Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését
2022. december 15-én (csütörtökön) 08.00 órai
kezdettel tartja a
Városháza I. emeleti Nagytanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

 

Nyilvános ülés keretében:

 

 1. Sportszervezetek által használt önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos döntések meghozatala
  I. Orosháza, Dózsa György utca 1. – Erostyák Zoltán Ökölvívó és Szabadidősport Sportegyesület, Orosháza, Fürdő utca 5. – asztaltenisz
  Előadó:                 Bojtor István alpolgármester
  II. Orosháza, Könd utca 1.
  Előadó:                 Dávid Zoltán polgármester
 2. Az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium 2022/2023. évi Tehetséggondozó Programjának támogatása
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 3. A menetrend szerinti személyszállításban alkalmazott díjszabás módosítására vonatkozó döntés meghozatala
  Előadó:                       Bojtor István alpolgármester
 4. Orosházi Evangélikus Egyházközség 2019. évi támogatási összegének elszámolása
  Előadó:                       Bojtor István alpolgármester
 5. Orosháza Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi programjának II. felülvizsgálata
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 6. Döntés a 7. számú betöltetlen háziorvosi körzet 2023. január 1. napjától 2023. június 30. napjáig helyettesítéssel történő feladat ellátásáról, valamint Orosháza Város Önkormányzata szándéknyilatkozata arról, hogy a jövőben Dr. Alzubi Ali főorvossal a 7. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatainak ellátása érdekében, feladat-ellátási szerződést kíván kötni
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 7. Döntés 2023. évre likviditást biztosító hitelről
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 8. Belső ellenőrzés 2023-2026. évi stratégiai ellenőrzési terve és 2023. évi ellenőrzési terve
  Előadó:                       Dr. Burai Mihály jegyző
 9. Beszámoló a társulások tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási célok megvalósulásáról és az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi tagdíjának meghatározása
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 10. A Képviselő-testület 2023. évi munkaterve
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 11. A temetőkről és a temetkezésről szóló 14/2008. (VIII.04.) számú rendelet módosítása
  Előadó:                       Dr. Burai Mihály jegyző
 12. /1. Orosháza Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet III. számú módosítása
  /2. A 2022. évi költségvetéshez kapcsolódó döntés
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
  Dr. Burai Mihály jegyző
 13. Önkormányzati elismerések és adományok nyújtása az orosházi rendvédelmi, katasztrófavédelmi szervezetek és a mentőállomás részére
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 14. Döntés Önkormányzat részvételéről a 2023. évi járási startmunka közfoglalkoztatási programokban
  Előadó:                       Oravecz Nóra alpolgármester
 15. Egyes állami tulajdonban álló orosházi ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéhez szükséges döntések meghozatala
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 16. OrosCafe Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. I. negyedévi finanszírozása
  Előadó:                       Nánási János ügyvezető
 17. Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2023. I. negyedévi finanszírozása
  Előadó:                       Lajti Tímea ügyvezető
 18. Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozatala
  I. Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2022. évi közszolgáltatás I-IX. havi beszámolója
  II. Közszolgáltatási szerződés megkötése a 2023. évre
  Előadó:                       Benkő Ferenc vezérigazgató
 19. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó:                       Dr. Burai Mihály jegyző
 20. Orosháza Város Településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó változtatási szándék elfogadásáról
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 21. Justh Zsigmond Városi Könyvtár, valamint a Nagy Gyula Területi Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
  Előadó:                       Oravecz Nóra alpolgármester
 22. Ingatlanhasználattal kapcsolatos döntések
  /1.) Döntés az orosházi piac és vásárcsarnok fenntartására megkötött üzemeltetési szerződés módosításáról
  /2.) Döntés az Orosháza Előd utca 17. sz. alatti, 971.hrsz-ú ingatlan használatára vonatkozó szerződés módosításáról
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 23. Felhatalmazás közbeszerzési feladatok ellátására vonatkozó szerződéskötésre
  Előadó:                       Bojtor István alpolgármester
 24. Többletforrás igény benyújtása TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00008 és TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00009 projektek vonatkozásában
  Előadó:                       Molnár Béla alpolgármester
 25. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 17/2022. (IX.29.) önkormányzati rendeletének módosítása
  Előadó:                       Dr. Burai Mihály jegyző
 26. Egységes Szociális Központ 2023. évi nyersanyagnormáinak meghatározása
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester
 27. A gyermekek ellátásáról szóló 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó:                       Dr. Burai Mihály jegyző
 28. A nevelési-oktatási intézmények térítési díjáról szóló 8/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó:                       Dr. Burai Mihály jegyző
 29. A Fürdő utca 5. sz. alatti ingatlan helyiséghasználatának közös megegyezéssel történő megszüntetése
  Előadó:                       Oravecz Nóra alpolgármester
 30. Interpellációk
 31. Távolmaradások minősítése
  Előadó:                       Dávid Zoltán polgármester

 

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok letölthetőek a mellékelten megküldött linken és a postázást követően PDF fájl formátumban a város hivatalos honlapján.

 

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2022. december 8.

 

 

Tisztelettel:

Dávid Zoltán
polgármester

 

Lap olvasása Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Scroll to Top
Orosháza Önkormányzatának honlapja