Állásajánlat – Kisgyermeknevelő munkakör betöltésére

Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központja pályázatot hirdet Kisgyermeknevelő munkakör betöltésére

Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ Bölcsődei Egység Kisgyermeknevelő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5900 Orosháza, Zöldfa utca 8-10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • A bölcsődében a gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve gondoskodik a nevelési légkör megteremtéséről, a gyermekek optimális testi-lelki fejlődésének biztosításáról a gondozási egységen belüli csoportban. Ellátja a napi adminisztrációs feladatokat, vezeti a jogszabály által meghatározott dokumentumokat.

Illetmény és juttatások:

 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés, csecsemő és gyermekgondozói, kisgyermeknevelő
 • Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Emelt szintű szakképesítés, kisgyermeknevelő
 • Gyermek alapszolgáltatásban szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • Jó kapcsolatteremtő képesség
 • Jó együttműködési képesség
 • Kreativitás
 • Türelem

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Iskolai végzettséget igazoló dokumentum másolata
 • Szakmai önéletrajz
 • Hatósági bizonyítvány (1 hónapnál nem régebbi)
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagának a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2013. március 26.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vaszkán Erzsébet nyújt, a +36-70/953-5291 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Teréz utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 91-1/2013. , valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő.
Személyesen: Czecherné Pap Rita , Békés megye, 5900 Orosháza, Teréz utca 14. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokról eseti bizottság véleménye alapján a munkáltató dönt. A pályáztató a pályázati kiírás eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. március 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Orosházai Élet – 2013. március 8.
 • www.oroshaza.hu – 2013. március 8.
Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux