Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ Bölcsődei Egység bölcsődei egység szervezeti egységvezető munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 1 év-ig szól.

A munkavégzés helye: Békés megye, 5900 Orosháza, Zöldfa utca 8-10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény szociális alap és szakosított szolgáltatásait szakmai egységekben biztosítja. A vezető alapfeladata a bölcsődei szervezeti egység vezetése. Önállóan végzi a szervezési, irányítási, ellenőrzési feladatokat. Felelős az egység koordinálásáért, folyamatos működtetéséért, a szabályos és törvényes szakmai munkáért.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, Az 1992. évi XXXIII. Tv. és a 257/2000. (XII.26.) Korm.rendeletben meghatározottak szerint,
 • Szakmai tapasztalat legalább 5 év – Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •  Egészségügyi Főiskola,

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű szervezőkészség,
 • Jó szintű kommunikációs képesség,
 • hatékony problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • végzettséget igazoló okirat másolata
 • szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • hatósági erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)
 • nyilatkozat arról, hogy a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 15. §. (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok a pályázóval szemben nem áll fenn
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, pályázatába betekintést enged

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2011. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. május 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vaszkán Erzsébet nyújt, a 06-70/953-5291 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Teréz utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 241-1/2011. , valamint a munkakör megnevezését: bölcsődei egységvezető.
 • Személyesen: Czecherné Pap Rita, Békés megye, 5900 Orosháza, Teréz utca 14.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat elbírálása eseti bizottság felállításával történik. Az állás betöltéséről a munkáltató dönt a bizottság javaslata alpján. A pályáztató a pályázati kiírás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. június 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.oroshaza.hu – 2011. május 9.

Lap olvasása Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Scroll to Top
Orosháza Önkormányzatának honlapja