Orosháza Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága 2016. május hó 26-án (csütörtök) 14.30 órakor a Városháza I. emeleti kistanácskozó termében ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

 • 1.) /1. Beszámoló az Egységes Szociális Központ 2015. évi tevékenységéről
  • Előadó: Bogárné Kiss Ildikó ESZK igazgató
 • /2. Beszámoló az Egységes Szociális Központ 2015. évi szakmai munkája eredményességének és működése törvényességének ellenőrzéséről
  • Előadó: Kovács György irodavezető
 • 2.) Az Egységes Szociális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
  • Előadó: Bogárné Kiss Ildikó igazgató
 • 3.) A Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel kötött Ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése és támogatás biztosítása
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 4.) Az orosházi 8. számú háziorvosi körzet tartósan betöltetlen körzetté nyilvánítása
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 5.) Döntés a Kodolányi János Főiskola részére nyújtandó támogatásról
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 6.) Az Orosháza FC Futball Klub Kft. kapcsán, végelszámolási időszak gazdasági eseményeinek összefoglaló értékelése, vagyonfelosztási javaslatának és végelszámolási zárómérlegének elfogadása
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 7.) 2016. évi „TFA Hungary – Orosháza” nemzetközi tűzoltó sportbajnokság támogatása
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 8.) Döntés a Vágóállat- és Hús Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsba történő belépésről
  • Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester
 • 9.) A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolója és közhasznúsági melléklete, valamint 2016. évi üzleti terve
  • Előadó: Lajti Tímea ügyvezető
  • Fejes Róbertné alpolgármester
 • 10.) Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesülettel kapcsolatos döntések (Az előterjesztés később kerül postázásra.)
 • /1. A TDM 2015. évi támogatásának szakmai és pénzügyi elszámolása
 • /2. 2016. évi támogatás módosítása
  • Előadó: Kiss László elnök
  • Fejes Róbertné alpolgármester
 • 11.) Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala
 • /1. A közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok 2015. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója
 • /2. A Zrt. 2015. évi beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadása
 • /3. A Zrt. 2016. évi üzleti tervének elfogadása
 • /4. A Zrt. Javadalmazási Szabályzatának elfogadása
 • /5. Prémiumcélok meghatározása
  • Előadó: Benkő Ferenc vezérigazgató
  • Elekes Lajos alpolgármester
 • 12.) Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések
 • /1. A Kft. 2015. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója, üzleti jelentése
 • /2. 2016. évi üzleti terv elfogadása
 • /3. Javadalmazási szabályzat elfogadása
  • Előadó: Benkő Ferenc vezérigazgató
  • Elekes Lajos alpolgármester
 • 13.) Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. támogatása
  • Előadó: Elekes Lajos alpolgármester
 • 14.) Hulladékgazdálkodással kapcsolatos döntések meghozatala
 • /1. A 30/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • /2. Közszolgáltatási szerződés módosítása
  • Előadó: Elekes Lajos alpolgármester
 • 15.) Az Orosházi Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesülettel kötött közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatellátás 2015. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 16.) Az Orosházi Média Műsorkészítő, Műsorszóró, Kiadó és Sajtó Kft. 2015. évi beszámolója és 2016. évi üzleti terve
  • Előadó: Irimiás László ügyvezető
  • Elekes Lajos alpolgármester
 • 17.) Önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 18.) Az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítása
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 19.) A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására – ennek keretében a rendkívüli szociális támogatásra vonatkozó igény benyújtása
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 20.) 2015. évi éves belső ellenőrzési jelentés
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 21.) Orosháza Város Önkormányzat 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 22.) Pályázat benyújtása a Platán Idősek Otthona fejlesztése tárgyában
  • Előadó: Elekes Lajos alpolgármester
 • 23.) Pályázat benyújtása a Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény korszerűsítése tárgyában
  • Előadó: Elekes Lajos alpolgármester
 • 24.) Pályázat benyújtása a Szabó Dezső utca, a Csengeri utca, illetve a Kós Károly utca burkolatfelújítás tárgyában
  • Előadó: Elekes Lajos alpolgármester
 • 25.) Döntés TOP keretében benyújtandó pályázatokról (Az előterjesztés később kerül postázásra.)
  • Előadó: Elekes Lajos alpolgármester
 • 26.) A szakmai innovációs projektek megvalósítására kiírt pályázat Justh Zsigmond Városi Könyvtár általi benyújtásának támogatása
  • Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester
 • 27.) Veszíts el egy könyvet! Országos találkozó és Könyvelhagyó hétvége – a Justh Zsigmond Városi Könyvtár pályázatának támogatása
  • Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester
 • 28.) Egyebek

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást követően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2016. május 20.

Tisztelettel:
Kovács Péter s.k. 
a Bizottság Elnöke

Lap olvasása Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Scroll to Top
Orosháza Önkormányzatának honlapja