Álláshirdetés – szociális gondozó munkakör betöltésére

Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ Bentlakásos Ellátás Egység Platán Idősek Otthona, Nappali Ellátás Egység Házi Segítségnyújtás szociális gondozó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Békés megye, 5900 Orosháza, Teréz utca 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Az intézmény ellátottjainak ellátása egyéni szükségleteik alapján, dokumentáció naprakész, pontos vezetése, szakmai kompetencia körébe tartozó egyéb feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés, szociális ápoló-gondozó,
 • szociális területen – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • magyar állampolgárság
 • bűntetlen előélet

Elvárt kompetenciák:

 • Jó szintű kommunikációs képesség,
 • Jó szintű kapcsolatteremtő képesség,
 • Jó szintű teherbíró képesség,
 • Kiváló szintű elköteleződés az idősek iránt,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 • szakmai önéletrajz
 • hatósági igazolvány (1 hónapnál nem régebbi)
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagának pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. február 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vaszkán Erzsébet nyújt, a +36-70/953-5291 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Teréz utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 36-1/2014. , valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó.
 • Személyesen: Czecherné Pap Rita, Békés megye, 5900 Orosháza, Teréz utca 14. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Eseti bizottság véleménye alapján a munkáltató dönt. A pályázó a pályázat eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. február 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.oroshaza.hu – 2014. január 27.
 • Orosházi Élet – 2014. január 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A határozatlan idejű kinevezés 3 hónapos próbaidő kikötésével történik.

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux