2023. Nyári szünidei gyermekétkeztetés


Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/C. § (1) bekezdés a) pontja alapján: „a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja”.

A Gyvt. (1) bekezdés b) pontja alapján: „a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, a törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést az a) pontban foglalt gyermekeken kívül további gyermekek, így különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja”.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján a kizárólag rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, bölcsödés, óvodás, általános és középiskolás korú gyermekek (5 hónaptól – 18 éves) részére, ideértve azokat a gyermekeket is, akik nem rendelkeznek intézményi, bölcsődei, óvodai, vagy iskolai tanulói jogviszonnyal, a tavaszi szünidőben 2023. június 19. és 2023. augusztus 31. közötti időszakban, munkanapokon egyszeri meleg déli főétkezést, összesen 54 ebédet, az önkormányzat ingyenesen biztosítja.

Óvodai és bölcsődei intézményi jogviszonnyal rendelkező gyermek esetén csak az óvoda és bölcsőde zárva tartásának időtartama alatti munkanapokra igényelhető étkezés.

Az étkezés igénylésére a tájékoztatóhoz mellékelt nyilatkozat – mely a www.oroshaza.hu weboldalon is elérhető – kitöltésével és az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálatánál (a továbbiakban: Családsegítő Szolgálat) Orosháza, Kossuth u. 3. szám alatt történő benyújtásával van lehetőség /ügyfélfogadás: hétfő-csütörtök: 8.00-16.00 óráig, ebédszünet: 12.00-12.30; péntek: 8.00-12.00 óráig/.

Kérem, hogy igénylését lehetőleg 2023. június 9. napjával bezárólag adja le a Családsegítő Szolgálatnál.

A Családsegítő Szolgálat munkatársa szükség szerint felkeresi a gyermeket nevelő családot, és segítséget nyújt a Nyilatkozat kitöltésében. Változás esetén a Nyilatkozat tartalma bármikor módosítható.

Az étkezést a Prizma-Junior Közétkeztetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (5900 Orosháza, Eötvös tér 2.) nyújtja, a szülő által ételhordóban történő elszállítással, vagy szükség esetén – külső területekre – a tanyagondnoki szolgálat által biztosított kiszállítás útján. Szentetornyán a Mátyás király utca 37. szám alatti óvodában, Rákóczitelepen a Bácska u. 29. szám alatti óvodában vehetik át ételhordóban a meleg ételt.

A szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatos szervezési feladatokat a Családsegítő Szolgálat végzi, kérdésekkel, az igénybevétellel, az étkezés bármely változásának bejelentésével bizalommal forduljanak hozzájuk. A Családsegítő Szolgálatnál történik az étkezési igény jelzésén túl, az igénybevételt biztosító étkezési jegyek átadása, és az étkezés valamilyen oknál fogva bekövetkező lemondása.

Orosháza, 2023. május 22.

Lap olvasása Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Scroll to Top
Orosháza Önkormányzatának honlapja