Meghívó a 2013. november 22-ei Képviselő-testületi ülésre

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete következő ülését 2013. november hó 22-én (péntek) 09.00 órai kezdettel tartja a Városháza I. emeleti Nagytanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend

Nyilvános ülés keretében
 • 1.) Orosházi Kistérség Többcélú Társulás 2013 évi beszámolója
  • Előadó: Dr. Dancsó József polgármester
 • 2.) Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 16/2006. (IX.15.) Ör. számú rendelet módosítása, és az ezzel kapcsolatos döntések meghozatala
  • Előadó:  Dr. Dancsó József polgármester
  • Hegedűsné dr. Hegedűs Mária címzetes főjegyző
 • 3.) A közművelődésről szóló 11/2010. ( VII. 07.) számú rendelet és kapcsolódó önkormányzati rendeletek módosítása
  • Előadó: Hegedűsné dr. Hegedűs Mária címzetes főjegyző
 • 4.) Pályázat benyújtása falu- és tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához kapcsolódó új gépjármű beszerzése tárgyában
  • Előadó: Dr. Dancsó József polgármester
 • 5.) Döntés likviditást biztosító hitelről
  • Előadó: Dr. Dancsó József polgármester
 • 6.) Orosháza Város Önkormányzata helyi adókról szóló rendeletének módosítása
  • Előadó: Hegedűsné dr. Hegedűs Mária címzetes főjegyző
 • 7.) Döntés az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft megalapításáról
  • Előadó: Dr. Dancsó József polgármester
 • 8.) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 16/2011. (IX. 21.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
  • Előadó: Hegedűsné dr. Hegedűs Mária címzetes főjegyző
 • 9.) Hirdetmény, hirdető-berendezés létesítésének, elhelyezésének szabályozásáról szóló rendelet-tervezet
  • Előadó: Hegedűsné dr. Hegedűs Mária címzetes főjegyző
 • 10.) Településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárásról szóló rendelet-tervezet
  • Előadó: Hegedűsné dr. Hegedűs Mária címzetes főjegyző
 • 11.) Interpellációk, kérdések
 Zárt ülés keretében:
 • 1.) Orosháza, Dr. László Elek ltp. 7/C IV/17. szám alatti önkormányzati bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  • Előadó: Hagymási László irodavezető
 • 2.) Az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel elbírálása
  • Előadó: Süléné Baranyai Ilona csoportvezető

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást követően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2013. november 15.

Tisztelettel:

Dr. Dancsó József
polgármester

 

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux