Állásajánlat – tűzoltóparancsnoki beosztás betöltésére

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet Orosháza Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság parancsnoki beosztásának betöltésére.

Kiíró szerv: Orosháza Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 5900 Orosháza, Kossuth tér 3.sz.

Betöltendő munkakör: Orosháza Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság parancsnoka

Szolgálati hely neve, címe: Orosháza Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 5900 Orosháza, Kossuth tér 3.

A kinevezés határozatlan időre szól.

A beosztás díjazása: a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.), valamint a vonatkozó kormányrendelet és miniszteri rendeletek alapján kerül meghatározásra.

Beosztással járó feladatok rövid leírása: a parancsnok felelős az illetékességi és működési területen az elsőfokú tűzvédelmi hatósági feladatok, elsőfokú tűzvédelmi szakhatósági feladatok, tűzoltási és műszaki mentési feladatok, katasztrófavédelemmel összefüggő feladatok ellátásért, a tűzoltóparancsnokság működése, személyi, technikai, anyagi feltételeinek biztosításáért, az irányításért, a társszervekkel való kapcsolattartásért.

Pályázati feltételek:

 • hivatásos tűzoltói szolgálati viszony vagy az annak létesítéséhez szükséges feltételek megléte
 • egyetemi vagy főiskolai végzettség
 • szakirányú felsőfokú szakmai iskolai végzettség
 • rendészeti szakvizsga megléte, illetve 1 éven belüli megszerzése
 • 5 év tűzoltó-szakmai gyakorlat,
 • egészségügyi, pszichológiai és fizikai alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelenthet: tűzoltás, tűzmegelőzés területén szerzett vezetői gyakorlat, rendészeti szakvizsga

A pályázathoz csatolandó:

 • fényképpel ellátott, szakmai tevékenységet részletesen bemutató önéletrajz,
 • a parancsnoki beosztás ellátására vonatkozó szakmai program
 • végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • az 5 év tűzoltó-szakmai gyakorlat és a meglévő vezetői gyakorlat hitelt érdemlő módon történő igazolása,
 • az egészségi, pszichológiai, fizikai alkalmasságot igazoló okirat(ok) másolata
 • nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
 • előzetes nyilatkozat a nemzetbiztonsági alkalmassági ellenőrzés elvégzéséhez szükséges hozzájárulásról
 • pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az állás betöltésénél a Hszt. 65. §-a szerinti összeférhetetlenséget eredményező körülmény nem áll fenn, illetve azokat a kinevezés időpontjáig megszünteti,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat benyújtásának helye: Orosháza Város Önkormányzata 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. Pf: 121.

A borítékon kérjük feltüntetni: Pályázat tűzoltóparancsnoki beosztásra; ikt.sz: Tk.350-7/2010.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. december 23.

A pályázatok elbírálásának határideje: a Képviselő-testület legkésőbb a pályázat benyújtására előírt határidőt követő legközelebbi ülésen dönt.

Az álláshely betöltésének várható időpontja: 2011.március 01.

A pályázat eredményéről az elbírálást követő 15 napon belül írásbeli tájékoztatás megküldésére kerül sor.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt

szakmai kérdésekben: Lászik Gábor tű. őrnagy mb.parancsnok, Orosháza Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság Telefon:06/68/414-244.

személyügyi kérdésekben: Hegedűsné dr. Hegedűs Máriai címzetes főjegyző, Városi Polgármesteri Hivatal Orosháza, Telefon: 68/413-022

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux