Telefonkönyvtelefonkönyv

Dr. Nikolics Nikoletta

Tisztségek: aljegyző
Szervezeti Egység: aljegyző, Titkárság


Feladatok:

  • Teljes jogkörrel és hatáskörrel helyettesíti a jegyzőt, köteles ellátni mindazon (akár folyamatban lévő) feladatokat és hatásköröket, melyeket a jegyző részére törvény, kormányrendelet, önkormányzati rendelet, Képviselő-testületi határozat, a Hivatal működésével összefüggő egyéb szabályzatok, valamint a Polgármester állapít, illetve határoz meg.
  • Munkakörében ellátja a Polgármesteri Hivatal Oktatási és kulturális csoport, Jogi csoport, Városfejlesztési és városüzemeltetési iroda szervezeti egységek feletti közvetlen szakmai felügyeletet, számonkérést, konkrét ügyekre is kiterjedő egyeztetést, az egyedi döntés-előkészítésben, a Képviselő-testületi előterjesztések előkészítésében való szakmai iránymutatást, koordinálást.

Cím: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. A ép. I. em. 7. iroda
Telefon: 68/514-229
Fax: (68) 411-545
E-mail: nikolics.nikoletta@oroshaza.hu