Orosháza Város Jegyzője a veszélyhelyzet megszüntetésével összefüggő átmeneti szabályozásról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvényben foglaltak alapján az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot.

A törvény alapján az engedélyköteles tevékenység engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül, ellenőrzött bejelentés (a továbbiakban: bejelentés) alapján végezhető. A bejelentés kizárólag elektronikus úton tehető meg. Elektronikus úton megtett bejelentésnek minősül:

– az ügyfélkapu útján,
– elektronikus űrlap útján,
– általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás útján, valamint
– e-mail útján

megtett bejelentés.

Az Orosházi Polgármesteri Hivatalánál az e-mail útján tett bejelentést a bejelentés@oroshaza.hu e-mail címre kell megküldeni.

A gördülékenyebb ügyintézés érdekében az e-mail útján tett bejelentés esetén a tárgy mezőben szíveskedjen feltüntetni a bejelentés tárgyát, így telep, kereskedelem, kút, szennyvíz, növények, rezgésvédelem, oltalom.

A bejelentésnek az engedélykérelemre jogszabályban előírt adatokat kell tartalmaznia. Csatolni kell továbbá az engedélykérelem előírt mellékleteit, valamint okiratot kell csatolni, amelyben a bejelentő tájékoztatást ad a joggyakorlás által érintett további ügyfelek személyéről és nyilatkozik arról, hogy a további ügyfeleket a bejelentés benyújtásának szándékáról, a benyújtás időpontjáról és az eljáró hatóságról tájékoztatta.

A hatóság a bejelentést 15 napon belül visszautasítja, ha az nem tartozik a törvény hatálya alá, vagy azt nem elektronikus úton terjesztették elő, illetve, ha a bejelentő a hatóság díjfizetésre irányuló felhívásában foglaltakat határidőben nem teljesíti.

A hatóság 15 napon belül végzéssel a bejelentés engedélyezési eljárásban történő elbírálásáról rendelkezik, ha

a) a tevékenység nem végezhető bejelentéssel,
b )megállapítható, hogy az engedély megadásának jogszabályban előírt feltételei hiányoznak,
c)az alábbi közérdekek várható vagy közvetlen sérelmének veszélye áll fenn:
ca) az élet, a testi épség és az egészség védelme,
cb) a tevékenység jellegére, illetve hatására figyelemmel a károkozás vagy a katasztrófák bekövetkezése,
cc) a közbiztonság, vagy
cd) más nyomós közérdek,
d) az engedélyezési eljárásban az eljárás felfüggesztésének lenne helye,
e) a bejelentés tárgya vagy a bejelentő nem azonosítható, illetve a bejelentés hiányos – ide nem értve a díjfizetés elmulasztását vagy a díj hiányos megfizetését –,
f) a bejelentés visszaélésszerű joggyakorlást valósít meg, vagy arra vonatkozóan megalapozott következtetést lehet levonni.

Ha nem kerül sor a bejelentés visszautasítására vagy engedélyezési eljárásra utalására, a kérelmező a tevékenységet a bejelentést követő tizenötödik napot követő naptól jogosult megkezdeni.

Ha a tevékenység bejelentés alapján folytatható, azonban jogszabály előírása alapján az engedélyben kötelezettség előírásáról vagy tény megállapításáról is rendelkezni kell, erről a hatóság hivatalból döntést hoz.

A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának (a továbbiakban együtt: díj) 50%-át kell leróni vagy megfizetni. Ha a törvény alapján a bejelentés visszautasítására kerül sor, a hatóság a megfizetett díjat visszatéríti. Ha a hatóság a bejelentés engedélyezési eljárásban történő elbírálásáról rendelkezik, a díjat a jogszabályban megállapított díj 100%-ára kell kiegészíteni.

Az engedély birtokában folytatható tevékenységre, jogosultság gyakorlására vonatkozó bejelentés esetén az igazgatási szolgáltatási díj összegét, illetve eljárási illetéket Orosháza Város Önkormányzata 11733041-15725510-00000000 számú számlájára kell megfizetni.

A tevékenység megkezdésekor és annak végzése során a bejelentőnek a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételeknek meg kell felelnie. A bejelentő a tevékenysége szakszerűségéért és jogszerűségéért felelősséggel tartozik, amelynek ellenőrzésére a hatóság kiemelt figyelmet fordít.

Amennyiben az eljárással összefüggésben kérdése merül fel a weboldalunkon feltüntetett ügytípusok mellett az ügyintézők elérhetőségei, így telefonszámaik, e-mail címünk is megismerhetők, ezért kérem elsődlegesen itt érdeklődjenek, informálódjanak.

 

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

 

A kérelmek benyújtásához szükséges nyomtatványok az alábbi linken érhetőek el:

Fontos: E-mail küldésekkor a tárgymezőben kérjük feltüntetni a „telep” szót!Ipari tevékenység bejelentése

Fontos: E-mail küldésekkor a tárgymezőben kérjük feltüntetni a „kereskedelem” szót!Telepengedélyezési eljárás

Fontos: E-mail küldésekkor a tárgymezőben kérjük feltüntetni a „kút” szót!

  1. A vízjogi fennmaradási engedélykérelemhez:

    Kérelem és műszaki dokumentació
  2. A vízjogi fennmaradási engedélykérelemhez:

    Kérelem és műszaki dokumentáció talajvízkút létesítési engedélyezéshez  3. A vízjogi fennmaradási engedélykérelemhez:

    Üzemeltetési engedély fúrt kútra

Fontos: E-mail küldésekkor a tárgymezőben kérjük feltüntetni a szennyvíz szót!

Az eljáráshoz nem tartozik formanyomtatvány!

Fontos: E-mail küldésekkor a tárgymezőben kérjük feltüntetni a növények szót!Fakivágási kérelem adatlap

Fontos: E-mail küldésekkor a tárgymezőben kérjük feltüntetni a rezgésvédelem szót!Zajkibocsátási határérték megállapítási kérelem

Fontos: E-mail küldésekkor a tárgymezőben kérjük feltüntetni a oltalom szót!


Az eljáráshoz nem tartozik formanyomtatvány!

Lap olvasása Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Scroll to Top
Orosháza Önkormányzatának honlapja