Pályázati felhívás Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye főigazgatói állás betöltésére.

Orosháza Város Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye Főigazgató beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 5 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Békés megye, 5900 Orosháza, Előd utca 17.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • a nevelőtestület vezetése;
 • a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése;
 • a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű megszervezése és ellenőrzése;
 • rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési
 • oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása;
 • az iskolaszékkel, a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel és a diákönkormányzatokkal, illetve szülői szervezetekkel való együttműködés;
 • a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezése;
 • a gyermek- és ifjúságvédelmi munka irányítása;
 • a tanuló- és gyermekbaleset megelőzésével kapcsolatos tevékenység irányítása. A közoktatási intézmény vezetője felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés nem utal más hatáskörébe. A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel továbbá a pedagógiai munkáért, az intézmény minőségirányítási programjának működéséért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, jogszabályban előírt képesítés és gyakorlat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • oklevél-másolat, erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, vezetési program

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2010. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Orosháza Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Tk.35/2010., valamint a munkakör megnevezését: Főigazgató.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Orosházi Élet
Oktatási Közlöny
www.oroshaza.hu
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.oroshaza.hu honlapon szerezhet.

Lap olvasása Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Scroll to Top
Orosháza Önkormányzatának honlapja