Telefonkönyvtelefonkönyv

Mák Szabolcs

Tisztségek: Csoportvezető
Szervezeti Egység: Városüzemeltetési Csoport


Feladatok, ügytípusok, szakterületek:

  • Városüzemeltetési csoport feladatkörébe tartozó ügyek irányítása, koordinálása
  • Munka- és tűzvédelmi referensi feladatok ellátása
  • Vezeti a város közfoglalkoztatási programját, részt vesz a feladatellátások meghatározásában, koordinálja és ellenőrzi a szakszerű és tervszerű munkavégzést
  • Felépítményes ingatlanok állagának megóvásáról intézkedik. A hasznosított ingatlanok állagát ellenőrzi, felújításukra javaslatot tesz, részt vesz a garanciális és szavatossági felülvizsgálatokban
  • Összesíti az intézmény felújítási és egyéb önkormányzati vagyon felújítási igényeket, javaslatot tesz a megvalósításra
  • A beérkezett elszámolásokat, számlákat, ellenőrzi, ellenjegyzi, kapcsolatot tart az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.-vel

Cím: Cím 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. II. emelet 12.
Telefon: 68/514-252
E-mail: mak.szabolcs@oroshaza.hu


Helyettesítő: Karsai Sándor, Varju József János