Álláshirdetés – Intézményvezető / Klubvezető munkakör betöltésére

Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Nappali Ellátás Egység Gyöngyvirág Klub Intézményvezető / Klubvezető munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Békés megye, 5900 Orosháza, Székács J. utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:A nappali ellátás keretében koordinálja az idősek nappali ellátását, demens személyek nappali ellátását, házi segítségnyújtást és az étkeztetést igénybe vevők adminisztrációs és szervezési feladatait. Felelős az ellátások törvényes és szabályos szakmai munkájáért.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, 1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletben meghatározottak szerint,
 • szociális területen – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet (3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány)

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű kommunikációs képesség,
 • Kiváló szintű teamben való együttműködés,
 • Kiváló szintű szervezőképesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 • szakmai önéletrajz
 • hatósági bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)
 • motivációs levél, szakmai elképzelések
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagának pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szokolai-Olasz Mónika nyújt, a 06-68/413-593 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Teréz utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 78-1/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető / Klubvezető.
 • Személyesen: Szabó Hajnalka, Békés megye, 5900 Orosháza, Teréz utca 14.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Eseti bizottság véleménye alapján a munkáltató dönt. A pályáztató a pályázat eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Orosházi Élet – 2016. február 19.
 • www.oroshaza.hu – 2016. február 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Határozatlan idejű kinevezés 4 hónapos próbaidő kikötésével történik.

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux