Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet Orosháza Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság parancsnoki beosztásának betöltésére.

Kiíró szerv: Orosháza Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 5900 Orosháza, Kossuth tér 3.sz.

Betöltendő munkakör: Orosháza Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság parancsnoka

Szolgálati hely neve, címe: Orosháza Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 5900 Orosháza, Kossuth tér 3.

A kinevezés határozatlan időre szól.

A beosztás díjazása: a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.), valamint a vonatkozó kormányrendelet és miniszteri rendeletek alapján kerül meghatározásra.

Beosztással járó feladatok rövid leírása: a parancsnok felelős az illetékességi és működési területen az elsőfokú tűzvédelmi hatósági feladatok, elsőfokú tűzvédelmi szakhatósági feladatok, tűzoltási és műszaki mentési feladatok, katasztrófavédelemmel összefüggő feladatok ellátásért, a tűzoltóparancsnokság működése, személyi, technikai, anyagi feltételeinek biztosításáért, az irányításért, a társszervekkel való kapcsolattartásért.

Pályázati feltételek:

 • hivatásos tűzoltói szolgálati viszony vagy az annak létesítéséhez szükséges feltételek megléte
 • egyetemi vagy főiskolai végzettség
 • szakirányú felsőfokú szakmai iskolai végzettség
 • rendészeti szakvizsga megléte, illetve 1 éven belüli megszerzése
 • 5 év tűzoltó-szakmai gyakorlat,
 • egészségügyi, pszichológiai és fizikai alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelenthet: tűzoltás, tűzmegelőzés területén szerzett vezetői gyakorlat, rendészeti szakvizsga

A pályázathoz csatolandó:

 • fényképpel ellátott, szakmai tevékenységet részletesen bemutató önéletrajz,
 • a parancsnoki beosztás ellátására vonatkozó szakmai program
 • végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • az 5 év tűzoltó-szakmai gyakorlat és a meglévő vezetői gyakorlat hitelt érdemlő módon történő igazolása,
 • az egészségi, pszichológiai, fizikai alkalmasságot igazoló okirat(ok) másolata
 • nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
 • előzetes nyilatkozat a nemzetbiztonsági alkalmassági ellenőrzés elvégzéséhez szükséges hozzájárulásról
 • pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az állás betöltésénél a Hszt. 65. §-a szerinti összeférhetetlenséget eredményező körülmény nem áll fenn, illetve azokat a kinevezés időpontjáig megszünteti,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat benyújtásának helye: Orosháza Város Önkormányzata 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. Pf: 121.

A borítékon kérjük feltüntetni: Pályázat tűzoltóparancsnoki beosztásra; ikt.sz: Tk.350-7/2010.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. december 23.

A pályázatok elbírálásának határideje: a Képviselő-testület legkésőbb a pályázat benyújtására előírt határidőt követő legközelebbi ülésen dönt.

Az álláshely betöltésének várható időpontja: 2011.március 01.

A pályázat eredményéről az elbírálást követő 15 napon belül írásbeli tájékoztatás megküldésére kerül sor.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt

szakmai kérdésekben: Lászik Gábor tű. őrnagy mb.parancsnok, Orosháza Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság Telefon:06/68/414-244.

személyügyi kérdésekben: Hegedűsné dr. Hegedűs Máriai címzetes főjegyző, Városi Polgármesteri Hivatal Orosháza, Telefon: 68/413-022

Lap olvasása Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Scroll to Top
Orosháza Önkormányzatának honlapja