Pályázati felhívás Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye Czina Sándor Tagintézmény tagintézmény-vezető igazgatói beosztás ellátására

Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye (5900 Orosháza, Előd u. 17.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§–a alapján pályázatot hirdet  Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye Czina Sándor Tagintézmény tagintézmény-vezető igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól (2010. augusztus 1-2015. július 31.).

A munkavégzés helye: 5900 Orosháza Ifjúság u. 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • a tagintézmény szakszerű és törvényes működésének biztosítása;
 • helyi szabályozók elkészítése és módosítása;
 • a tagintézmény képviselete;
 • a tagintézmény nevelőtestületének irányítása;
 • a tagintézmény pedagógiai munkájának irányítása és ellenőrzése;
 • a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése;
 • baleset-, tűz és munkavédelmi feladatok megszervezése; -ügyvitel, statisztika vezetése a tagintézményre vonatkozóan,
 • kapcsolattartás az intézmény vezetőjével és a vezető alkalmazottaival, a tagintézmények vezetőivel, a közvetlen és közvetett partnerekkel;
 • a tagintézmény gazdálkodásának irányítása; -az intézmény Igazgatótanácsának tagjaként az SzMSz-ben szabályozott feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet a Kjt. végrehajtásáról a közoktatási intézményekben rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • főiskola, a 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 18.§ (1) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképzettség
 • pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre szóló alkalmazás
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • helyi lakos, helyismerettel rendelkezik

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • szakmai életrajz
 • vezetési program (a tagintézmény vezetésére vonatkozó szakmai program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel)
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2010. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 15.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak az Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Előd u. 17.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 11-3/2010 azonosító számot, valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető igazgató Czina Sándor Tagintézmény

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatok a 138/1992. (X.8.) Korm. rendeletben foglalt benyújtási és véleményezési határidőt követő 30 napon belül kerülnek elbírálásra. A vezetői megbízásról az Igazgatótanács dönt.

A pályázat elbírásának határideje: 2010. július 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ honlapja
Oktatási és Kulturális Közlöny

Lap olvasása Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Scroll to Top
Orosháza Önkormányzatának honlapja