Orosházi Polgármesteri Hivatal
a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Orosházi Polgármesteri Hivatal

jogi előadó

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Békés megye, 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Bizottsági- és képviselő-testületi ülésekre előterjesztések készítése, elkészült előterjesztések jogi ellenőrzése. Helyi rendeletek, szabályzatok előkészítése. Szerződések, jogi állásfoglalások készítése. Hivatali levelezések jogi kontrollja. Tartozások behajtása érdekében fizetési felszólító levelek kiküldése, fizetési meghagyásos eljárások előkészítése. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal jogi ügyeinek intézése, képviselete a társhatóságok, bíróságok előtt.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Orosházi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Egyetem, állam- és jogtudományi doktori képesítés,
•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         szakmai tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
•         szerződés-szerkesztésben szerzett szakmai tapasztalat – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
•         közigazgatási szakvizsga megléte

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         Kiváló szintű szóbeli és írásbeli kifejező készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján készített fényképes, szakmai önéletrajz
•         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről igazolás
•         iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok másolata
•         nyilatkozat a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez történő hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 14.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Orosházi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6., 16.00 óráig beérkezéssel. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK. 333-/2018. , valamint a munkakör megnevezését: jogi előadó.
•         Személyesen: Hudákné Dombovári Orsolya, Békés megye, 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. 1. em. 9. a. 16:00 óráig beérkezéssel.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján személyes meghallgatásra kerülhet sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Orosházi Élet
•         www.oroscafe.hu, www.oroshaza.hu
•         Békés Megyei Hírlap

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A kinevezés 6 hónapos próbaidő kikötésével történik. Az Orosházi Polgármesteri Hivatal az álláshirdetés eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

Lap olvasása Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Scroll to Top
Orosháza Önkormányzatának honlapja