5900 Orosháza, Teréz utca 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény szociális alap és szakosított szolgáltatásait szakmai egységekben biztosítja. A vezető alapfeladata a bentlakásos szervezeti egység vezetése. Önállóan végzi a szervezési, irányítási, ellenőrzési feladatokat Felelős az egység telephelyeinek koordinálásáért, folyamatos működtetéséért, a szabályos és törvényes szakmai munkáért.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény , valamint a Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, 1/2000. SzCsM rendeletben meghatározottak szerint,
 • Legalább 3 év vezetői gyakorlat – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • ECDL
 • B kategóriás jogosítvány,
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű teherbíró képesség, együttműködő képesség, kommunikációs képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz, motivációs levél, hatósági erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi), nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, végzettséget igazoló okirat másolata, egyéb képzettségeket igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 19.

 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vaszkán Erzsébet nyújt, a 06-68-413-593 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központja címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Teréz utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 225-1/2010., valamint a munkakör megnevezését: Bentlakásos ellátás egység vezető.
 • Személyesen: Czecherné Pap Rita, Békés megye, 5900 Orosháza, Teréz utca 14.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Eseti Bizottság döntése alapján. A pályáztató a pályázati kiírás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. április 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.oroshaza.hu – 2010. április 2.
– Orosházi Élet – 2010. április 2.

Lap olvasása Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Scroll to Top
Orosháza Önkormányzatának honlapja