Orosháza Város Önkormányzat
Egységes Szociális Központ

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény által meghatározott személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokat (szociális alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat) 1984 óta, integrált szervezeti formában az Egységes Szociális Központ szervezeti egységei biztosítják.

Igazgató: Bogárné Kiss Ildikó
Telefonszám: 68/413-593
E-mail cím: bogarne.ildiko@eszk.oroshaza.hu

Szakmai igazgatóhelyettes: Olasz Mónika
Gazdasági vezető: Czecherné Pap Rita
Bentlakásos Ellátások Egységvezető: Tarjánné Kósa Rita
Nappali-és Alapellátások Egységvezető: Tóthné Kis Judit

Egységes Szociális Központ működési alapadatai:

Név: Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ
Székhely: Orosháza, Teréz u. 14.
Fenntartó: Orosháza Város Önkormányzata, Orosháza, Szabadság tér 4-6.

Működési terület:

 1. idősek otthona; fogyatékos személyek nappali ellátása, fejlesztő foglalkoztatás, pszichiátriai betegek nappali ellátása; szenvedélybetegek nappali ellátása vonatkozásában Békés megye közigazgatási területe,
 2. bölcsőde; idősek nappali ellátása; demens személyek nappali ellátása, házi segítségnyújtás; tanyagondnoki szolgálat; étkeztetés; hajléktalanok éjjeli menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, hajléktalanok nappali melegedője tekintetében Orosháza közigazgatási területe.

Bölcsőde vonatkozásában a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszáma legfeljebb 25%-áig az ellátási területén kívül lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek ellátását is biztosíthatja.

Gazdálkodás jogköre: előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, alaptevékenységét önállóan látja el
Költségvetési szerv jogállása: helyi önkormányzat által fenntartott önálló jogi személy
Típusa: személyes szociális gondoskodást nyújtó szervezet

 

 

Az Egységes Szociális Központ egységei, intézményei:

Gazdasági-és pénzügyi részlegek:

 • Gazdasági részleg
 • Műszaki részleg
 • Főzőkonyha részleg

Bentlakásos Ellátások Egysége:

 • Ezüst Fenyő Idősek Otthona
 • Platán Idősek Otthona és Idősek Klubja “A” épület
 • Hajléktalan Szálló
 • Hajléktalanok Átmeneti Szállása
 • Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye

Nappali-és Alapellátások Egysége:

 • Hajléktalanok Nappali Melegedője
 • Vadvirág Esély Klub (fogyatékosok nappali ellátása,fejlesztő foglalkoztatás)
 • Gyöngyvirág Klub (idősek és demens személyek nappali ellátása)
 • Házi segítségnyújtás
 • Étkeztetés
 • Platán Idősek Otthona és Idősek Klubja “B” épület (idősek és demens személyek nappali ellátása)
 • Házi segítségnyújtás
 • Étkeztetés
 • Őszirózsa Klub (idősek és demens személyek nappali ellátása)
 • Házi segítségnyújtás
 • Étkeztetés
 • Reménység Klub (idősek és demens személyek nappali ellátása)
 • Házi segítségnyújtás
 • Étkeztetés
 • Fordulat Klub (szenvedélybetegek nappali ellátása, fejlesztő foglalkoztatás)
 • Harmónia Klub (pszichiátriai betegek nappali ellátása, fejlesztő foglalkoztatás)
 • Kisharang Bölcsőde
 • Bóbita Bölcsőde
Lap olvasása Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Scroll to Top
Orosháza Önkormányzatának honlapja