Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését
2018. május 25-én (péntek) 8.00 órai
kezdettel tartja a Városháza I. emeleti Nagytanácskozó termében,
melyre tisztelettel meghívom.

 

 

Nyilvános ülés keretében:

1.)           A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó:          Bojtor István alpolgármester

2.)           Békés Megyei Regionális Vízellátó Rendszer bérleti-üzemeltetési szerződés tervezetének elfogadása
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester

 • Alföldvíz Szerződés tervezet
 • Tulajdonosi szerkezet
 • Vagyonérték megoszlás
 • Tulajdoni részarány
 • Vízjogi üzemeltetési engedély

3.)           Kodolányi János Főiskola támogatás elszámolása
Előadó:          Bojtor István alpolgármester

4.)           A Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület 2017. évi támogatásának szakmai és pénzügyi elszámolása
Előadó:          Fejes Róbertné alpolgármester

 5.)           Tehetséggondozás támogatása
Előadó:          Bojtor István alpolgármester

 6.)           Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2017. évi ellátásáról
Előadó:          Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

7.)           Beszámoló az Orosházi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat 2017. évi tevékenységéről
Előadó:          Fejes Róbertné alpolgármester

8.)

 1. Beszámoló az Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ 2017. évi tevékenységéről
  Előadó:          Bogárné Kiss Ildikó igazgató
 1. Beszámoló az Egységes Szociális Központ 2017. évi szakmai munkája eredményességének és működése törvényességének ellenőrzéséről
  Előadó:          Kovács György irodavezető
 2. Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
  Előadó:          Bogárné Kiss Ildikó igazgató

 9.)           Tájékoztató TOP projektekről (szóbeli előterjesztés)

 1. TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek rehabilitálása, közösségi tér kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn és TOP-2.1.2-15 Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn című projektek engedélyes terveinek bemutatása
 2. TOP-2.1.2-16 Zöld város kialakítása Orosháza belváros városrészen című projekt fejlesztési elképzeléseinek bemutatása

Előadó:          Elekes Lajos alpolgármester

 10.)        TOP 4.1.1-15-BS1-2016-00016 kódszámú, „Önkormányzati tulajdonú háziorvosi rendelők felújítása Orosházán” elnevezésű pályázathoz önerő biztosítása
+ Melléklet: Bontási jegyzőkönyv

Előadó:          Elekes Lajos alpolgármester

11.)        Döntés kiemelt fejlesztési területté nyilvánításról beruházás megvalósítása érdekében, Szabályozási Terv módosítása
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester

12.)        A Nagy Gyula Területi Múzeum 2017. évi beszámolója és 2018. évi munkaterve
Előadó:          Fejes Róbertné alpolgármester

13.)        Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolója, üzleti jelentése és 2018. évi üzleti terv elfogadása
Előadó:          Elekes Lajos alpolgármester

14.)        A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatala

 1. A közszolgáltatási szerződésekben foglalt feladatok 2017. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója
 2. A Kft. 2017. évi beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadása
 3. A Kft. 2018. évi üzleti tervének elfogadása

Előadó:          Fejes Róbertné alpolgármester

15.)        Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala

 1. A Közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok 2017. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója
 2. A Zrt. 2017. évi beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadása
 3. A Zrt. 2018. évi üzleti tervének elfogadása
 4. Döntés prémiumról
 5. Prémium feltételek kiírása

Előadó:          Bojtor István alpolgármester

16.)        Az Orosházi Települési Értéktár elmúlt időszakban végzett munkájáról szóló beszámoló
Előadó:          Horváth József önkormányzati képviselő

17.)        Helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedésre vonatkozó pályázati kiírás jóváhagyása
Előadó:          Bojtor István alpolgármester

18.)        A használt lakás vásárlási támogatásról szóló 10/2016. (V.02.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester és Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

 19.)        A közterület-használat rendjéről szóló 12/2015. (V.27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester és Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

 20.)        Döntés emléktábla kihelyezéséről
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester

21.)        Önkormányzati elismerések a Kék Lámpások Napján
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester

22.)        Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó:          Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

23.)        2017. évi éves belső ellenőrzési jelentés
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester és Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

 24.)        Orosháza Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtási rendelete
+ Melléklet: Könyvvizsgálói jelentés

Előadó:          Dávid Zoltán polgármester és Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

 25.)        Interpellációk

 

 

Zárt ülés keretében:

1.)           Javaslat „Békés Megyéért” kitüntetésre
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester

Az előterjesztések írásos anyagait mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2018. május 18.

Tisztelettel:

   Dávid Zoltán
polgármester

Lap olvasása Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Scroll to Top
Orosháza Önkormányzatának honlapja