Orosháza Város Önkormányzatának
Pénzügyi Bizottsága
2022. május hó 30-án (Hétfő) 14.00 órakor
a Városháza I. emeleti nagytanácskozó termében ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

 • /1. Beszámoló az Egységes Szociális Központ 2021. évi tevékenységéről
  Előadó:                     Bogárné Kiss Ildikó igazgató
  /2. Beszámoló az Egységes Szociális Központ 2021. évi szakmai munkája eredményességének és működése törvényességének ellenőrzéséről
  Előadó:                     Dávid Zoltán polgármester
  /3. Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
  Előadó:                     Dávid Zoltán polgármester
 • A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatala
  1. Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft – Beszámoló 2021. év
  2. 2021. január 01. – 2021. december 31. időszakra vonatkozó Általános üzleti évet záró Egyszerűsített beszámoló
  3. Petőfi Művelődési Központ – Rendezvény-és költségvetési terv 2022. év
  4. Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont – Beszámoló 2021. év
  5. Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont – Üzleti terv 2022
  6. Orosháza, Rendezvénytér -Beszámoló

Előadó:                       Oravecz Nóra alpolgármester

 • Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala
  1. A Közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok 2021. évi teljesülésének pénzügyi-és szakmai beszámolója
  2. A Zrt. 2021. évi beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadása
  3. A Zrt. 2022. évi üzleti terve
  4. A Gyopárosi Gyógy-, Park-, és Élményfürdő, valamint T4 kút üzemeltetési szerződésben foglalt feladatellátás 2021. évi teljesülésének pénzügyi beszámolója

Előadó:                       Benkő Ferenc vezérigazgató

 • Az OrosCafe Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos döntések meghozatala
  1. A közfeladat ellátásáról szóló 2021. évi beszámoló
  2. 2021. évi Egyszerűsített éves beszámoló – Adónem áttérés miatti üzleti évet záró (2021.02.01 -2021.12.31.)
  3. 2021. évi adózott eredmény felhasználása
  4. 2022. évi üzleti és szakmai terv

Előadó:                       Nánási János ügyvezető

 • Az OROS-PROJEKT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos döntések meghozatala
  1. A közfeladat ellátásáról szóló 2021. évi beszámoló
  2. A Városmarketing Iroda üzemeltetésével kapcsolatos 2021. évi beszámoló
  3. Egyszerűsített éves beszámoló a 2021. június 2. – 2021. december 31. közötti időszakról
  4. A Kft 2022. évi üzleti terve

Előadó:                       Irimiás László ügyvezető

 • Döntés a Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés elszámolásának elfogadásáról, valamint az Orosházi Evangélikus Egyházközség, Kegyeleti Szolgáltatási Szerződéssel kapcsolatos, 2022. évre vonatkozó támogatási kérelméről
  Előadó:                    Bojtor István alpolgármester
 • A VOLÁNBUSZ Zrt-vel Orosháza Város közigazgatási területén végzendő közúti személyszállítás tárgyban kötött közszolgáltatási szerződés 2021. évi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról és a kapcsolódó döntésről
  Előadó:                       Bojtor István alpolgármester
 • Beszámoló az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa 2021. évi feladat ellátásáról és a finanszírozási összeg felhasználásáról, valamint az ellátási szerződés módosítása
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 • Döntés az 5. számú háziorvosi körzet helyettesítéssel történő feladat ellátásáról
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 • Többletforrás igénylése a TOP-1.2.1-16 Orosháza – Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése tárgyú pályázat kapcsán
  Előadó:                       Bojtor István alpolgármester
 • Beszámoló a 2021. évi közfoglalkoztatásról
  Előadó                        Oravecz Nóra alpolgármester
 • Orosháza Város Önkormányzata 2021. évi költségvetés végrehajtási rendelet
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester,
  Dr. Burai Mihály jegyző
 • OMTK-ULE 1913 sportszervezet elszámolása és átcsoportosításra vonatkozó kérelmének elbírálása
  Előadó:                       Bojtor István alpolgármester
 • Többletforrás biztosítása a Báthory utcai parkoló építés kapcsán
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 • Döntés a TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00044. azonosító számú projekt közbeszerzési feladatai tárgyában kötött szerződés jóváhagyásáról
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 • Döntés a TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00015. azonosító számú projekt közbeszerzési feladatai tárgyában kötött szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
  Előadó:                       Molnár Béla alpolgármester
 • Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonában álló 0414/4 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonása és kijelölése értékesítésre
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 • Az Orosháza 7502/2. hrsz. ingatlan és az Orosháza, 7844/2. hrsz-ú ingatlan Magyar Állam javára történő ingyenes tulajdonba adása
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 • Döntés a ”LONA-MEDIC Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., valamint alkalmazottja Dr. Patvaros Áron háziorvos feladat-ellátási szerződésének módosításáról (orosházi 10. számú háziorvosi körzet)
  Előadó:                       Bojtor István alpolgármester
 • Orosháza Város Önkormányzatának 2022. évi összesített közbeszerzési tervének módosítása
  Előadó:                       Dr. Burai Mihály jegyző
 • Döntés a “ENI-MEDICAL” Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. feladat-ellátási szerződésének módosításáról (orosházi 11. számú háziorvosi körzet)
  Előadó:                       Bojtor István alpolgármester

Az előterjesztések írásos anyagai feltöltésre kerültek az Orosháza Város weboldalára. Az ülés nyilvános napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról PDF fájl formátumban letölthetőek.

Az ülés nyilvános és zárt napirendjei a jelszavas linkről letölthetőek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2022. május 26.

Tisztelettel:

Kovács Péter s.k.
a Bizottság Elnöke

Lap olvasása Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Scroll to Top
Orosháza Önkormányzatának honlapja