Telefonkönyvtelefonkönyv

Püspöki-Sinka Edit

Tisztségek: Városfejlesztési és Településüzemeltetési Osztályvezető, Pályázatíró és projektmenedzser
Szervezeti Egység:Városfejlesztési és Településüzemeltetési Osztály


Feladatok, ügytípusok, szakterületek:

 • Szervezi az osztály feladatkörébe tartozó feladatok ellátását, az osztály ügyintézői számára a feladatokat meghatározza, a feladatellátás mikéntjére utasítást ad, a végrehajtást ellenőrzi.
 • Engedélyezi az osztály ügyintézőinek a szabadságot, a napközbeni távollétet.
 • Biztosítja az osztályon belül a távollévő munkatárs helyettesítését.
 • Közreműködik az osztály dolgozóinak teljesítményértékelésében, minősítésében a munkáltató által meghatározottak szerint.
 • Részt vesz osztályvezetői értekezleteken, tájékoztatja az osztályhoz tartozó munkatársakat a feladatkörhöz tartozó kérdésekben.
 • Koordinálja és ellenőrzi az önkormányzati vagyonkezelési, beruházási, intézményekkel kapcsolatos és energiagazdálkodási feladatokat.
 • Biztosítja a városüzemeltetési (bel-és csapadékvíz, út kerékpárút, járda hálózatok) kommunális közműszolgáltatással kapcsolatos önkormányzati feladatok irányítását, koordinálását, szervezését.
 • Gondoskodik a helyi közlekedéssel, a közterületekkel és a környezetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati feladatok szakmai irányításáról, koordinálásáról.
 • Közreműködik gazdaságfejlesztési projektek és pályázatok készítésében.
 • Koordinálja a pályázati lehetőségek felkutatását, a megjelent pályázati felhívások áttekintését, javaslatot tesz pályázat benyújtására.
 • Kapcsolatot tart a projektek benyújtása, megvalósítása vonatkozásában a megyei önkormányzattal, közreműködő szervezettel, irányító hatósággal.
 • Részt vesz a számára kijelölt projektek megvalósításában, melyre felettese kijelöli. Határidőre elkészíti a számára kijelölt pályázatok jelentéseit, szakmai és pénzügyi beszámolóit, gondoskodik azok szakszerű lezárásáról.
 • Feletteseivel történő előzetes egyeztetést követően elkészíti az önkormányzat által benyújtandó pályázatokat. Kapcsolatot tart az érintett társirodákkal, intézményekkel, és gazdasági társaságokkal, valamit egyéb partnerekkel. Beszerzi a pályázatokhoz szükséges igazolásokat, nyilatkozatokat, és egyéb dokumentumokat.
 • Az intézmények és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok által benyújtandó pályázatok elkészítéséhez szakszerű segítséget nyújt. Elkészíti, illetve beszerzi az önkormányzat, mint fenntartó/tulajdonos által adandó nyilatkozatokat, igazolásokat és egyéb dokumentumokat.
 • Közreműködik a megítélt támogatásokra vonatkozó támogatási/finanszírozási szerződések előkészítésében és elvégzi a támogatások szerződések szerinti lehívását.
 • Határidőre elkészíti a számára kijelölt pályázatok jelentéseit, szakmai és pénzügyi beszámolóit, gondoskodik azok szakszerű lezárásáról.
 • Részt vesz a projektek vonatkozásában a beruházói feladatok ellátásának koordinálásában.
 • Koordinálja a bizottsági, testületi előterjesztések szakmai előkészítését.
 • Koordinálja az osztályhoz kapcsolódó jelentések, beszámolók határidőre történő elkészítését.
 • Figyelemmel kíséri az állami és uniós pénzalapokra kiírt pályázatokat, gondoskodik a bizottsági és testületi előterjesztések időbeni elkészítéséről.
 • Szakmailag ellenőrzi, koordinálja az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. által ellátott közfeladatokat.

Cím: 5900 Orosháza, Szabdság tér 4-6., A épület, II. emelet, 17. iroda
Telefon: 68/514-287
E-mail: puspoki.s.edit@oroshaza.hu


Helyettesítő: dr. Krámli Tamás