Telefonkönyvtelefonkönyv

Merza Cintia

Tisztségek: Titkárnő
Szervezeti Egység: Titkárság


Feladatok, ügytípusok, szakterületek:

  • Közvetlenül segíti a jegyzőt és az aljegyzőt feladataik ellátásban.
  • Jegyzőkönyvet, feljegyzést készít a jegyző és az aljegyző által összehívott értekezletekről, megbeszélésekről, intézkedésüknek megfelelően.
  • A Képviselő-testület működésével kapcsolatban: jelenléti ívet készít; részt vesz a Képviselő-testület ülésein és elkészíti az ülés jegyzőkönyvét; elkészíti és kiadja a határozat-kivonatokat; részt vesz minden egyéb szükséges adminisztrációban.
  • Részt vesz a képviselő-testületi üléseken, közreműködik a határozatképesség megállapításában és szavazatszámlálásban.

Cím: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. A épület, I. emelet 6. iroda
Telefon: 68/514-229

E-mail: merza.cintia@oroshaza.hu


Helyettesítő: Dobróka Ágnes, Szabó Bettina