Orosháza Város Önkormányzata a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Justh Zsigmond Városi Könyvtár Igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti Jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.

A munkavégzés helye: Békés megye, 5900 Orosháza, Kossuth Lajos utca 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbizással járó lényeges feladatok: Az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, takarékos gazdálkodás, munkáltatói jogok gyakorlása, döntéshozatal.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, jogszabályban előírt képesítés és 5 év szakmai gyakorlat,
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
  • szakmai önéletrajz, vezetői program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekről, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló oklevelek hiteles másolatai, írásos nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az elbírálásra jogosultak a pályázat tartalmát megismerhetik.

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2012. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. július 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szűts Gézéné nyújt, a 68-413-022/121-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Orosháza Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Tk.28012012., valamint a beosztás megnevezését: igazgató.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, Ideje:

  • – Oktatási és Kulturális Közlöny
  • – Orosháza Város Honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Lap olvasása Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Scroll to Top
Orosháza Önkormányzatának honlapja