Munkatársaink elérhetősége

Rideg Éva

Nincs arckép

Tisztségek: Út- és közelekedési ügyintéző

Szervezeti Egység: Városfejlesztési és Településüzemeltetési Osztály

Feladatok:

 • Részt vesz a településrendezési tervekhez szükséges közlekedéssel kapcsolatos üzemeltetési és fejlesztési elképzelések megfogalmazásában.
 • Elkészíti a feladatához kapcsolódóan a bizottsági és képviselő-testületi előterjesztéseket.
 • Előkészíti és lebonyolítja a magánerős pályázatos útépítések megvalósítását.
 • Közreműködik a rendezési tervek szakági vonatkozású részének elkészítésében.
 • Részt vesz a szakterületébe tartozó pályázatok készítésében.
 • A közúti közlekedést fejlesztő út- és járdaberuházásoknál a szükséges terveket biztosítja, a beruházásokat előkészíti, a kivitelezés versenyeztetésében, értékhatár felett a közbeszerzési eljárás lebonyolításában részt vesz. A kivitelezés során a lebonyolítói, műszaki ellenőri és tervezői művezetői kapacitásokat biztosítja. A kivitelezés menetének beruházói figyelemmel kísérése és ellenőrzése.
 • Az Önkormányzat tulajdonában lévő közlekedési (közúti és gyalogos) hálózat üzemeltetési és felújítási,- karbantartási feladatait ellátja.
 • A településrendezési tervben foglaltakkal összhangban és a térségi közúthálózat fejlesztésekhez igazodva koordinálja a városi úthálózat korszerűsítési feladatait.
 • Gondoskodik az Önkormányzat költségvetésében meghatározott, közlekedés szakági beruházási feladatok elvégzéséről, előkészíti, koordinálja és ellenőrzi a megvalósítást.
 • Gondoskodik a forgalomtechnikai fejlesztésekről és a biztonságos közlekedés feltételinek megteremtéséről.
 • Részt vesz a helyi tömegközlekedési javaslat előkészítésében, majd ellenőrzi a szerződésnek megfelelő teljesítést, kezeli és intézi a lakossági panasz ügyeket.
 • Szükség szerint, de minimum 5 évente elkészíti a város forgalmi rendjének felülvizsgálatát az illetékes szakemberek és szervek bevonásával.
 • Közreműködik a közműlétesítmények megvalósításával kapcsolatos egyeztető tárgyalásokon, helyszíni bejárásokon.
 • Kiadja a közútkezelői és egyéb útkezelői hozzájárulásokat. A tulajdonosi hozzájárulásokhoz szükséges helyszíni szemlét lebonyolítja.
 • Figyelemmel kíséri a jelzőtáblák, utcanév táblák állapotát és kihelyezésük szükségességét, hiányuk esetén intézkedik azok pótlásáról.
 • Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. közszolgáltatási feladatainak ellátásával kapcsolatos szerződés munkakörébe tartozó feladatai végrehajtásának ellenőrzése.
 • Szúnyoggyérítéssel kapcsolatos feladatok ellátása.
 • A területalapú támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása.

Cím: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6., II. emelet, 9. iroda

Telefon: 68/514-235

E-mail: rideg.eva@oroshaza.hu

Lap olvasása Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Scroll to Top
Orosháza Önkormányzatának honlapja