Pályázati felhívás Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye főigazgató-helyettesi (stratégiai-pályázati menedzseri) beosztás ellátására

Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye (5900 Orosháza, Előd u. 17.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§–a alapján pályázatot hirdet Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye főigazgató-helyettes (stratégiai-pályázati menedzser) – magasabb vezető-beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: 5900 Orosháza, Előd utca 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • felkérésre az intézmény képviselete;
 • az intézmény pedagógiai programjának felülvizsgálata (pályázatokkal kapcsolatos módosítások: IPR, TÁMOP 3.1.4.);
 • helyi szabályozók elkészítése és módosítása;
 • az intézmény szervezeti felépítésének megfelelő területek (pályázatokkal kapcsolatos) szakmai munkájának irányítása,
 • ellenőrzése és értékelése;a pedagógiai munka irányítása és ellenőrzése a tagintézmény-vezetők bevonásával;
 • a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű megszervezésének és ellenőrzésének koordinálása;
 • az intézmény stratégiai fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása, különösen a pályázatok írásának, megvalósításának, elszámolásának koordinálása;
 • kapcsolattartás a főigazgatóval, az általános pedagógiai helyettessel, az Igazgatótanáccsal, a tagintézmény-vezető igazgatókkal, a tagintézmény-vezető igazgatók helyetteseivel, a gazdasági vezetővel, az intézmény autonóm szervezeteivel, közvetlen és közvetett partnerekkel, PR tevékenysége kapcsán a médiával

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet a Kjt. végrehajtásáról a közoktatási intézményekben rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • főiskola, a 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 18.§ (1) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképzettség
 • pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre szóló alkalmazás
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • helyi lakos, helyismerettel rendelkezik

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
– szakmai életrajz
– vezetési program (az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel)
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2010. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 15.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak az Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Előd u. 17.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 11-2/2010 azonosító számot, valamint a beosztás megnevezését: főigazgató-helyettes (stratégiai-pályázati menedzser).

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatok a 138/1992. (X.8.) Korm. rendeletben foglalt benyújtási és véleményezési határidőt követő 30 napon belül kerülnek elbírálásra. A vezetői megbízásról az Igazgatótanács dönt.

A pályázat elbírásának határideje: 2010. július 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ honlapja
Oktatási és Kulturális Közlöny

Lap olvasása Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Scroll to Top
Orosháza Önkormányzatának honlapja