Orosháza Város aljegyzője álláshirdetése az Orosházi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda Pénzügyi és Számviteli Csoportjába határozatlan időre szóló 1 fő pénzügyi és számviteli ügyintézői munkakör betöltésére

Feltételek:

 • Egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakkép-zettség és az Ávr.12.§ (1) b) pontja alapján a számvitelről szóló 2000. évi C. tör-vény 150.§ (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlat, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítés,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A jelentkezéshez csatolni kell:

 • az iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatát,
 • fényképpel ellátott személyes és szakmai önéletrajzot a 45/2012.(III.20.)

Korm. rendelet 1. melléklete szerinti,

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 • Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról és a személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulásról.

Feladatai közé tartozik:

 • az Önkormányzat éves költségvetésében a működési és felhalmozási előirányzatok felhasználása kapcsán keletkező kötelezettségvállalások, számlák, utalványok – jegyzői meghatalmazás alapján – kontírozása, könyvelése, esetenként érvényesítése,
 • elvégzi egyes bankszámlák forgalmazásával kapcsolatos könyvelést, utalványok jegyzői megbízás alapján történő érvényesítését, kontírozását Orosháza Város Önkormányzata tekintetében,
 • a jogszabályok által előírt kötelező időszaki egyeztetéseket teljesíti,
 • nyilvántartja és kontírozza az állami hozzájárulás havonta érkező összegét.

Elvárt kompetencia: önálló munkavégzés.

A jelentkezéseket dr. Durayné dr. Nikolics Nikoletta aljegyzőhöz kell postai úton illetve személye-sen benyújtani 2014. augusztus 26-ig Határidőben benyújtottnak azt kell tekinteni, amely legké-sőbb a benyújtási határidő utolsó napján 12.00 óráig beérkezik.
A borítékon kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését.
Cím: 5901 Orosháza, Szabadság tér 4-6. Pf. 121.

Az elbírálás határideje: 2014. augusztus 29.
Az álláshely várhatóan 2014. szeptember 01-jétől elfoglalható.

A közszolgálati jogviszony időtartama – a próbaidő letöltése után – teljes munkaidőben, határozatlan időre szól.

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és a hivatal közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók.

Az aljegyző az álláshirdetés eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Lap olvasása Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Scroll to Top
Orosháza Önkormányzatának honlapja