Meghívó a 2018. május 25-i Képviselő-testület ülésére

 

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését
2018. május 25-én (péntek) 8.00 órai
kezdettel tartja a Városháza I. emeleti Nagytanácskozó termében,
melyre tisztelettel meghívom.

 

 

Nyilvános ülés keretében:

1.)           A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó:          Bojtor István alpolgármester

2.)           Békés Megyei Regionális Vízellátó Rendszer bérleti-üzemeltetési szerződés tervezetének elfogadása
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester

 • Alföldvíz Szerződés tervezet
 • Tulajdonosi szerkezet
 • Vagyonérték megoszlás
 • Tulajdoni részarány
 • Vízjogi üzemeltetési engedély

3.)           Kodolányi János Főiskola támogatás elszámolása
Előadó:          Bojtor István alpolgármester

4.)           A Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület 2017. évi támogatásának szakmai és pénzügyi elszámolása
Előadó:          Fejes Róbertné alpolgármester

 5.)           Tehetséggondozás támogatása
Előadó:          Bojtor István alpolgármester

 6.)           Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2017. évi ellátásáról
Előadó:          Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

7.)           Beszámoló az Orosházi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat 2017. évi tevékenységéről
Előadó:          Fejes Róbertné alpolgármester

8.)

 1. Beszámoló az Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ 2017. évi tevékenységéről
  Előadó:          Bogárné Kiss Ildikó igazgató
 1. Beszámoló az Egységes Szociális Központ 2017. évi szakmai munkája eredményességének és működése törvényességének ellenőrzéséről
  Előadó:          Kovács György irodavezető
 2. Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
  Előadó:          Bogárné Kiss Ildikó igazgató

 9.)           Tájékoztató TOP projektekről (szóbeli előterjesztés)

 1. TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek rehabilitálása, közösségi tér kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn és TOP-2.1.2-15 Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn című projektek engedélyes terveinek bemutatása
 2. TOP-2.1.2-16 Zöld város kialakítása Orosháza belváros városrészen című projekt fejlesztési elképzeléseinek bemutatása

Előadó:          Elekes Lajos alpolgármester

 10.)        TOP 4.1.1-15-BS1-2016-00016 kódszámú, „Önkormányzati tulajdonú háziorvosi rendelők felújítása Orosházán” elnevezésű pályázathoz önerő biztosítása
+ Melléklet: Bontási jegyzőkönyv

Előadó:          Elekes Lajos alpolgármester

11.)        Döntés kiemelt fejlesztési területté nyilvánításról beruházás megvalósítása érdekében, Szabályozási Terv módosítása
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester

12.)        A Nagy Gyula Területi Múzeum 2017. évi beszámolója és 2018. évi munkaterve
Előadó:          Fejes Róbertné alpolgármester

13.)        Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolója, üzleti jelentése és 2018. évi üzleti terv elfogadása
Előadó:          Elekes Lajos alpolgármester

14.)        A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatala

 1. A közszolgáltatási szerződésekben foglalt feladatok 2017. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója
 2. A Kft. 2017. évi beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadása
 3. A Kft. 2018. évi üzleti tervének elfogadása

Előadó:          Fejes Róbertné alpolgármester

15.)        Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala

 1. A Közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok 2017. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója
 2. A Zrt. 2017. évi beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadása
 3. A Zrt. 2018. évi üzleti tervének elfogadása
 4. Döntés prémiumról
 5. Prémium feltételek kiírása

Előadó:          Bojtor István alpolgármester

16.)        Az Orosházi Települési Értéktár elmúlt időszakban végzett munkájáról szóló beszámoló
Előadó:          Horváth József önkormányzati képviselő

17.)        Helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedésre vonatkozó pályázati kiírás jóváhagyása
Előadó:          Bojtor István alpolgármester

18.)        A használt lakás vásárlási támogatásról szóló 10/2016. (V.02.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester és Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

 19.)        A közterület-használat rendjéről szóló 12/2015. (V.27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester és Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

 20.)        Döntés emléktábla kihelyezéséről
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester

21.)        Önkormányzati elismerések a Kék Lámpások Napján
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester

22.)        Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó:          Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

23.)        2017. évi éves belső ellenőrzési jelentés
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester és Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

 24.)        Orosháza Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtási rendelete
+ Melléklet: Könyvvizsgálói jelentés

Előadó:          Dávid Zoltán polgármester és Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

 25.)        Interpellációk

 

 

Zárt ülés keretében:

1.)           Javaslat „Békés Megyéért” kitüntetésre
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester

Az előterjesztések írásos anyagait mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2018. május 18.

Tisztelettel:

   Dávid Zoltán
polgármester

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux