A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény hatályos rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2017. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

Óvodába jelentkezhet minden olyan, okmányai szerint Orosházán lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező kisgyermek, aki harmadik életévét 2021. augusztus 31. napjáig betölti, és a harmadik életévének betöltése után szülei azt szeretnék, hogy az óvodába járást még a 2020/2021. nevelési év során (2020. szeptember 1-től 2021. augusztus 31-ig) megkezdhesse.

A kötelező óvodai nevelés fejlesztő nevelésben is teljesíthető. Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül, azaz legkésőbb 2020. május 27-ig írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. Az értesítési kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti. Ez esetben előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodaköteles gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, nem kér felmentést, vagy külföldi tartózkodásáról nem nyilatkozik, szabálysértést követ el.

Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata által fenntartott óvoda vonatkozásában

Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a koronavírus járvány miatt kialakult járványügyi helyzetre tekintettel az Orosháza Város Önkormányzata által fenntartott Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodájának valamennyi telephelyére a 2020/2021-es nevelési évre vonatkozó óvodai beíratás eljárásrendje a 7/2020. (III.25.) EMMI határozat alapján a következő:

A beiratkozás időszaka: 2020. április 02.–2020. április 20.

A szülőnek a választott óvoda számára szándéknyilatkozatot kell tennie az óvodai beíratásra vonatkozóan az alábbiak szerint:

Online: a beiratkozáshoz szükséges felvételi kérelem az óvoda honlapján https://onkormovi.oroshaza.hu/ címen megtalálható letölthető formátumban, amelyet kitöltve kell megküldeni a lehelovi@ovodak.oroshaza.hu e-mail címre, a választott telephely megjelölésével.

E-mailben: a szülő és a beíratni kívánt gyermek adatait (gyermek neve, születési hely és idő, édesanya és édesapa neve, gyermek lakcíme és tartózkodási helye, gyermek TAJ száma, szülő telefonszáma, bölcsödébe jár-e (ha igen hova)) megadásával, a választott Telephely megjelölésével elektronikus úton megküldi a lehelovi@ovodak.oroshaza.hu e-mail címre.

Telefonon: a szükséges adatokat bediktálva a 06/30-6397781 telefonszámon.

Személyesen: a 06/30-6397781 telefonszámon, előre egyeztetett időpontban, csak nagyon indokolt esetben.

A hivatalos iratok bemutatását (a gyermek születési anyakönyvi kivonata, a gyermek TAJ kártyája, a gyermek lakcímkártyája, SNI gyermek esetében a szakértői vélemény) és a felvételi kérelem aláírását legkésőbb az óvodába lépés első napján kell megtenni.

Jelentkezésüket követően a választott telephely-vezetője felveszi Önökkel a kapcsolatot és további tájékoztatást nyújt.

Orosházi Polgármesteri Hivatal

Lap olvasása Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Scroll to Top
Orosháza Önkormányzatának honlapja