Pályázati felhívás Orosháza Városi Önkormányzat Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézménye igazgatói állás betöltésére

Orosháza Város Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  pályázatot hirdet Orosháza Városi Önkormányzat Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Igazgató beosztás ellátására. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 5 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Békés megye, 5900 Orosháza, Vörösmarty utca 3/a.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Biztosítja az intézmény működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket,
 • szervezi, irányítja és ellenőrzi Orosháza Város Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézménye szakmai munkáját és gazdálkodását.
 • Kidolgozza a távlati fejlesztési elképzeléseket és törekszik azok megvalósítására.
 • Gondoskodik a vagyonvédelemről.
 • Munkáltatói jogkört gyakorol az Intézmény dolgozóinak tekintetében és végzi az ezzel együtt járó teendőket, vezeti az előírt nyilvántartásokat.
 • Szervezi az intézmény társadalmi kapcsolatait, képviseli azt a külső szervek előtt.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, jogszabályban előírt képesítés és gyakorlat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • oklevél-másolat, erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, vezetési program

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2010. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •  Postai úton, a pályázatnak a Orosháza Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Tk.37/2010., valamint a munkakör megnevezését: Igazgató.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Orosházi Élet
Oktatási Közlöny
www.oroshaza.hu
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.oroshaza.hu honlapon szerezhet.

Lap olvasása Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Scroll to Top
Orosháza Önkormányzatának honlapja