Pályázati felhívás Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ Szolgáltató Egység Szervezeti egység vezető munkakör betöltésére.

Orosháza Város Önkormányzat Polgármestere

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ Szolgáltató Egység Szervezeti egység vezető munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 1 évig szól.

A munkavégzés helye: Békés megye, 5900 Orosháza, Teréz utca 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Gazdasági vezetői feladatok ellátása. Az intézmény gazdálkodási, pénzügyi feladatainak irányítása. Költségvetés-tervezés, előirányzat módosítás, pénzügyi beszámoló, statisztikai jelentések, pénzügyi adatszolgáltatás. Munkaerő-gazdálkodás, számviteli előírások betartásának ellenőrzése, szabályzatok aktualizálása. Továbbá: a szolgáltató egység irányítása (gazdasági-, műszaki-, higiénés csoport, konyha).

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, felsőfokú pénzügyi, vagy gazdasági szakirányú végzettség, mérlegképes könyvelői képesítés,
 • Vezetői tapasztalat – Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,
 • Szakmai tapasztalat – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • ECDL,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
 • Rendelkezik a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló igazolvánnyal

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Költségvetési intézményben szerzett szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű szervezőkészség, kommunikációs képesség

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Kiváló szintű teherbíró képesség, együttműködési képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Iskolai végzettséget igazoló okiratok
 • Szakmai önéletrajz
 • Motivációs levél
 • Könyvviteli tevékenységre jogosultak nyilvántartásba vételi igazolása
 • Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2011. október 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. szeptember 23.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Orosháza Város Önkormányzat Polgármestere címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Tk.319/2011 , valamint a munkakör megnevezését: Szervezeti egység vezető.
 • Személyesen: Városi Polgármesteri Hivatal – Polgármesteri Titkárság, Békés megye, 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Eseti Bizottság döntése alapján Orosháza Város Polgármestere dönt. A pályáztató a pályázati kiírás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.oroshaza.hu
Orosházai Élet

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A közalkalmazotti jogviszony létrehozása 3 hónap próbaidő kikötésével történik.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.oroshaza.hu honlapon szerezhet.

Lap olvasása Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Scroll to Top
Orosháza Önkormányzatának honlapja