Egységes Szociális Központ
Hajléktalan ellátás

Városunkban 1995-től működik hajléktalan személyek számára az ellátási forma. Hajléktalan az, aki éjszakáit közterületen, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben tölti, illetve az, aki az ellátást biztosító intézmény illetékességi területét jelöli meg tartózkodási helyként.

 

Hajléktalan szálló (fotó: Oroscafé)
Hajléktalan szálló (fotó: Oroscafé)

A hajléktalan személyek ellátását az Egységes Szociális Központ két szervezeti egységen keresztül biztosítja:

– Bentlakásos Ellátás Egység keretében:
Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye
Hajléktalanok Átmeneti Szállása

– Nappali-és Alapellátások Egység keretében:
Hajléktalanok Nappali Melegedője

ellátási formákat.

 


Ellátások:

Nappali melegedő

Az ellátás igénybevétele ingyenes.

Nyitva tartás: az év minden napján 8.00–18.00

A szolgáltatás lehetőséget nyújt:

 • tisztálkodásra,
 •  mosásra, szárításra
 • étel melegítésére,
 • szociális ügyintézésre,
 • szociális, mentális gondozásra,
 • étkeztetésre,
 • ruhapótlásra,
 • postacím adására,
 • csomagmegőrzésre.

Ezen túlmenően szakszemélyzeten keresztül biztosít az intézmény:

 • a napközbeni tartózkodás segítését,
 • a társas kapcsolatok kialakítását, fenntartását,
 • szabadidős programok szervezését,
 • szükség szerint egészségügyi alapellátás megszervezését, szakellátásokhoz hozzájutás segítését,
 • munkavégzés lehetőségének szervezését,
 • életvitelre vonatkozó tanácsadást, életvezetés segítését.

Éjjeli menedékhely

Az ellátás igénybevétele ingyenes.

Nyitva tartás: az év minden napján 18.00–8.00

Az éjjeli menedékhely az önellátásra és a közösségi együttélés szabályainak betartására képes hajléktalan személyek éjszakai pihenését, valamint krízishelyzetben lévők számára éjszakai szállás biztosítását lehetővé tevő szolgáltatás.

Az éjjeli menedékhely lehetőséget nyújt éjszakai pihenésre, a személyi tisztálkodásra, az étel melegítésére, étkezésre, és rendlekezik a közösségi együttlétre szolgáló helyiségekkel.

Az éjjeli menedékhely tanácsadás, esetkezelés és felügyelet szolgáltatási elemeket biztosít, és segíti a más szolgáltatásokhoz való hozzáférést.


Átmeneti szállás

Célunk, hogy segítséget nyújtsunk a hajléktalan személy életviteléhez, elősegítve a szociális ellátások igénybevételét, elérését, a társadalomba történő visszailleszkedést, a továbblépést.

Az intézmény alapvető célja, hogy az ellátott részére

 • lakhatási szolgáltatást, vagy
 • lakhatási szolgáltatást és az önálló életvitel fenntartása érdekében szükség szerinti mértékű esetvitelt biztosítson.

Az átmeneti szálláson végzett szociális munka a következőket tartalmazza:

 • tanácsadás
 • esetkezelés
 • gondozás
 • készségfejlesztés
 • felügyelet és háztartási, vagy háztartást pótló segítségnyújtás.

Az ellátásért fizetendő térítési díj összegét a helyi önkormányzati rendelet határozza meg.


Egységes Szociális Központ igazgató: Bogárné Kiss Ildikó
Bentlakásos ellátás egységvezető: Tarjánné Kósa Rita
Nappali ellátás egységvezető: Tóthné Kis Judit
Szakmai koordinátor: Orovecz Sándor

Ügyintézés: 7.00–15.00
Cím: 5900 Orosháza, Szabó Dezső u. 1.
Telefon: 70/953-5281
E-mail: hajlektalansz@eszk.oroshaza.hu

 

Képgaléria:
Lap olvasása Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Scroll to Top
Orosháza Önkormányzatának honlapja