Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Fordulat Klub Nappali- és Alapellátások Egysége Terápiás munkatárs munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Békés megye, 5900 Orosháza, Kettőssánc tér 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A szenvedélybetegek nappali ellátása keretében szervezi a gondozás és pszichoszociális rehabilitációt, intézi a hivatalos ügyeket, szervezi a szabadidős programokat, vezeti a kötelezően előírt dokumentációkat, támogatja a speciális önszerveződő csoportokat.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, 1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletben meghatározottak szerint,
 • Szociális területen szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, 1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletben meghatározottak szerint,
 • Szociális területen szerzett – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű Kapcsolatteremtő képesség,
 • Kiváló szintű Kommunkiációs készség,
 • Kiváló szintű Szervezőképesség,
 • Kiváló szintű Teamban való együttműködés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 • szakmai önéletrajz
 • hatósági bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagának pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóthné Kis Judit nyújt, a 06/70-984-9783 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Teréz utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 136-1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Terápiás munkatárs.
 • Személyesen: Szabó Hajnalka, Békés megye, 5900 Orosháza, Teréz utca 14. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:  Eseti bizottság véleménye alapján, a munkáltató dönt. A pályázatot kiíró, a pályázat eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Orosházi Élet – 2017. március 24.
www.oroscafe.hu – 2017. március 18.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Lap olvasása Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Scroll to Top
Orosháza Önkormányzatának honlapja