A június 9-ei testületi ülésen Dávid Zoltán, Orosháza polgármestere beszámolt a képviselő-testületnek arról, hogy városvezetőként milyen lépéseket tett az elmúlt hónapokban a koronavírus okozta veszélyhelyzet idején.

 

Tisztelt képviselő-testület!

 

Köszöntöm Önöket a rendkívüli jogrend utáni első közgyűlésünkön. Mozgalmas, kihívásokkal teli hónapokon vagyunk túl. Polgármesterként meglehetősen nehéz, ugyanakkor nagyon megtisztelő volt számomra vezetni a várost ezekben a rendkívüli időkben. Azt gondolom, hogy az operatív törzs és a megyei védelmi bizottság ajánlásait, útmutatásait követve sikerült hatékony erőfeszítéseket tennünk.

 

A veszélyhelyzet mintegy 100 napja bizonytalan, aggodalmakkal teli időszak volt. De emellett mégis felemelő, mert láthattuk az összefogást a városban. Láthattuk, ahogyan egymást segítik az emberek, hogy orosházi cégek, civilek nyújtottak önzetlenül segítséget, és önkéntesek jelentkeztek, hogy mindenhova eljuthassunk és segíthessünk. Voltak, akik anyagi források biztosításával, mások eszközök felajánlásával segítettek. Voltak, akik maszkok varrásával járultak hozzá a sikeres védekezéshez, mások logisztikával, adománygyűjtéssel, megint mások a közterületeket fertőtlenítésével.

Büszke vagyok arra, hogy Orosháza közössége fegyelmezetten és egymást segítve állt helyt a legnehezebb hetekben is. Megragadom az alkalmat és köszönetet mondok a város lakosságának, a cégeknek, az orosházi közösségnek! Köszönetet mondok az egészségügyben és szociális szférában dolgozóknak, valamint mindazoknak, akik a veszélyhelyzet idején munkájukkal, szolgáltatásaikkal a lakosság rendelkezésére álltak. Példaértékű felelősségvállalásról tettek tanúbizonyságot az orosháziak, egymásért is, a városért is.

A következőkben ismertetem, milyen döntéseket hoztam a rendkívüli jogrend ideje alatt. Mielőtt ezt megteszem, tájékoztatom Önöket, hogy az év elején megfogalmazott terveinket felülírta a koronavírus. Érzékenyen érintett bennünket a gépjármű-adó kiesése, a tervezettől jelentősen eltérő iparűzési adó, a turizmus leállása. Emellett pedig a védekezés jelentős költségeket rótt a városra. A vírus miatti védekezésre az önkormányzat és intézményei közel 25 millió forintot költöttek. Bízom abban, hogy ezt részben vagy egészben el tudjuk majd számolni.

A bevételkiesés kapcsán amit már biztosan tudunk az az, hogy kiesett 85 millió forint gépjárműadó önkormányzatot megillető bevétele, valamint 24 millió forint idegenforgalmiadó kieséssel is számolhatunk. Az egyéb bevételek, illetve az iparűzésiadó kiesés pontos összegét egyelőre még nem tudjuk, de jelentős összegekkel kalkulálhatunk.

A vírus okozta járványhelyzet gazdasági és társadalmi következményeit még nem látjuk tisztán, ennek a felmérése még jelenleg is zajlik. De az bizonyos, hogy komoly következményekkel számolhatunk, és még inkább átgondolt, óvatos és felelős gazdálkodásra lesz szükség. A legfontosabb feladatunk most újra rendezni a sorokat és felkészülnünk az előttünk álló kihívásokra.

Döntések

Biztos vagyok abban, hogy tisztelt képviselőtársaim követték az eseményeket. Röviden összefoglalva az alábbi döntések születtek a veszélyhelyzet idején.

A veszélyhelyzet kihirdetését követően, március 14-én rendkívüli szünetet rendeltem el a fenntartásunkban működő bölcsődék és óvodák esetében, határozatlan időre. Ezt követően elrendeltem a fürdő határozatlan időre történő, teljeskörű bezárását. Ugyanígy a könyvtár, a múzeum és kiállítóhelyei, a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft által üzemeltetett művelődési ház zárva tartását is elrendeltem.

Március 16-án az Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ által működtetett idősek és demens személyek nappali ellátását végző telephelyek bezárását és helyben nyújtott szolgáltatás szüneteltetését rendeltem el március 18-tól határozatlan időre. Tájékoztatom Önöket, hogy a központ telephelyein a katonaság fertőtlenítést végzett áprilisban, mely rendben lezajlott. A központ telephelyeinek bezárását követően az ESZK munkatársai napi telefonos kapcsolatban voltak az ellátottakkal, és segítettek, amiben csak kellett, legyen az ebédkiszállítás, vagy gyógyszerkiváltás.

Voltak, akik nem tartoztak az ESZK ellátotti körébe. Velük is törekedtünk a minél hamarabbi és minél széleskörűbb kapcsolat felvételre. Kihasználtuk az internetes felületeket, szórólapokkal és a helyi médián keresztül szólítottuk meg azokat az orosháziakat, elsősorban, de nem kizárólag időseket, akiknek segítségre lehetett szükségük. Több telefonszámot és email címet is biztosítottunk a kapcsolatfelvételre, hogy aki igényli, arról gondoskodhassunk.

Folytatva a veszélyhelyzet alatti intézkedések sorát. Határoztam a zárható játszóterek, valamint a kutyafuttató bezárásáról visszavonásig. Határoztam arról is, hogy a Városüzemeltetés a kezelésében lévő önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek tekintetében a veszélyhelyzet megszüntetését követő hónap utolsó napjáig a folyamatban lévő kilakoltatásokat felfüggeszti, illetve új kilakoltatás nem rendelhető el, a bérleti szerződések automatikusan meghosszabbodtak. A piac esetében is több döntés született figyelmebe véve az operatív törzs ajánlásait. Így például adott idősávban vásárolhattak a 65 év felettiek, és a 65 év alattiak. A piac folyamatosan a szükséges előírások betartása és betartatása mellett működött.

Még mindig március. A szociális támogatások vonatkozásában a rendszeres ellátásokat kérelem, illetve egyéb igazolások benyújtása nélkül a veszélyhelyzet megszüntetését követő hónap utolsó napjáig automatikusan meghosszabbítottuk, folyósítottuk.

Örömmel tölt el, hogy a kórház segítségére is lehettünk. Fontos volt, hogy felkészüljünk minden eshetőségre, ezért ra kórház területén egy 6 konténerből álló ideiglenes vizsgáló létesítéséhez járultunk hozzá a 2020. évi költségvetésünk tartalékkerete terhére. Hat millió forintos támogatásról beszélünk, emellett igyekeztünk mindenben a kórház segítségére lenni. A Munkásszálló épületét az Orosházi Kórház rendelkezésére bocsátottam, hogy ha szükséges, ott elhelyezhesse a kórházi dolgozókat, szerencsére erre végül nem került sor. Az egészségügyi dolgozók és a szociális szférában dolgozók a helyi autóbuszjáratokat díjmentesen vehették igénybe, ez egyébként még ebben a hónapban is így van.

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. kezelésében lévő, az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződésben megjelölt, önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek tekintetében a bérleti díjak kifizetésére haladékot, illetve kedvezményt adtunk.

Áprilisban az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletébe foglalt 110 millió forintos  működési sporttámogatásból 25 millió forint támogatást az alábbiak szerint ítél meg, a fennmaradó összegről e hónapban döntünk.

A 2020. évi önkormányzati költségvetési rendelet tartalékkerete terhére 500 darab Covid-19 vírus kiszűrésére alkalmas gyorstesztet vásároltunk. Ezeket a teszteket a szociális központ, a diákélelmezés és az önkormányzati óvoda kapta meg, hogy dolgozóit szűrhesse.

Döntöttem arról, hogy az önkormányzati folyószámla-hitel szerződés keretösszegét 450 millió forint összegre megemelem. Erre az Önkormányzat folyamatos működőképességének biztosítása érdekében volt szükség.

Mint bizonyára emlékeznek rá, döntöttünk arról, hogy a 2020-2024-es időszakra tekintve gazdasági programot állítunk össze. Ennek a programnak a feladata most már az is, hogy összegezze a koronavírus járvány pénzügyi, gazdasági hatásait, a veszélyhelyzetre tekintettel elrendelt kormányzati intézkedések, döntések programelemeit. Ezen dolgozunk éppen.

Májusban fokozatosan enyhültek a szigorítások.

Újra ki lehetett nyitni a zárható játszótereket, kutyafuttatót. Majd a járványügyi helyzetnek megfelelő és a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett a fürdőt is. Június 13-án részlegesen, július elsejével teljeskörűen megnyitott a fürdő. A kórház is újra elindította a gyógyászati központ szolgáltatásait. Tájékoztatom Önöket, hogy több kérdés érkezett a gyógyászati központ és a kórház között korábban közlekedő kisbuszok újraindítása kapcsán. A kórház arról tájékoztatott, hogy a jelenlegi előírások alapján egyelőre még nem indíthatja újra ezeket a járatokat.

Május 25-étől az Orosháza Város Önkormányzata fenntartásában működő bölcsődék és óvodák a veszélyhelyzet előtti szokásos rendben működnek. Újranyitottak az Egységes Szociális Központ keretében működő idős klubok is. Minden esetben az előírások szigorú betartása mellett indultak újra ezek az intézmények. A veszélyhelyzet idején, majd az enyhítések alatt is folyamatosan egyeztettünk az intézményvezetőkkel és álltunk rendelkezésükre.

Júniusban visszavonhattam azt a polgármesteri utasítást, ami a könyvtár, múzeum és a művelődési ház zárva tartását rendelte el és felkértem az intézményvezetőket, ügyvezetőt hogy a létesítmények megnyitása a járványügyi helyzetnek megfelelő vonatkozó előírások alapján kerüljön sor.

Számos rendelet is született a veszélyhelyzet ideje alatt, így például kijárási korlátozás a húsvéti ünnepek.

Májusban kaptuk az értesítést, miszerint TOP-os forrásból két nyertes projekt keretében közel fél milliárd forint érkezik Orosházára.

Ebből 360 millió forintot a leromlott városi területek rehabilitációjára fordíthatunk. Konkrétan a Dankó – Szondi, Kutasi és Hun – Sámsoni – Makói utcák által határolt terület rehabilitációját valósíthatjuk meg. Ezen belül is önkormányzati lakások felújítása, térfigyelő kamerarendszer kiépítése, udvarrendezés, fásítás, illegális hulladéklerakók felszámolása, közpark kialakítása, napelemes kandeláberek telepítése, útfelújítás és járdaépítés valósul meg, Továbbá a Dankó utcán a még nem megoldott helyeken közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés kiépítése jön létre.

A másik, Helyi komplex program Orosháza társadalmi integrációjáért pályázat keretében a fent említett, szegregált, illetve szegregációval veszélyeztetett területek lakosságának felzárkóztatására nyílik lehetőség. Többek között szociális munka biztosítása, gyermekek fejlesztése, segítése és a foglalkoztatás elősegítése értendő ez alatt. Minderre 108 millió forint pályázati forrást fordíthatunk.

Tisztelt képviselő-testület!

A veszélyhelyzet idején hozott minden egyes lépés mögött az a szándék állt, hogy megakadályozzuk, illetve lassítsuk a vírus terjedését, megóvjuk Orosháza közösségét. Büszke vagyok arra, hogy ezen célok mentén sokan csatlakoztak a városhoz és segítettek, ki hogyan és mivel tudott. Orosháza közössége összezárt a bajban és helyt állt. Köszönöm a lakosságnak, hogy fegyelmezetten, felelősségteljesen, egymásra is vigyázva élték meg ezeket a cseppet sem könnyű heteket, hónapokat. Nélünk bármilyen erőfeszítés hiába való lett volna.

Az sajnos már most látható, hogy a vírus felülírta a mindennapokat és jelentős változásokat, károkat okozott. Hatása erre az évre bizonyosan érezhető lesz, de attól tartok, még azt követően is. Számolnunk kell azzal is, hogy újabb hullám érkezik majd, újabb kihívások elé állítva bennünket. Tisztelt képviselő-testület, köszönöm, hogy meghallgattak.

Lap olvasása Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Scroll to Top
Orosháza Önkormányzatának honlapja