Telefonkönyvtelefonkönyv

Tóth Bettina

Tisztségek: jegyzőkönyv-vezető
Szervezeti Egység: Titkárság


Feladatok, ügytípusok, szakterületek:

  • A Képviselő-testület működésével kapcsolatban: jelenléti ívet készít; részt vesz a Képviselő-testület ülésein és elkészíti az ülés jegyzőkönyvét; elkészíti és kiadja a határozat-kivonatokat; részt vesz minden egyéb szükséges adminisztrációban.
  • A polgármester, a bizottságok elnökei és a jegyző rendelkezése szerint gondoskodik a Képviselő-testület és a Bizottságok összehívásával kapcsolatos feladatok ellátásáról, az ülések időpontjának és napirendjének közzétételéről.
  • Részt vesz a képviselő-testületi üléseken, közreműködik a határozatképesség megállapításában és szavazatszámlálásban.
  • Intézkedik a testületi és a bizottsági jegyzőkönyveknek a törvényességi felügyeletet ellátó szerv részére, valamint a képviselő-testületi ülések nyilvános jegyzőkönyveinek a Justh Zsigmond Városi Könyvtár részére megküldéséről, biztosítja a jegyzőkönyvek eredeti példányainak megőrzését, intézkedik az önkormányzati rendeletek hirdetőtáblán való kihirdetéséről.
  • A számítógépes nyilvántartási rendszeren feldolgozza a képviselő-testület határozatait, azokat nyilvántartja.
  • A Képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyvet, rendeleteket elektronikus úton megküldi a Városi Könyvtárnak.
  • A Média Kft. felé továbbítja a Képviselő-testület nyilvános ülésein hozott határozatait a honlapon történő közzététel céljából.
  • Folyamatosan figyelemmel kíséri a közvetlenül az aljegyző irányítása alá tartozó csoportok feladatkörébe tartozó határozatok végrehajtását. A jegyző és az aljegyző igénye szerint a határozatok nyilvántartása alapján kimutatást készít minden szervezeti egység tekintetben azokról a határozatokról, melyek végrehajtásáról a nyilvántartás nem tartalmaz adatot.

Cím: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6., A épület, I. emelet, 8. iroda
Telefon: 68/514-285
Fax: 68/411-545
E-mail: szabo.bettina@oroshaza.hu