Telefonkönyvtelefonkönyv

Vargáné Csizmadia Ágnes Éva

Tisztségek: Építéshatósági ügyintéző
Szervezeti Egység: Építéshatóság


Ügytípusok, szakterületek:

 • Belföldi jogsegély, építéshatóság
 • Bontási engedélyezési eljárás
 • Egyéb építéshatósági ügyek, megkeresések
 • Építési engedélyezési eljárás
 • Építésügyi hatósági szolgáltatás
 • Fennmaradási engedélyezési eljárás
 • Használatbavételi eljárások
 • Hatósági bizonyítvány
 • Hatósági bizonyítványok, építéshatóság
 • Jogutódlás, építéshatóság
 • Kötelezési eljárás, építéshatóság
 • Összevont engedélyezési eljárás, építés
 • OTÉK-tól való eltérés engedélyezése
 • Szakhatósági állásfoglalások
 • Veszélyhelyzet esetén építési tevékenység tudomásulvétele

Cím: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.,157-es mellék, II. em. 14. iroda
Telefon: 68/514-257
E-mail: vargane.cs.agnes@oroshaza.hu