Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

 

Központi jogszabály, továbbá Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, bölcsődés, óvodás, általános és középiskolás korú gyermekek 5 hónaptól – 18 éves gyermekek részére, ide értve azokat a gyermekeket is, akik nem rendelkeznek intézményi, bölcsődei, óvodai, vagy iskolai tanulói jogviszonnyal a téli szünidő 2018. december 27-én, 28-án, 2019. január 02-án munkanapokon, valamint a 2018. december 24-én pihenőnapon egyszeri meleg étkezést (összesen 4 ebédet, készétel konzervek formájában), az önkormányzat ingyenesen biztosítja.

Bölcsődei intézményi jogviszonnyal rendelkező gyermek esetében szünidei gyermekétkeztetés biztosítására az intézmény folyamatos nyitva tartása miatt nem kerül sor. Óvodai intézményi jogviszonnyal rendelkező gyermek esetén csak az óvoda zárva tartásának időtartamára igényelhető étkezés.

A jogosultak szülei írásban tájékoztatást kaptak, melynek tartalmára az alábbiak szerint hívom fel ismét a figyelmüket:

Az étkezés igénylésére a tájékoztatóhoz mellékelt igénylőlap kitöltésével és az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálatánál Orosháza, Hajnal u. 1. szám alatt történő benyújtásával van lehetőség /ügyfélfogadás: hétfő, szerda, csütörtök: 8-16 óráig, pénteken: 8-12 óráig/. A Családsegítő Szolgálat munkatársai a kitöltésben segítséget nyújtanak.

Kérem, hogy igénylését lehetőleg 2018. december 12. napjával bezárólag adja le a Családsegítő Szolgálatnál.

A 2018. december 24., 27., 28., valamint a 2019. január 2. napjára tekintettel nyújtott készétel konzervek 2018. december 21-én, pénteken vehetők át az alábbi helyszíneken:

–   Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény (Eötvös tér 2.)
–   Szentetornyán a Mátyás király utca 37. szám alatti Óvodában, Rákóczitelepen a Bácska u. 29. szám alatti Óvodában.

A külterületre a kiszállítást a tanyagondnoki szolgáltat biztosítja.

A Családsegítő Szolgálatnál történik az étkezés igénybevételét biztosító étkezési jegyek átadása, melyeket a készétel konzervek átvételéhez szíveskedjenek magukkal vinni és a helyszínen bemutatni.

Orosháza, 2018. november 27.

 

                                                             Dr. Horváthné dr. Barta Edit             Dávid Zoltán
jegyző                                        polgármester

[gview file=”http://www.oroshaza.hu/wp-content/uploads/2018/12/Felhívás-2018.11.27..pdf”]

Lap olvasása Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Scroll to Top
Orosháza Önkormányzatának honlapja