Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2016. június 24-én (péntek) 9.00 órai kezdettel tartja a Városháza I. emeleti Nagytanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

 • 1.) Beszámoló Orosháza város közbiztonságának 2015. évi helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 2.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 3.) A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozatala
 • /1. Az Orosháza Város Önkormányzata és a DAKK Zrt. közötti hatályos menetrend szerinti helyi személyszállítási tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés 2015. évi teljesítéséről szóló beszámoló
 • /2. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatásához kapcsolódó nyilatkozat
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 4.) Döntés Orosháza Város Önkormányzat Nagy Gyula Területi Múzeum intézményvezetői pályázatáról
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 5.) Pályázat benyújtására az “Orosháza és orosháziak az első világháborúban 1914 – 1918” című könyv kiadására
  • Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester
 • 6.) Darvas ház felújítására irányuló pályázat benyújtása  (Az előterjesztés később kerül postázásra.)
  • Előadó: Elekes Lajos alpolgármester
 • 7.) Orosháza Város Napköziotthonos Óvodájával kapcsolatos döntések
 • /1. Óvoda vezetőjének szakmai beszámolója a 2015/2016 nevelési évről,
 • /2. álláshely bővítésének engedélyezése
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 8.) Orosháza Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 9.) Önkormányzati rendeletek módosítása
 • /1. Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2006. (IX.15.) Ör. számú rendelet módosítása,
 • /2. az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 16/2006. (IX.15.) Ör. számú rendelet módosítása
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 10.) Orosháza Város Önkormányzat tulajdonában álló Alföld Gyöngye Hotel ingatlan hasznosítására kiírt pályázat eredménye (Az előterjesztés később kerül postázásra.)
  • Előadó: Elekes Lajos alpolgármester
 • 11.) Az orosházi 11. számú vegyes háziorvosi körzet tartósan betöltetlen körzetté nyilvánítása
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 12.) A helyi építészeti és természeti értékek védelméről szóló 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosítása
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 13.) Feladatellátási szerződés megkötése a DAREH Önkormányzati Társulással
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 14.) Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonában álló 6209/1. hrsz.-ú ingatlan kijelölése értékesítésre
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 15.) Döntés TOP keretében benyújtandó pályázatokról (Az előterjesztés később kerül postázásra.)
  • Előadó: Elekes Lajos alpolgármester
 • 16.) Interpellációk

Zárt ülés keretében:

 • 1.) Bérlőkijelölés közérdekből
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást követően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2016. június 17.

Tisztelettel:
Dávid Zoltán 
polgármester

Lap olvasása Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Scroll to Top
Orosháza Önkormányzatának honlapja